Oświadczenia majątkowe pracowników administracji państwowejAdministracja publiczna

Oświadczenia majątkowe pracowników administracji państwowej

Opis szkolenia

Szkolenie oświadczenia majątkowe poświęcone będzie problematyce związanej z dostępem do informacji na temat stanu majątku, dochodów oraz wynagrodzeń pracowników administracji rządowej. W jego trakcie ekspert omówi przepisy regulujące kwestię oświadczeń majątkowych, przedstawi praktyczne aspekty obowiązku składania oświadczeń oraz zwróci uwagę na najczęściej popełniane uchybienia w tym zakresie.

Biorąc udział w naszym szkoleniu przygotują się Państwo do prawidłowego wypełniania lub analizy (weryfikacji) oświadczeń majątkowych. Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące kierownicze stanowiska w jednostkach administracji państwowej (administracja skarbowa, służba cywilna, inne jednostki administracji rządowej) oraz pracowników tych jednostek zobowiązanych do wypełniania oświadczeń jak i ich analizy (weryfikacji).

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna) 
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING 
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Gwarantujemy opiekę nad szkoleniem 
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

Definicja korupcji

Oświadczenia majątkowe jako jeden z instrumentów przeciwdziałania korupcji

Obowiązek ustawowy składania oświadczeń w jednostkach administracji państwowej i jego zakres podmiotowy

Podstawowe zasady dotyczące składania oświadczeń majątkowych

 • podstawy prawne
 • forma oświadczenia
 • terminy

Zakres i treść obowiązkowego oświadczenia majątkowego

Podmiot przyjmujący oświadczenia majątkowe

Analiza i kontrola oświadczeń majątkowych

Oświadczenia majątkowe innych pracowników administracji państwowej

Praktyczne aspekty wypełniania oświadczeń majątkowych

 • mienie i jego składniki
 • zasoby pieniężne
 • papiery wartościowe
 • udziały w spółkach i akcje
 • zasady ujawniania działalności zarobkowej, wykazywanie dochodów

Korekty oświadczeń

Konsekwencje prawne niezłożenia oświadczenia majątkowego, niezłożenia oświadczenia majątkowego w terminie, złożenia nieprawdziwego lub niepełnego oświadczenia, naruszenia przepisów ustawy

Rola i właściwość kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie reagowania na nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu majątkowym

Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego, charakter prawny, procedura, podmioty uprawnione do kontroli

Publikacja i przechowywanie oświadczeń majątkowych

Jawność zarobków w „ustawie kominowej”

Korzyści

Zapoznanie uczestników szkolenia z procedurami składania oświadczeń majątkowych.

Zdobycie wiedzy nt zakresu i dopuszczalności korekt złożonych oświadczeń.

Omówienie skutków niezłożenia oświadczenia majątkowego.

Na szkoleniu uczestnicy krok po kroku wspólnie przeanalizują treść formularza oświadczenia majątkowego.

Ekspert

Krzysztof Nowak
Krzysztof Nowak

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (od 2003 r.),  radca prawny, urzędnik służby cywilnej. Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (w latach 1987 -1990) ; były Wójt i radny Gminy Rędziny, były członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP i Prezes Klubu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Ziemi Częstochowskiej (w latach 1998-2002); były arbiter w Urzędzie Zamówień Publicznych. Od 16 lat jest trenerem z zakresu prawa samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego (przeprowadził kilkaset szkoleń). Współpracuje m.in z Federacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszeniem Wspierania Samorządności w Mikołowie, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij