System HR w praktyce zarządzaniaMenedżerskie

System HR w praktyce zarządzania

Opis szkolenia

szkolenie system HR w praktyce zarządzania

Udział i zaangażowanie szeroko rozumianej kadry kierowniczej w sprawy personalne stale rośnie. Jeżeli przeanalizujemy każdy z elementów (obszarów) zarządzania zasobami ludzkimi to okazuje się, iż w każdym z nich rola menedżera liniowego może być znacząca o ile wręcz nie dominująca. I nie oznacza to umniejszenia roli kadr czy też osłabiania pozycji menedżerów personalnych. Przekazywanie kierownikom liniowym większej ilości uprawnień dotyczących zarządzania ludźmi jest racjonalne i w pełni uzasadnione. To wszystko powoduje, że menedżerowie bezpośrednio zarządzający zespołami posiadają zazwyczaj znaczne kompetencje decyzyjne związane z zarządzaniem ludźmi. Z drugiej strony standardy zarządzania pracownikami są coraz wyższe – ciągle przygotowywane i wdrażane są nowe procedury, procesy, skomplikowane projekty i przedsięwzięcia (inicjowane zarówno „odgórnie” jak i „oddolnie”). To wszystko nie powinno się dziać „obok” kierowników liniowych – powinni być w te działania zaangażowani, posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, tak aby być merytorycznym partnerem we wszystkich tych przedsięwzięciach.

Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa to szkolenie system HR w praktyce zarządzania – w przystępnej formie, niejako „w pigułce” podajemy praktyczną wiedzę z zakresu HR – niezbędną dla kierowników liniowych, wiedzę, która powinna znaleźć zastosowanie zarówno w codziennej pracy „z ludźmi” jak i w trakcie przygotowywania i wdrażania bardziej skomplikowanych przedsięwzięć kadrowych i organizacyjnych.

Program

Wprowadzenie

 • Podział kompetencji w firmach w odniesieniu do zarządzania ludźmi – przedstawienie istniejących rozwiązań (menedżerowie różnych szczebli, dział personalny, zarząd)

Analiza i planowanie zatrudnienia

 • Analiza stanu zatrudnienia – dlaczego jest niezbędna
 • Plan zatrudnienia – narzędzie „kadrowe” i narzędzie „kierownicze”
 • Formularz do planowania zatrudnienia

Początek działań rekrutacyjnych

 • Ogólne uwarunkowania prawne związane z rekrutacją
 • Zakres informacji żądanej od kandydatów w procesie rekrutacji
 • Uwarunkowania zewnętrzne – informacje z rynku pracy i rynku wynagrodzeń – czy są potrzebne kierownikom liniowym
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna – porównanie
 • Zasady podejmowania decyzji o rekrutacji

Co umożliwia sprawne pozyskiwanie i dobór pracowników

 • Algorytm postępowania – procedury stosowane w rekrutacjach
 • Przykład kompleksowej procedury rekrutacji i doboru
 • Jaki jest właściwy podział kompetencji (działu kadr i kierowników liniowych)
 • Zasady analizy i oceny napływających zgłoszeń
 • Przykład formularza oceny ofert kandydatów
 • Zasady selekcji – procedura postępowania z aplikacjami
 • Kiedy kandydatów zapraszamy na rozmowy
 • Szczegółowe zasady przeprowadzania rozmów-spotkań z zakwalifikowanymi kandydatami
 • Pytania w rozmowie kwalifikacyjnej – obszary i ich zakres
 • Formularz do rozmów kwalifikacyjnych (zestaw 64 standardowych pytań)
 • Testy i inne formy dodatkowego sprawdzania kandydatów
 • Zasady ostatecznego wyboru kandydata

Zatrudnianie i adaptacja

 • Praktyczne przesłanki zatrudniania kandydatów
 • Przedstawianie warunków zatrudnienia
 • Adaptacja jako kontynuacja procesu rekrutacji
 • Adaptacja i integracja pracowników a „budowanie” lojalności
 • Rola kierowników liniowych a rola kadr w adaptacji pracowników

Wprowadzenie do tematyki wynagrodzeń i motywacji

 • Motywacja płacowa i pozapłacowa – rzeczywiste znaczenie tych pojęć
 • Stosowane motywatory w praktyce polskich przedsiębiorstw – przegląd na podstawie danych rynkowych
 • Błędy w wynagradzaniu pracowników – najbardziej rażące przykłady

Płaca zasadnicza w praktyce kierowania

 • Znaczenie płacy zasadniczej w kierowaniu – wyniki badań i praktyka
 • Jak określamy płacę zasadniczą - rynek czy coś jeszcze?
 • „Magiczne” wartościowanie stanowisk – droga do sukcesu czy ślepa uliczka?
 • Zmiany płacy zasadniczej – trudny element zarządzania zespołem
 • Podwyżki i awansowanie pracowników – jak i kiedy to robić

Premie – systemy i rozwiązania premiowe.

 • Zasady budowy dobrych systemów premiowych
 • Przykłady rozwiązań premiowych w przedsiębiorstwach
 • Premiowanie połączone z systemem ocen okresowych – zalety i wady
 • Premie a nagrody - rozróżnienie prawne i praktyczne
 • Premia w postaci prowizji – wady i zalety
 • Bonusy i inne rozwiązania w polskiej praktyce zarządzania
 • Czy warto je stosować?
 • Przykłady rozwiązań (dobre i złe)

Szkolenia i rozwój zawodowy

 • Kluczowa rola kierowników liniowych w systemie szkoleń i rozwoju pracowników
 • Ścieżki karier, mobilność pozioma i pionowa – przykłady rozwiązań
 • Współpraca z kadrami w obszarze szkoleń i rozwoju – szanse i zagrożenia
 • Narzędzia ułatwiająca określanie i planowanie szkoleń podległych pracowników
 • Ewaluacja szkoleń – z punktu widzenia kierowników liniowych i potrzeb danego zespołu

Systemy ocen w zarządzaniu zespołami

 • Kontekst oceny – dlaczego to jest takie trudne?
 • Zagrożenia związane z ocenianiem pracowników
 • Najważniejsze rodzaje ocen przeprowadzanych w organizacjach (przykłady)
 • Realne korzyści z oceny - dla kierownika, dla organizacji, dla zespołu oraz dla indywidualnego pracownika
 • Właściwy schemat rozmowy oceniającej
 • Podsumowanie - rola kierowników liniowych i rola działu personalnego w procesie oceny.

Efektywność pracy i optymalizacja zatrudnienia

 • Ustalenie stopnia rozbieżności pomiędzy aktualnym a pożądanym poziomem efektywności zespołów pracowniczych
 • Określenie koniecznych zmian ilościowych oraz jakościowych w zatrudnieniu w podległych komórkach/ zespołach
 • Narzędzia ułatwiające optymalizację zatrudnienia
 • Przygotowanie zmian dotyczących zatrudnienia (optymalizacja/restrukturyzacja/ redukcja)
 • Przykład procedury i harmonogramu optymalizacji zatrudnienia

Problematyka redukcji zatrudnienia w podległym zespole

 • Kryteria przesunięć i zwolnień
 • Outplacement grupowy i indywidualny
 • Zasady komunikowania zwolnień (przesunięć pracowników).

Podsumowanie zajęć

 • Ankieta dotycząca funkcji personalnej w oczach kierowników liniowych (krótka ankieta i dyskusja)
 • „Idealna” współpraca działu personalnego z kierownikami liniowymi – czy jest możliwa?
 • Trendy w zarządzaniu ludźmi, a wymagania wobec kierowników liniowych

Korzyści

Omówienie funkcji personalnej w kontekście kierowania zespołami (działami). „Przejście” przez obszary HR: planowanie zatrudnienia, rekrutacji, adaptacja zawodowa, motywacja płacowa i pozapłacowa, rozwój zawodowy i szkolenia, oceny pracownicze

Dostarczenie uczestnikom narzędzi umożliwiających sprawne i efektywne zarządzanie pracownikami, uczestnictwo w projektach związanych z zarządzaniem ludźmi i pracą, a także usprawniających współpracę kierowników z działami personalnymi

Przyswojenie kluczowych, opartych na dobrych praktykach, elementów wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Omówione zostaną poszczególne rodzaje działań wraz z omówieniem czynników gwarantujących ich efektywność, a także czynników stanowiących zagrożenie

Ekspert

Jarosław Marciniak
Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na kompleksowej problematyce HR (audyty, analizy), regulacjach wewnętrznych w firmach (regulaminy, procedury) oraz systemach ocen i motywacji. Właściciel firmy HR Audytor. Od 17 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 12 książek związanych z tymi zagadnieniami (m.in. Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2016; Regulaminy i procedury w firmie, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 2013 i 2018, „Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie”, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 oraz 2010, III rozszerzone wydanie w 2015).

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij