Profesjonalny dział HR - systemy, procedury, miernikiMenedżerskie

Profesjonalny dział HR - systemy, procedury, mierniki

Opis szkolenia

Kompleksowe szkolenie HR dla działów personalnych, specjalistów/menedżerów odpowiedzialnych za system zarządzania ludzkimi.

Udział i zaangażowanie szeroko rozumianej kadry kierowniczej w sprawy personalne stale rośnie. Jeżeli przeanalizujemy każdy z elementów (obszarów) zarządzania zasobami ludzkimi to okazuje się, iż w każdym z nich rola menedżera liniowego może być znacząca o ile wręcz nie dominująca. I nie oznacza to umniejszenia roli kadr czy też osłabiania pozycji menedżerów personalnych. Przekazywanie kierownikom liniowym większej ilości uprawnień dotyczących zarządzania ludźmi jest racjonalne i w pełni uzasadnione. To wszystko powoduje, że menedżerowie bezpośrednio zarządzający zespołami posiadają zazwyczaj znaczne kompetencje decyzyjne związane z zarządzaniem ludźmi. Z drugiej strony standardy zarządzania pracownikami są coraz wyższe – ciągle przygotowywane i wdrażane są nowe procedury, procesy, skomplikowane projekty i przedsięwzięcia (inicjowane zarówno „odgórnie” jak i „oddolnie”). To wszystko nie powinno się dziać „obok” kierowników liniowych – powinni być w te działania zaangażowani, posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, tak aby być merytorycznym partnerem we wszystkich tych przedsięwzięciach.

Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa to szkolenie Profesjonalny dział HR – w przystępnej formie, niejako „w pigułce” podajemy praktyczną wiedzę z zakresu HR – niezbędną dla kierowników liniowych, wiedzę, która powinna znaleźć zastosowanie zarówno w codziennej pracy „z ludźmi” jak i w trakcie przygotowywania i wdrażania bardziej skomplikowanych przedsięwzięć kadrowych i organizacyjnych.

Program

Funkcja personalna – obszary „minimum” – obszary „maksimum”

Tendencje w działach HR i najlepsze praktyki

Struktura działu HR – możliwe rozwiązania – ich wady i zalety

Profil kompetencyjny pracowników działu HR

Rekrutacja do działu HR – dobre praktyki, zestaw pytań

Zadania pracowników HR – szczegółowe wytyczne do rekrutacji kandydatów do pracy w tym obszarze

Optymalna wielkość zatrudnienia w strukturze HR

Ścieżki karier w działach HR

„Tradycyjny” dział HR a model HRBP

Kluczowi klienci działu HR – zasady współpracy z kadrą kierowniczą, produkcją, finansami, IT, marketingiem…

Zapisy statuujące komórkę HR – kluczowe obowiązki i uprawnienia

Procedury HR, które, dlaczego i w jakiej kolejności

Omówienie 5 najważniejszych procedur HR i przekazanie przykładów dokumentów

Ankietowanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i pracę – 4 przykłady różnych ankiet  i efektów ich przeprowadzenia

Ocena HR i ocena poszczególnych pracowników w HR (przykłady rozwiązań, kryteria, KPI)

Wskaźniki ważne dla funkcjonowania działu HR we wszystkich obszarach

Budowa systemu controlingu personalnego (omówienie rozwiązań oraz parametry)

Raporty w HR – 3 przykłady

Audyty w HR i dla HR – przykłady rozwiązań

Innowacje w HR – główne kierunki, bariery i możliwości ich pokonania

Podsumowanie zajęć

Korzyści

Uzyskanie wiedzy praktycznej - opierającej się na dużej i wszechstronnej praktyce eksperta prowadzącego

Zmiana, doskonalenie lub przekazanie rekomendacji dla strategii personalnej firmy

Zapoznanie się z narzędziami i lub metodologią rozwiązania danego problemu

Przekazanie narzędziowej dokumentacji dot. obszaru HR, która może być wykorzystana w realiach danej firmy

Przegląd dobrych praktyk -porównanie, szanse i zagrożenia dla danej, specyficznej sytuacji w firmie i dziale HR

Omówienie proponowanych/planowanych rozwiązań związanych ze specyfiką firmy i innymi uwarunkowaniami

Ekspert

Jarosław Marciniak
Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na kompleksowej problematyce HR (audyty, analizy), regulacjach wewnętrznych w firmach (regulaminy, procedury) oraz systemach ocen i motywacji. Właściciel firmy HR Audytor. Od 17 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 12 książek związanych z tymi zagadnieniami (m.in. Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2016; Regulaminy i procedury w firmie, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 2013 i 2018, „Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie”, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 oraz 2010, III rozszerzone wydanie w 2015).

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij