Komunikacja relacyjna w zespole - jak zmniejszyć ilość konfliktów i zadbać o lepszą współpracęMenedżerskie

Komunikacja relacyjna w zespole - jak zmniejszyć ilość konfliktów i zadbać o lepszą współpracę

Opis szkolenia

Szkolenie komunikacja relacyjna w zespole

Szkolenie oparte jest na modelu Nonviolent Communication (NVC). Jest to rewolucyjny model komunikacji oraz zmiany swoich negatywnych postaw stworzony przez Marshalla Rosenberga – amerykańskiego psychologia, psychoterapeuty i mediatora. Model NVC jest z powodzeniem stosowany na świecie przez mediatorów (nawet w tak ekstremalnych sytuacjach jak konflikty zbrojne), działaczy na rzecz pokoju na świecie, pedagogów (w budowaniu nowego podejścia do edukacji), rodziców (w procesie wychowywania dzieci), terapeutów, coachów, managerów (np. NVC rekomendował sam Satya Nadela CEO Microsoft ) i pracowników różnych działów organizacji.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Model SET zawierający m.in. Cykl Kolba dzięki czemu nastawione jest na maksymalną praktykę, angażowanie uczestników, atrakcyjność przekazu, przestrzeń na refleksję i dzielenie się doświadczeniami. To minimum wykładów, dobra atmosfera i pobudzanie rozwoju oraz kreatywności.

Pracownicy organizacji mogą spotykać się z różnymi, trudnymi sytuacjami takimi jak np.:

 • Zła atmosfera w zespole – brak chęci współpracy ze strony innych pracowników, rywalizacja, krytyka, złośliwości;
 • Nierozwiązane i zaogniające się konflikty między współpracownikami;
 • Brak realizacji zadań w określonym czasie i w określony sposób przez innych współpracowników przydzielonych do jednego zadania; 
 • Trudności w radzeniu sobie z krytyką i przyjmowaniem informacji zwrotnej od przełożonych i współpracowników;
 • Trudności z udzielaniem informacji zwrotnej innym współpracownikom z obawy przed zaognieniem konfliktu;
 • Nieporozumienia na płaszczyźnie pracownik-przełożony i między pracownikami;
 • Obawy przed komunikowaniem przełożonym o trudnościach w wykonaniu zadań lub o popełnionych błędach;
 • Wybuchy złości, które wpływają na eskalację konfliktów;

Wychodząc naprzeciwko tym problemom przygotowaliśmy szkolenie, którego CELEM jest:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu psychologii komunikacji – tego jakie nawyki komunikacyjne zwiększają prawdopodobieństwo powstawania nieporozumień i konfliktów oraz jakie nawyki komunikacyjne będą negatywnie wpływać atmosferę i chęć współpracy;
 • Wyposażenie uczestników w techniki pracy z emocjami, dzięki którym łatwiej będzie im zachować spokój w sytuacjach trudnych;
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej psychologii konfliktu, by mogli konstruktywnie reagować na sytuacje trudne;
 • Wyposażenie uczestników w techniki komunikacji, które pozwolą szybciej rozwiązywać konflikty i dojść do porozumienia na płaszczyźnie pracownik-pracownik, pracownik-przełożony, pracownik-klient;
 • Wzmocnienie asertywności – nieagresywne stawianie granic i budowanie współpracy;
 • Zaprezentowanie w jaki sposób za pomocą NVC konstruktywnie udzielać pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej, prosić o wsparcie i budować relacje oparte na współpracy, konstruktywnie odmawiać, konstruktywnie reagować na odmowę, przerywać zbyt długie wypowiedzi (np. podczas spotkań, zebrań);

Program

Psychologia konfliktów:

 • Jawny i niejawny poziom konfliktu;
 • Jak komunikacja wpływa na tworzenie się konfliktów – błędy na poziomie treści i błędy na poziomie formy komunikatu (język dominacji);
 • Drabina konfliktu – czyli jak ewoluuje konflikt i jak konstruktywnie pracować z nim na różnych jego poziomach;

Psychologia komunikacji:

 • Model kwadratu komunikacyjnego F.Sch. von Thun’a – czyli 4 sposoby słuchania i wyrażania komunikatów;
 • Komunikacja i emocje – czyli jak to, co mówimy wpływa na sposób myślenia, stany emocjonalne i zachowania innych ludzi;
 • Język dominacji – czyli najczęstsze błędy komunikacyjne, które niszczą dobrą atmosferę w zespole, motywację pracowników i zaogniają konflikty (czynnej i biernej agresji);

Wprowadzenie do NVC:

 • Cel NVC – czym jest NVC, do czego służy i czym różni się komunikacja relacyjna od tradycyjnej komunikacji;
 • 4 elementy komunikacji relacyjnej;
 • Różnice między komunikatem TY, a komunikatem JA;
 • Narzędzia NVC „Empatyczna szczerość i empatyczna Parafraza”
 • Różnice między „standardową” Parafrazą, a Empatyczną Parafrazą;
 • Różnice między „destruktywną” szczerością a Empatyczną szczerością;
 • Pułapki w praktykowaniu NVC – różnica między Empatią emocjonalną, a Empatią poznawczą wg. Paul’a Bloom’a;

Jak konstruktywnie radzić sobie ze stresem w sytuacjach trudnych:

 • Inteligencja emocjonalna – czyli jak konstruktywnie i destruktywne metody pracy ze stresem;
 • Proces pracy ze stresem w oparciu o NVC – czyli jak zachować spokój w sytuacjach trudnych;

NVC w praktyce:

 • Formułowanie próśb w oparciu o NVC;
 • Konstruktywne odmawianie wg NVC;
 • Konstruktywne reagowanie na odmowę wg NVC;
 • Konstruktywne dziękowanie wg NVC;

Korzyści

Umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z własnymi emocjami przekłada się na lepsze samopoczucie pracownika, większe zadowolenie z pracy, większą motywację i odwagę do konfrontacji z trudnymi klientami. Mniejsza rotacja pracowników to mniejsze koszty związane z rekrutacją oraz szkoleniami

Umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z emocjami współpracowników oraz poprawienie komunikacji przekłada się na zwiększenie prawdopodobieństwa odbudowania relacji i zaufania. Dzięki temu pojawia się szansa, że praca działu będzie bardziej efektywna i będzie przebiegać w bardziej przyjazdnych warunkach.

Ekspert

Łukasz Bieliński
Łukasz Bieliński

Trener biznesu i skutecznej komunikacji, Coach. Absolwent studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” Uniwersytetu SWPS. Ukończył 400 godzin szkoleń i warsztatów z modelu Nonviolent Communication. Ponadto ponad 1200 godzin szkoleń i warsztatów takich tematów jak skuteczna komunikacja, wywieranie wpływu, NLP, inteligencja emocjonalna, asertywności, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, mediacje, sprzedaż i obsługi klienta. Praktyk sprzedaży pracował jako doradca finansowo-ubezpieczeniowy oraz sprzedawca usług sieci PLAY dla Firm. Pełnił także funkcję managera doradców-finansowo ubezpieczeniowych. Zawód trenera uprawia od 2008 roku. Prowadził szkolenia m.in. dla takich firm jak NIKON, Ochnik, Polsat, PWN, White &Case, Krajowy Rejestr Długów, ING, PZU Życie, Philip Morris, Toyota.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Warsztaty były prowadzone bardzo profesjonalnie! Według mnie temat szkolenia został wyczerpany.

6 / 6

Bardzo fajne, merytoryczne, żywe  ze swadą. Wyczerpujące wprowadzenie do trudnego tematu.

6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij