Narzędzia naukowca – jak skutecznie pisać, badać, zarządzać pracą naukową, komunikować się z innymi badaczami oraz wyszukiwać źródła w internecieUczelnie i Kultura

Narzędzia naukowca – jak skutecznie pisać, badać, zarządzać pracą naukową, komunikować się z innymi badaczami oraz wyszukiwać źródła w internecie

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do doktorantów, którzy zainteresowani są rozszerzeniem swojego warsztatu o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu oraz zarządzaniu pracą naukową. Dodatkowo, udział w szkoleniu pozwoli poznać różne internetowe źródła pomocne w działalności badawczej, a także rozwinąć kompetencje prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań. Wiedza przekazana przez prowadzącego może pomóc w rozszerzeniu sieci swoich naukowych kontaktów. Szkolenie będzie miało przede wszystkim charakter praktyczny. Prowadzący pokaże jak używać różne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabędą wspomniane kompetencje.

Program

I. Narzędzia ułatwiające pracę naukową.

 • Proces pisania tekstów naukowych.
 • Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.
 • Citavi – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu.
 • Narzędzia zarządzania notatkami i definicjami.
 • Analiza danych i ich wizualizowanie – jak ulepszyć swój artykuł (programy takie jak Datawrapper, RAW, Gephi).
 • Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań.
 • Narzędzia do tworzenia infografik oraz prezentacji (plus kilka zasad, jak je dobrze tworzyć).
 • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
 • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
 • Krótki przegląd narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie zespołami.
 • ASANA – omówienie konkretnego narzędzia.

II. Internet jako medium komunikacji naukowej.

 • Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tym serwisie?
 • Jak wykorzystywać Google Scholar, czyli nie tylko o wyszukiwaniu źródeł.
 • Jak szukać cytowań indywidualnych akademików oraz czasopism.
 • Liczba cytowań i indeks Hirscha.
 • Jak przygotować publikacje do indeksowania przez Google Scholar?
 • Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić czy prace są w nim widoczne?
 • Czy można sobie poradzić z problemem braku cytowań w Google Scholar?
 • „Publish or Perish”.
 • Academic Social Networking Services – funkcje, zalety i wady używania.

III. Internet jako źródło informacji w badaniach naukowych.

 • Czym są naukowe serwisy wyszukiwawcze? Charakterystyka, typologia, przykłady.
 • Rodzaje zasobów naukowych - typologia.
 • Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji (artykuły, czasopisma, doktoraty, książki, referaty, sprawozdania itp.).
 • Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

Korzyści

Uczestnicy wyrobią w sobie umiejętność obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia tekstów naukowych.

Szkolenie przygotuje do używania wybranych serwisów dla naukowców (w tym Google Scholar).

Słuchacze zapoznają się z narzędziami wspomagającymi proces zarządzania zespołem badawczym.

Uczestnicy poznają różne internetowe źródła służące badaniom naukowym.

Ekspert

Piotr Siuda
dr hab. prof. UKW Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij