Akredytacja kierunków studiów w uczelniach wyższychUczelnie i Kultura

Akredytacja kierunków studiów w uczelniach wyższych

Opis szkolenia

Szkolenie procedura i ocena akredytacji studiów

Zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu dotyczącym procedury oceny i akredytacji kierunków studiów na uczelniach wyższych, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa. Podczas szkolenia szczegółowo przedstawione zostaną najważniejsze aspekty dotyczące procesu akredytacji kierunków studiów, w tym przygotowanie przez jednostkę raportu samooceny z jego najważniejszymi elementami. W trakcie szkolenia omówione zostaną również kluczowe zagadnienia związane z raportem samooceny, wizytacją w jednostce i niezbędne działania w zakresie przygotowania formalnego oraz administracyjnego akredytowanego kierunku. Podczas szkolenia omówione zostaną również praktyczne aspekty wizytacji oraz procesu akredytacji, a także działania związane z raportem akredytacyjnym i odpowiedzią jednostki na ocenę poszczególnych kryteriów oceny programowej. Warsztaty oparte są na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperta w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym oraz koordynowania procesu akredytacji poszczególnych kierunków studiów.

Szkolenie adresowane jest do:
- pracowników administracji uczelni zajmujących się tokiem studiów i procesem akredytacji,
- kierowników jednostek akredytowanych kierunków studiów,
- zespołów odpowiadających za proces akredytacji kierunków studiów.

Program

Przygotowanie jednostki do procesu akredytacji kierunku

 • analiza formalności i zadań administracyjnych dotyczących akredytacji
 • analiza dokumentacji dydaktycznej i treści programowych
 • analiza dorobku dydaktycznego i badawczego pracowników
 • regulacje prawne w zakresie procesu akredytacji kierunków studiów

Przygotowanie raportu samooceny

 • konstrukcja i zasady przygotowania raportu samooceny
 • analiza poszczególnych kryteriów oceny programowej
 • analiza załączników raportu samooceny
 • zasady i dobre praktyki przygotowania raportu samooceny

Proces wizytacji zespołu na akredytowanym kierunku

 • przygotowanie jednostki do wizytacji, podział zadań zespołu
 • harmonogram działań i przebieg wizytacji
 • praktyczne aspekty związane z wizytacją
 • najważniejsze zasady i formuła spotkań w trakcie wizytacji
 • zasady i dobre praktyki w trakcie wizytacji

Proces wizytacji – analiza kluczowych spotkań

 • harmonogram i przebieg spotkania z władzami uczelni
 • praktyczny wymiar spotkania z zespołem akredytacyjnym
 • praktyczny wymiar spotkania ze studentami
 • praktyczny wymiar spotkania z kadrą kierunku

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • rola współpracy z interesariuszami w procesie akredytacji kierunku
 • formalne aspekty współpracy z interesariuszami
 • udział interesariuszy w procesie akredytacji kierunku
 • interesariusze a zmiany treści programowych kierunku

Ocena programowa akredytowanego kierunku

 • praktyczny aspekt procesu oceny i poszczególnych kryteriów
 • całościowe i częściowe spełnienie kryteriów programowych
 • raport zespołu oceniającego i odpowiedź jednostki
 • uchwały akredytacyjne dotyczące kierunku studiów

Podsumowanie

 • omówienie najważniejszych, praktycznych aspektów procesu akredytacji
 • analiza procesu akredytacji na podstawie metody case study
 • najważniejsze dobre praktyki i ryzyka w procesie akredytacji

Korzyści

omówienie najważniejszych, praktycznych aspektów procesu akredytacji

analiza procesu akredytacji na podstawie metody case study

najważniejsze dobre praktyki i ryzyka w procesie akredytacji

możliwość zadawania pytań i konsulatcji z ekspertem

Ekspert

Piotr Bajor
dr hab. Piotr Bajor

Specjalista z zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa regionalnego, a także zarządzania procesem dydaktycznym i tokiem studiów. Zawodowo jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie pełni obecnie funkcję Zastępcy Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym oraz akredytacją kierunków studiów, odpowiadając formalnie za ich realizację na poziomie jednostki. Wykładał oraz odbył staże naukowe w wielu prestiżowych ośrodkach naukowych, a także jest laureatem licznych konkursów i nagród. Doświadczenie z zakresu zarządzania dydaktyką i procesem akredytacji, zdobywał pełniąc wiele funkcji, w tym m.in. Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Prezesa Towarzystwa Doktorantów UJ. Pełnił również obowiązki Wicedyrektora ds. dydaktycznych, Kierownika Global Trends Laboratory, Koordynatora Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim, a także koordynował procesem akredytacji trzech kierunków studiów w jednostce.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij