Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach - praktyka stosowania przepisówAdministracja publiczna

Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach - praktyka stosowania przepisów

Opis szkolenia

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która obowiązuje od 1.06.2017 r. jest jedną z najobszerniejszych nowelizacji procedury administracyjnej w historii. Przeprowadzone przez ustawodawcę zmiany mają na celu przede wszystkim zbliżenie administracji publicznej do obywatela, strony postępowania, oraz przeciwdziałać przewlekłości oraz formalizmowi tej procedury. KPA w nowym kształcie wprowadził m.in. administracyjne postępowanie uproszczone, określił zasady nakładania kar administracyjnych, zmiany w postępowaniu ugodowym i odwoławczym, milczące załatwienie sprawy, instytucję mediacji.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w trakcie którego praktyk postępowania administracyjnego – dr Tomasz Lewandowski – omówi w jaki sposób wprowadzone zmiany wpłynęły na praktykę postępowania administracyjnego - dokonane zostanie podsumowanie wprowadzonych zmian, wskazane zostaną korzyści oraz skutki nowelizacji. Uczestnicy szkolenia będą mogli odnieść się do doświadczeń w stosowaniu nowych przepisów oraz skonfrontować swoją wiedzę z uczestnikami szkolenia i ekspertem.

Nasze szkolenie adresujemy do praktyków – pracowników organów administracji publicznej (administracji rządowej i samorządowej), którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów i radców prawnych zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Program

Założenia a efekt wprowadzonych zmian – wstęp

Zasady postępowania administracyjnego

Postępowanie dowodowe

Doręczenia

Pełnomocnik w postępowaniu

Decyzja administracyjna

Mediacja a dyscyplina finansów publicznych

Postępowanie uproszczone

Nieważność decyzji administracyjnej a unieważnienie

Wznowienie postępowania administracyjnego

Uchylenia lub zmiana decyzji ostatecznej

Korzyści

uzyskanie niezbędnej wiedzy do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a. w brzmieniu wprowadzonym nowelizacją

wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a.

w ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje z ekspertem

zajęcia prowadzi ekspert z wieloletnią praktyką w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego, co umożliwia zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami nowych przepisów

Ekspert

Tomasz Lewandowski
dr Tomasz Lewandowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Czynny szkoleniowiec wysoko oceniany przez uczestników szkoleń, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Praktyk, radca prawny doradzający Klientom w ramach Kancelarii Radców Prawnych Dr Lewandowski, Majcherek i Wspólnicy oraz Koordynator Biura Prawnego w MPGM S.A. w Poznaniu. Naukowiec - adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, habilitant w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada również doświadczenie w sądownictwie - były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor książek, publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz samorządu terytorialnego. Współautor procedur administracyjnych do programu Lex Navigator Postępowanie administracyjne.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Ciekawe szkolenie utrwalające wiedzę z KPA. Omówione tematy w sposób rzeczowy i bardzo praktyczny.
6 / 6
Wiedza zdobyta na szkoleniu pomoże mi w wykorzystaniu codziennych obowiązków służbowych.
6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij