AKADEMIA LEGISLACJI: Proces wdrożenia prawa UE do polskiego porządku prawnego – aspekty praktyczneAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Proces wdrożenia prawa UE do polskiego porządku prawnego – aspekty praktyczne

lis28
1 dzień
lis28
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 21 listopada 2022
750zł+ 23% VAT
Po 21 listopada 2022
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie implementacja przepisów prawa unijnego do prawa polskiego

Implementacja prawa Unii Europejskiej do prawa polskiego jest niezwykle skomplikowanym, wymagającym szczególnej wiedzy i umiejętności procesem. Istotna jest tutaj znajomość nie tylko obowiązujących w Polsce procedur legislacyjnych, ale też zrozumienie mechanizmów prawnych Unii Europejskiej. Prawo europejskie w istotny sposób wpływa dzisiaj na naszą codzienność w większości obszarów, dlatego tak istotne jest, aby implementacja poszczególnych przepisów unijnych do prawa polskiego przebiegała możliwie jak najbardziej sprawnie. Nie bez znaczenia jest też prawidłowe i terminowe wdrażanie rozwiązań prawnych.

Co obejmuje szkolenie?

Szkolenie "Proces wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego – aspekty praktyczne" obejmuje szereg zagadnień praktycznych, dotyczących między innymi procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego, a także ról poszczególnych organów w całym procesie i zasad koordynacji całego procesu. W trakcie szkolenia omawiane będą także szczegółowe zagadnienia związane z konsekwencjami niewykonania obowiązku wdrożenia prawa UE w terminie lub jego nieprawidłowej implementacji. Następstwa mogą bowiem okazać się bardzo dotkliwe, włącznie z nałożeniem na kraj członkowski kar finansowych czy odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Nasze szkolenie z zakresu implementacji prawa unijnego do prawa polskiego skierowane jest do osób, które w codziennej pracy uczestniczą w procesie wdrażania przepisów UE. Dotyczy to przede wszystkim legislatorów, a także osób uczestniczących w całym procesie, między innymi w ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych. Szkolenie skierowane jest również do prawników oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z tego zakresu.

Program

Dyrektywy i rozporządzenia

 • Charakterystyka
 • Metody implementacji dyrektyw
 • Sposoby zapewnienia skuteczności rozporządzeń

Koordynacja wdrażania prawa Unii Europejskiej

 • System e-step

Planowanie prac legislacyjnych

 • Termin rozpoczęcia prac a termin implementacji dyrektywy/stosowania rozporządzenia
 • Wpis do właściwego wykazu prac legislacyjnych

Prace legislacyjne

 • Etap rządowy (Regulamin pracy Rady Ministrów)
 • Obowiązki projektodawcy
 • - ocena zgodności
 • - ograniczenie nadregulacji
 • - sporządzenie tabeli zgodności i odwróconej tabeli zgodności
 • - umieszczenie przy tytule aktu odnośnika informującego o wdrażanych dyrektywach / wykonywanych rozporządzeniach
 • - zamieszczenie informacji o wymaganych prawem Unii Europejskiej notyfikacjach
 • Rola Ministra ds. Unii Europejskiej
 • - kontrola terminowości
 • - wydawanie opinii o zgodności projektów z prawem Unii Europejskiej.
 • Etap parlamentarny
 • - Wymogi odnoszące się do projektu ustawy przekazywanego do Sejmu
 • - Szczególny tryb prac
 • - Wystąpienie do Ministra ds. Unii Europejskiej z wnioskiem o przedstawienie opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej

Notyfikacja środków wykonawczych Komisji Europejskiej

 • Baza Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych – zasady działania
 • Dostosowanie tabeli zgodności przed przekazaniem jej Komisji Europejskiej

Konsekwencje nieterminowego lub nieprawidłowego wdrożenia prawa Unii Europejskiej.

 • Bezpośredni skutek dyrektyw
 • Roszczenia odszkodowawcze względem Skarbu Państwa
 • Postępowania w sprawie naruszenia prawa Unii Europejskiej prowadzone przez Komisję Europejską
 • Postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Korzyści

Zdobycie wiedzy i informacji praktycznych o poszczególnych etapach procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego

Opis ról poszczególnych organów w procesie wdrażania i obowiązkach z tym związanych

Zasady koordynacji procesu wdrażania prawa UE oraz konsekwencjach związanych z niewykonaniem obowiązku wdrożenia w terminie lub nieprawidłowym wdrożeniem prawa UE

Możliwość zadawania pytań i konsulatcji z ekspertami

Ekspert

Eks perci
Eks perci

Prawnicy, w tym radcowie prawni i legislatorzy, uczestniczący w procesie wdrażania prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego z wieloletnim doświadczeniem obejmującym również udział w postępowaniach dotyczących naruszenia prawa Unii Europejskiej wszczynanych przez Komisję Europejską oraz reprezentację w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lis28
1 dzień
lis28
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Po 21 listopada 2022
890zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij