Optymalizacja w firmie – zatrudnienie, struktury, wynagrodzeniaMenedżerskie

Optymalizacja w firmie – zatrudnienie, struktury, wynagrodzenia

Opis szkolenia

Szkolenie ma pomóc odpowiedzieć na następujące pytania:

- jakie cele optymalizacji powinny być brane pod uwagę w realiach organizacji, czy jest wskazane i możliwe określenie ram czasowych, jakie czynniki mają decydujący wpływ na proces optymalizacji, podział czynników na pozytywne/negatywne, 

- jakie są uwarunkowania i specyfika zasobów ludzkich w realiach przedsiębiorstwa (jak to określić), jak można to odnieść do procesów optymalizacyjnych, jak ma się do tego wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny pracodawcy,

- jak możemy podejść do struktur występujących w firmie, w jaki sposób przejść przez analizę wielkości zespołów/rozpiętości kierowania, jak zastanowić się nad możliwościami optymalizacji wielkości zespołów,

- jak wybrać właściwą metodę analizy stanu obecnego,

- jak powiązać optymalizację z przedsięwzięciami w zakresie wynagradzania, czy potrzebne jest rozważenie przedsięwzięć dodatkowych (audyt, ankiety, warsztaty dla kadry, informatory dla pracowników itp.),

- jak powinien wyglądać dobór wskaźników dla procesu restrukturyzacji, metod ewaluacji procesu - możliwych do zastosowania w realiach danej organizacji,

- jak powinno wyglądać wdrażanie procesu oraz jego dokumentacja, dlaczego potrzebne jest korzystanie z "sojuszników", jaki powinien być wybór modelu zaangażowania kadry kierowniczej, jaki HR, jaki ma być sposób komunikacji dla przedsięwzięć optymalizacyjnych (przykłady),

- czym kończy się proces restrukturyzacji, co otrzymujemy w jego efekcie.

Program

Cele optymalizacji w firmy - sytuacja rynkowa - wyzwania 2020 roku

Proces optymalizacji - szanse i zagrożenia oraz ramy czasowe

Zasady identyfikacji i racjonalnego ograniczania przerostów zatrudnienia 

Czynniki dotyczące zasobów pracy które muszą być brane pod uwagę przy optymalizacji (Pula kapitału intelektualnego/zasobów wiedzy - w trzech perspektywach, pula talentów)

Kwestia ponownego pozyskiwania pracowników i kwestia wizerunku pracodawcy

Optymalizacja - pożądana wielkość zespołu

Metody analizy pracy/ zatrudnienia - przegląd metod i stosowanych narzędzi, zalety i wady

Przykłady dokumentów narzędziowych w procesie optymalizacji:

  • Analiza pracy - obciążeniowa - przykład formularza dla HR (HRBP)
  • Gradacja zadań/obowiązków - matryca do zastosowania w opisie/ formularzu
  • Kwestionariusz dotyczący systemu wynagrodzeń

Podsumowanie zajęć i rekomendacje dla uczestników

Korzyści

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną

analiza sytuacji podanych przez uczestników i wypracowanie rozwiązań

zapoznanie się z aktualnymi narzędziami i metodami przeprowadzenia efektywnej optymalizacji

Ekspert

Jarosław Marciniak
Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na kompleksowej problematyce HR (audyty, analizy), regulacjach wewnętrznych (regulaminy, procedury) oraz systemach ocen i wynagradzania. Właściciel firmy HR Audytor. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 18 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 15 książek związanych z tymi zagadnieniami (m.in. Optymalizacja zatrudnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2016, 2020; Regulaminy i procedury w firmie, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 2013 i 2018, „Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie”, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 oraz 2010, III rozszerzone wydanie w 2015).

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij