Ekspert

Aleksander Jakubowski

dr Aleksander Jakubowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca ds. prawnych Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Kierował realizacją grantu z Narodowego Centrum Nauki. Odbył staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Były członek Komisji Prawno-Statutowej oraz Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu szkolnictwa wyższego oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których stroną są uczelnie wyższe lub agencje naukowo-badawcze. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące tej materii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jego dorobek obejmuje komentarze do ustaw, rozdziały w monografiach, artykuły, glosy i recenzje. Współredaktor publikacji „Prawo nauki. Zagadnienia wybrane” (wraz z Prof. dr hab. Aleksandrą Wiktorowską).

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij