Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopniaAdministracja publiczna

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

wrz19
3 dni
wrz21
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 12 września 2022
1090zł+ 23% VAT
Po 12 września 2022
1150zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie kancelaryjno-archiwalne 

Głównym celem kursu kancelaryjno-archiwalnego jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii.  W trakcie kursu główny nacisk kładziemy na przygotowanie praktyczne tj. prawidłowe opisywanie i porządkowanie teczek archiwalnych, wypełnianie formularzy, układanie dokumentacji według zespołów archiwalnych pod okiem doświadczonego trenera- praktyka. Szkolenie przygotuje uczestników do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji. 

Kurs adresowany jest do pracowników administracyjnych niższego i średniego stopnia, osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur itp.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna)
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Możliwość zadawania pytań po szkoleniu w przeciągu 14 dni
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

 • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
 • Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
 • Narodowy zasób archiwalny
 • Państwowy zasób archiwalny
 • Niepaństwowy zasób archiwalny
 • Państwowa sieć archiwalna
 • Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
 • Formy ochrony prawnej

II.    Rodzaje współczesnej dokumentacji

 • Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
 • Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
 • Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
 • Dokumentacja jawna i niejawna
 • Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna

III.    Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

 • Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
 • Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
 • Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej

IV. Organizacja pracy kancelaryjnej

 • Tradycyjny obieg dokumentacji
 • Systemy kancelaryjne
 • Elektroniczne systemy obiegu i zarządzania dokumentacją
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie

V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

 • Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
 • Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
 • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Wyposażenie archiwum zakładowego
 • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
 • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
 • Porządkowanie zasobu archiwalnego
 • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej
 • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego – opracowanie i korzystanie
 • Udostępnianie dokumentacji
 • Ekspertyza dokumentacji
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Konserwacja akt Przekazywane akt do archiwum państwowego

VI. Archiwizacja a RODO

VII. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

VIII. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

IX. Standardy postępowania z dokumentacją

 • Zasady tworzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla jednostek podległych organom samorządowym
 • Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP
 • Standard porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

X. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

XI. Tryb oraz zakres wprowadzania zmian i aktualizacji w obowiązujących w jednostce normatywach kancelaryjno-archiwalnych

XII. Usługi archiwalne

XIII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – podsumowanie

 • Terminologia archiwizowania
 • Studia wstępne
 • Rozpoznanie przynależności zespołowej
 • Segregacja dokumentacji
 • Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
 • Weryfikacja kategorii archiwalnych
 • Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
 • Archiwizowanie materiałów archiwalnych
 • Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Opisywanie teczek
 • Inwentaryzacja
 • Sygnowanie dokumentacji
 • Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

XIV. Egzamin

Korzyści

Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce

Przekazanie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego

Podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych

W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników

Ekspert

Roman Stempel
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

wrz19
3 dni
wrz21
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:00
DZIEŃ 3: 09:00 - 15:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 12 września 2022
1090zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij