AKADEMIA LEGISLACJI: Przewodnik po technikach prawodawczych od tytułu do przepisu o wejściu w życieAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Przewodnik po technikach prawodawczych od tytułu do przepisu o wejściu w życie

wrz9
2 dni
wrz10
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 2 września 2021
1090zł+ 23% VAT
Po 2 września 2021
1150zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie przewodnik po technikach prawodawczych

Techniki prawodawcze to zazwyczaj konkretne formuły redakcyjne, których używanie nie budzi wątpliwości. Jednak przy opracowywaniu projektów aktów normatywnych często pojawiają się przypadki niejednoznaczne albo takie, które nie są opisane w „Zasadach techniki prawodawczej”. Jak zredagować tytuł ustawy uchylającej inną ustawę, czy rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie nowelizujące albo jak napisać złożony przepis o wejściu w życie nie powodując luk w prawie lub „dubletów”. Proponowane szkolenie dotyczy wszystkich aspektów praktycznych redagowania przepisów prawnych i jest adresowane do tych, którzy muszą rozwiązywać konkretne problemy redakcyjne przy redagowaniu wszystkich rodzajów aktów normatywnych albo chcą lepiej rozumieć system prawa. Prowadzący na przykładach i materiałach warsztatowych pokazuje jak rozstrzygać dylematy redakcyjne, tak aby zapewnić zgodność projektu z zasadami prawidłowej legislacji a jego brzmienie było komunikatywne i adekwatne do treści wprowadzanych. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Legislatorów oraz inne osoby uczestniczące w procesie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna)
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Możliwość zadawania pytań po szkoleniu w przeciągu 14 dni
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

Uwagi ogólne - jak rozstrzygać wątpliwości co do zastosowania konkretnej techniki prawodawczej

Budowa aktu normatywnego

 • jak dzielić jednostki redakcyjne?
 • kiedy wprowadzać podział na jednostki systematyzacyjne?

Tytuły ustaw, rozporządzeń i aktów prawa wewnętrznego

 • wymóg zwięzłości i adekwatności w tytułach aktów nowych i nowelizujących
 • odnośniki nowelizacyjne i europejskie
 • zmiana tytułu i nowelizacja odnośników
 • tytuły aktów uchylających – rekomendacje w świetle niejednolitej praktyki i braku rozstrzygnięć w „Zasadach techniki prawodawczej”

Przepisy ogólne

 • warianty określania zakresu podmiotowego i przedmiotowego aktu
 • błędy w słowniczkach i rekomendacje formuł redakcyjnych w nich stosowanych
 • przepisy informacyjne i inne nienormatywne przepisy zbędne w przepisach ogólnych

Redagowanie przepisów merytorycznych

 • wymogi języka prawnego w świetle zasady precyzyjności, komunikatywności i adekwatności na przykładach
 • błędne i poprawne formuły redakcyjne specyficzne dla przepisów:
 • - ustrojowych
 • - proceduralnych
 • - o karach pieniężnych
 • - karnych

Specyfika technik prawodawczych dedykowanych przepisom epizodycznym, przejściowym i dostosowującym

 • „Zasady techniki prawodawczej” a praktyka legislacyjna – rozbieżności
 • formuły redakcyjne w aktach nowych i nowelizujących na przykładach z aktów nowych i nowelizujących
 • zróżnicowanie terminu wejścia a właściwe określanie czasu, terminu w przepisach intertemporalnych
 • dylematy używania skrótów sformułowanych w przepisach merytorycznych

Przepisy końcowe przypadki nietypowe i skomplikowane

 • odróżnianie przepisów uchylających od zmieniających w ustawach po noweli ZTP z 2016 r.
 • odnośniki zamiast przepisów uchylających w rozporządzeniu - elementy obligatoryjne i rekomendowane formuły redakcyjne
 • redakcja złożonego przepisu o wejściu w życie
 • techniki formułowania przepisów o wejściu w życie z mocą wsteczną całych aktów i poszczególnych przepisów

Korzyści

podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty ustaw i rozporządzeń

zapewnienie właściwej jakości stanowionego prawa w jednostkach organizacyjnych, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia

stosowanie technik prawodawczych adekwatnych do potrzeb regulacyjnych

rozwiązywanie problemów związanych ze złożonymi przypadkami legislacyjnymi

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

wrz9
2 dni
wrz10
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 2 września 2021
1090zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij