Kompendium prawa prasowego i autorskiego w PRPrawne

Kompendium prawa prasowego i autorskiego w PR

Opis szkolenia

szkolenie prawo prasowe i autorskie w PR

Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu najważniejszych zagadnień prawa prasowego i prawa autorskiego, podczas którego uczestnik:

- posiądzie wiedzę z zakresu znajomości treści aktów prawnych oraz praktyki dot. prawa prasowego oraz ochrony prawnoautorskiej utworów prasowych,

- uzyska praktyczną znajomość pojęć takich jak: wolność prasy, prasa, krytyka prasowa, dziennik, wydawca, autoryzacja, tajemnica dziennikarska, sprostowanie,

- dowie się w jaki sposób powinien działać dziennikarz, jakie czynności może podejmować a jakich prawo zabrania. W jaki sposób dziennikarze są chronieni przez przepisy prawa,

- dowie się jak przepisy prawa prasowego oraz prawa autorskiego wykorzystywać w bieżącej pracy dziennikarskiej, działów komunikacji i promocji lub jak bezpiecznie kontaktować się z mediami i jakich informacji udzielać,

- dowie się jak prowadzić komunikację z mediami oraz jak redagować komunikaty i materiały prasowe.

Do udziału w szkoleniu prawo prasowe i autorskie w PR zapraszamy:

- rzeczników prasowych i pracowników biur prasowych,

- pracowników działów PR

- osoby zaangażowane w kontakty z mediami,

- pracowników odpowiedzialnych m.in. za informację i promocję w firmie/ instytucji.

Program

Wprowadzenie do tematyki prawa prasowego i prawa autorskiego

Podstawowe zagadnienia i definicje prawa prasowego

 • jak rozumieć pojęcia takie jak: wolność prasy, obowiązek wspierania przez Państwo pluralistycznej prasy, zakaz utrudniania druku i kolportażu, prawo dostępu do informacji, prawo obywatela do informowania prasy czy krytykę prasową.

Jak prawo rozumie takie określenia jak prasa, dziennik, czasopismo, materiał prasowy, dziennikarz, redaktor, redaktor naczelny czy redakcja lub wydawca

Prawa i obowiązki dziennikarzy

 • zadania dziennikarza wyznaczone przez ustawę czy standardy jego pracy
 • opinie co do uczestników postępowania sądowego

Autoryzacja, uprawnienia przysługujące w jej zakresie odpowiednio osobie udzielającej informacji i dziennikarzowi

Tajemnica dziennikarska i zwolnienie z niej dziennikarza

Organizacja działalności prasowej

 • rejestracja, zawieszenie, utrata ważności rejestracji i in.
 • pojęcia redaktora naczelnego, kolegium, stopki redakcyjnej

Sprostowanie     

 • kto i na jakich zasadach może go żądać a kto ma obowiązek opublikować    
 • miejsce i termin publikacji sprostowania    
 • odmowa opublikowania sprostowania    
 • spór sądowy    
 • procedura sądowa obowiązująca w ramach sporów o sprostowanie

Reklama w prasie i publikacje urzędowe

Zasady odpowiedzialności prawnej za publikację materiału prasowego

 • na czym polega odpowiedzialność solidarna autora, redaktora i wydawcy

Jak prawidłowo rozumieć pojęcie krytyki prasowej, satyry, karykatury i sprawozdania prasowego

Za jakie treści prasa nie ponosi odpowiedzialności?

Przestępstwo wywierania presji na dziennikarza

Materiał prasowy jako utwór czyli przedmiot ochrony prawa autorskiego

 • omówienie podstawowych zagadnień prawa autorskiego

Korzyści

poznanie przykładów z praktyki z omówieniem i wskazaniem przepisów prawa pomocnych w ich rozwiązaniu

zaznajomienie z zasadami współpracy z mediami

poznanie znaczenia prawa dostępu do informacji

otrzymanie prezentacji przydatnej do szkoleń wewnętrznych

Ekspert

Bartosz Bator
Bartosz Bator

adwokat, dziennikarz i działacz społeczny. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej WPiA UW, członek sekcji prawa autorskiego i nowych technologii oraz sekcji prawa mediów i reklamy Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej. Pracował dla szeregu instytucji publicznych i podmiotów prywatnych, gdzie zajmował się doradztwem prawnym w zakresie prawa autorskiego. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, w latach 2013-2016 autor i prowadzący poradnikową audycję prawną na antenie Programu 1 Polskiego Radia.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij