Wprowadzanie i utrwalanie kultury wartości w firmieMenedżerskie

Wprowadzanie i utrwalanie kultury wartości w firmie

Opis szkolenia

Szkolenie kultura wartości w firmie

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat metodologii wdrażania Systemu Wartości w firmie. Omówienie oraz przekazanie uczestnikom narzędzi umożliwiających skuteczne działania w omawianych obszarach, a w efekcie - optymalizację podejścia do systemu wartości i kultury organizacyjnej, co ma znaczący wpływ na postawy i zachowania pracowników i efektywność pracy.

Szkolenie adresujemy do kadry kierowniczej zarządzającej firmą i jej poszczególnymi strukturami, HR, osób odpowiedzialnych za obszar kultury organizacyjnej, wartości, a także osób zajmujących się rozwojem pracowników.

Program

blok I: Pracownicy i menedżerowie - podejście do wartości

 • Wprowadzenie – uzasadnienie potrzeby prawidłowego zrozumienia znaczenia wartości w organizacji
 • Ćwiczenie – jak rozumiemy wartości, jaki mają one wpływ na nasze życie, które są nam szczególnie bliskie?
 • Wartości jako pojęcie w kulturze europejskiej i w zarządzaniu - przykłady
 • Ćwiczenie - co wpływa na erozję systemu wartości/ wartości i antywartości
 • Fałszywe rozumienie wartości – podwójne standardy w życiu osobistym i w sferze zawodowej
 • Pokolenia X, Y, Z, a stosunek do zasad społecznych i do pracy
 • Mit samorozwoju i problem subiektywizmu jako mechanizmy uderzające bezpośrednio w pracodawcę
 • Anomia pracownicza jako konsekwencja upadku wartości
 • Problem z właściwym rozumieniem posłuszeństwa i przyjmowania krytyki 
 • Zasada aktywizacji pracowników, integracji celów i spójności

blok II: Wartości organizacyjne

 • Trzy osie wyboru wartości dla firmy (przykłady, zakresy oraz możliwości realnego oddziaływania) - ekonomiczno-pragmatyczne, etyczno-społeczne, emocjonalno rozwojowe
 • Etapy „odkrywania” wartości - co zrobić by zostały zinternalizowane przez pracowników - dobra szkoła skandynawska
 • Znaczenie przestrzegania zasad - ćwiczenie: tworzymy praktyczny kodeks zasad
 • Odpowiedzialność czy „spychologia”, odwaga czy szukanie kozła ofiarnego
 • Szacunek – rozumiany jako wzgląd na siebie i innych
 • Zwiększanie produktywności poprzez pracę na konkretnych wartościach
 • Należyta staranność jako norma kulturowa
 • Dziś pracodawca musi także wychowywać - programy „wychowawcze” w organizacji
 • Zasada konsekwencji
 • Kultura zatrudniania, kultura oceny, kultura zwolnień
 • Podsumowanie zajęć i rekomendacje

Korzyści

Zrozumienie i pokonanie najważniejszych barier występujących przy wprowadzaniu zmian/doskonaleniu kultury organizacyjnej

Umożliwienie wypracowania zestawu sensownych i zrozumiałych wartości dla danej organizacji

Zdobycie informacji na temat najlepszych praktyk z tego obszaru

Bardziej efektywne przełożenie rozważanych/deklarowanych wartości organizacyjnych na sposób w jaki firma działa w rzeczywistości

Ekspert

Monika Leśnikowska-Marciniak
Monika Leśnikowska-Marciniak

Psycholog, mediator. Studia psychologiczne i filozoficzne ukończyła w 1991 r. na UKSW w Warszawie. W trakcie studiów prowadziła badania nad inteligencją kadry kierowniczej, co znalazło odzwierciedlenie w nowatorskiej pracy magisterskiej, pisanej była pod kierunkiem prof. Stanisława Sieka. Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej - „Negocjacje i mediacje” Wiele lat pracowała w instytucjach państwowych oraz w sektorze biznesowym. Ma duże doświadczenie w pracy jako doradca Zarządu. Od ponad dziesięciu lat prowadzi własny gabinet psychologiczny, zajmuje się diagnozą, terapią, konsultacjami, mentoringiem. Jest autorką ponad 100 artykułów psychologicznych, kierowanych do kadry zarządczej, menedżerów i prawników (wydawnictwo Wolters Kluwer). Prowadzi liczne szkolenia związane z rozwojem zawodowym, a także szkolenia antymobbingowe, warsztaty dotyczące zarządzania relacjami oraz identyfikowania, wyjaśniania i ograniczania konfliktów. Realizuje badania testowe, wykonuje ekspertyzy i opinie psychologiczne.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij