Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - aspekty teoretyczne i praktyczneAdministracja publiczna

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - aspekty teoretyczne i praktyczne

gru19
1 dzień
gru19
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 12 grudnia 2022
750zł+ 23% VAT
Po 12 grudnia 2022
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Gospodarka odpadami szkolenie

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zrewolucjonizowała system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym kraju, wprowadzając całkowicie nowe zasady w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przez dekadę wielokrotnie nowelizowane „prawo śmieciowe” było dostosowywane do wymogów prawa unijnego, uwarunkowań samorządów oraz przedsiębiorców. W trakcie szkolenia przedstawimy praktyczne aspekty prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście ostatniej nowelizacji przepisów z sierpnia br. W tym zakresie pod lupę weźmiemy wszystkich uczestników systemu odpadowego, posiadających konkretne ustawowe obowiązki i zadania dot. utrzymania czystości i porządku (właścicieli nieruchomości, gminy, jak i podmioty odbierającej odpady komunalne). Materiał przedstawiony na szkoleniu w sposób jasny i czytelny zobrazuje szereg możliwych rozwiązań w kontekście właściwego przygotowania prawa miejscowego, organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak i późniejszego prowadzenia i nadzoru systemu gospodarowania odpadami.

Program

I. Uczestnicy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • charakterystyka poszczególnych uczestników systemu,
 • ustawowe obowiązki i główne zadania.

II. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i inne akty prawa miejscowego:

 • praktyczne zasady tworzenia,
 • wymagania obligatoryjne i fakultatywne regulaminu.

III. Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych:

 • ustawowe obowiązki,
 • podmioty zobowiązane do ich osiągania,
 • możliwości wskazania obowiązku spełniania poziomów w organizowanych przetargach,
 • istotne rozwiązania systemowe dla ich osiągnięcia.

IV. Nieruchomości niezamieszkane w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

V. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • powstanie obowiązku ponoszenia opłaty oraz charakterystyka podmiotów zobowiązanych do jej ponoszenia,
 • przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • deklaracja śmieciowa (podmioty zobowiązane do jej złożenia, dane których możemy wymagać określając wzór deklaracji, sposoby składania deklaracji),
 • zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujących bioodpady.

VI. Selektywna zbiórka odpadów:

 • wymagania oraz poprawność organizacji selektywnej zbiórki odpadów,
 • kontrola zasad jej prowadzenia,
 • konsekwencje braku selektywnego zbierania odpadów.

VII. Praktyczna organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

 • podjęcie stosownych uchwał,
 • organizacja przetargu,
 • wymagania umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

VIII. Inne ustawowe wymagania - sprawozdawczość i analizy:

 • podmioty zobowiązane do składania sprawozdań,
 • analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

IX. Odpowiedzialność poszczególnych uczestników systemu – kary pieniężne:

 • kary pieniężne
 • możliwość zawieszenia ich zapłaty.

Korzyści

poznanie zasad prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wyjaśnimy ustawowe obowiązki i zadania dot. utrzymania czystości i porządku

możłiwość konsultacji po szkoleniowych

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną

Ekspert

Katarzyna Stróżyk
Katarzyna Stróżyk

Specjalista z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Absolwentka Politechniki Poznańskiej, uzyskała tytuł magistra inżyniera - kierunek ochrona środowiska. Uzupełniała wykształcenie poprzez ukończenie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki (Ekologistyka – zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami), Politechnice Poznańskiej (Zarządzanie jakością w teorii i praktyce) oraz Uniwersytecie Ekonomicznym (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). Zdobytą wiedzę wykorzystuje na co dzień w swojej pracy zawodowej, aby w sposób kompleksowy doradzać i zarządzać gospodarką odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami towarzyszy jej od początku kariery zawodowej, a przez ostatnie 7 lat była zawodowo związana z największym w Polsce związkiem międzygminnym odpowiedzialnym za system gospodarki odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej. Zarządzała pionem odpowiedzialnym za tworzenie prawa miejscowego, organizację przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także nadzór nad ich prawidłową realizacją, w tym kontrolą. Szkoleniowiec, współautorka publikacji „Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami” (Wolters KIuwer, Warszawa 2020).

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

gru19
1 dzień
gru19
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 12 grudnia 2022
750zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij