Możliwości pozyskania funduszy na działania kulturalne w 2019 i 2020 r.Uczelnie i Kultura

Możliwości pozyskania funduszy na działania kulturalne w 2019 i 2020 r.

Opis szkolenia

Zmiany w finansowaniu instytucji kultury wymuszają poszukiwanie środków zewnętrznych, umożliwiających realizację ambitnego programu. Towarzyszą temu wdrażane od 2014 roku zmienione programy wspólnotowe oraz pierwsze konkursy w ramach funduszy strukturalnych, ukierunkowanych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. O ile część funkcjonujących od lat funduszy dofinansowujących działalność kulturalną jest znana i rozpoznawana, równolegle funkcjonuje wiele programów dotacyjnych nie promujących szerzej swojej działalności. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane także te mniej znane, co umożliwi zidentyfikowanie właściwego funduszu i ubieganie się o środki na realizację zaplanowanych zamierzeń.

Podczas zajęć uczestniczące osoby posiądą wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie możliwości finansowania prowadzonej działalności (projekty inwestycyjne i tzw. miękkie) w oparciu o środki zewnętrzne.

W trakcie zajęć przewidziane jest poruszenie następujących treści:

- Podstawowe informacje o zasadach uzyskiwania dotacji do prowadzenia działalności kulturalnej;

- Nowa perspektywa programów wspólnotowych: Program Erasmus+, Program Europa dla Obywateli, Program Kreatywna Europa;

- Nowa perspektywa funduszy strukturalnych w Polsce: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- Pozostałe źródła finansowania projektów kulturalnych: zakres wsparcia, procedura ubiegania się o dofinansowanie;

- Przykładowy formularz wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie jest adresowane do osób zatrudnionych w samorządowych instytucjach kultury (domy kultury, centra kultury, biblioteki, muzea, galerie, instytucje muzyczne, teatry), organizacjach pozarządowych prowadzących działania w zakresie kultury oraz komórkach organizacyjnych samorządów terytorialnych zajmujących się sprawami kultury i pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.

Program

Podstawowe informacje o zasadach uzyskiwania dotacji do prowadzenia działalności kulturalnej

 • wytyczne dla wnioskodawców
 • kwalifikowalność działań i wnioskodawców
 • wytyczne dla wnioskodawców a projekt
 • procedura przygotowania się do pozyskania środków

Nowa perspektywa programów wspólnotowych: Program Erasmus+, Program Europa dla Obywateli, Program Kreatywna Europa

 • zasady wdrażania
 • zakres wsparcia
 • procedura ubiegania się o dofinansowanie
 • dostępność środków

Nowa perspektywa funduszy strukturalnych w Polsce: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • zasady wdrażania
 • zakres wsparcia
 • procedura ubiegania się o dofinansowanie
 • dostępność środków

Opracowanie budżetu

 • kwalifikowanie kosztów

Pozostałe źródła finansowania projektów kulturalnych

 • fundusze krajowe publiczne i prywatne
 • fundusze międzynarodowe

Przykładowy formularz wniosku o dofinansowanie

 • sposób prezentowania informacji
 • kolejność wypełniania poszczególnych pól formularza

Korzyści

dowiesz się jakie źródła finansowania projektów w zakresie kultury są dostępne w 2019 i 2020 r.?

dowiesz się jakie działania mogą otrzymać dofinansowanie?

zdobędziesz wiedzę w jaki sposób zidentyfikować źródło finansowania, które umożliwi realizację postawionych zamierzeń?

wskażemy na co zwrócić uwagę rozważając sfinansowanie projektu w ramach wybranego funduszu?

dowiesz się jak określić czy projekt kwalifikuje się do dofinansowania oraz jak określić kwalifikowalność kosztów?

dowiesz się gdzie szukać informacji o źródłach finansowania projektów?

Ekspert

Michał Pawlęga
Michał Pawlęga

Specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma działającymi lokalnie instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim. Pełnił także obowiązki członka Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Warsztaty bardzo dobrze odpowiedziały na moje potrzeby. Prowadzący był otwarty na pytania i zapotrzebowanie grupy, przez co temat został uściślony i szczegółowo zajęliśmy się wybranymi obszarami tematycznymi.
6 / 6
Warsztaty przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Ekspert przygotowany celująco, bardzo pomocne materiały. Szkolenie świetne.
6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij