Przywództwo oparte na empatii – czyli jak zadbać jednocześnie o dobrą atmosferę, efektywność i zaangażowanie zespołuMenedżerskie

Przywództwo oparte na empatii – czyli jak zadbać jednocześnie o dobrą atmosferę, efektywność i zaangażowanie zespołu

Opis szkolenia

Szkolenie Przywództwo oparte na empatii

Szkolenie oparte jest na modelu Nonviolent Communication (NVC). Jest to rewolucyjny model komunikacji oraz zmiany swoich negatywnych postaw stworzony przez Marshalla Rosenberga – amerykańskiego psychologia, psychoterapeuty i mediatora. Model NVC jest z powodzeniem stosowany na świecie przez mediatorów (nawet w tak ekstremalnych sytuacjach jak konflikty zbrojne), działaczy na rzecz pokoju na świecie, pedagogów (w budowaniu nowego podejścia do edukacji), rodziców (w procesie wychowywania dzieci), terapeutów, coachów, managerów (np. NVC rekomendował sam Satya Nadela CEO Microsoft ) i pracowników różnych działów organizacji.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Model SET zawierający m.in. Cykl Kolba dzięki czemu nastawione jest na maksymalną praktykę, angażowanie uczestników, atrakcyjność przekazu, przestrzeń na refleksję i dzielenie się doświadczeniami. To minimum wykładów, dobra atmosfera i pobudzanie rozwoju oraz kreatywności.

Część firm doświadcza takich problemów jak:

 • nieporozumienia i źle realizowane zadania przez pracowników;
 • niski poziom motywacji i brak zaangażowania pracowników w swoją pracę;
 • brak lojalności i częsta rotacja ważnych pracowników;
 • postawa roszczeniowa albo bierność pracowników;
 • konflikty w zespole i/lub na płaszczyźnie przełożony – pracownik;
 • częste korzystanie przez pracowników ze zwolnień lekarskich;

To wszystko przekłada się na spadek efektywności i jakości pracy, duży stres prowadzący do wypalenia zawodowego, rosnące koszty związane z ciągłym poszukiwaniem i wdrażaniem nowych pracowników itp. Dla wielu osób poszukujących pracy, wynagrodzenie przestaje być głównym czynnikiem motywującym. Szukają oni dobrej atmosfery, miejsca gdzie będą szanowani przez swoich przełożonych i otrzymają odpowiednie wsparcie   

Wychodząc naprzeciwko tym problemom przygotowaliśmy szkolenie specjalnie dla KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ. Jego CELEM jest:

 • Rozwój empatii poznawczej – czyli lepszego rozumienia siebie i innych ludzi, bo przekłada się na łatwiejsze budowanie porozumienia oraz dbanie do dobrą atmosferę w zespole.
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu psychologii komunikacji – tego jakie nawyki komunikacyjne zwiększają prawdopodobieństwo powstawania nieporozumień, konfliktów oraz będą negatywnie wpływać atmosferę i chęć współpracy;
 • Wyposażenie uczestników w techniki pracy z emocjami, dzięki czemu łatwiej będzie im zachować spokój w sytuacjach trudnych, co ułatwi konstruktywne rozwiązywanie problemów;
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej psychologii konfliktu, by wiedzieli jak konstruktywnie reagować na sytuacje trudne;
 • Wyposażenie uczestników w techniki komunikacji, które pozwolą szybciej rozwiązywać konflikty i dojść do porozumienia;
 • Wzmocnienie asertywności – nieagresywne stawianie granic i budowanie współpracy;

Program

Przywództwo oparte na empatii:

 • Czym różni się przywództwo od zarządzania;
 • Empatia to nie uległość i inne mity na temat empatii;
 • Różnica między empatią poznawczą, a empatią emocjonalną wg psychologa Paula Blooma;

Psychologia konfliktów:

 • Jawny i niejawny poziom konfliktu;
 • Jak komunikacja wpływa na tworzenie się konfliktów – błędy na poziomie treści i błędy na poziomie formy komunikatu (język dominacji);
 • Drabina konfliktu – czyli jak ewoluuje konflikt i jak konstruktywnie pracować z nim na różnych jego poziomach;

Psychologia komunikacji:

 • Model kwadratu komunikacyjnego F.Sch. von Thun’a – czyli 4 sposoby słuchania i wyrażania komunikatów;
 • Komunikacja i emocje – czyli jak to, co mówimy wpływa na sposób myślenia, stany emocjonalne i zachowania innych ludzi;
 • Język dominacji – czyli najczęstsze błędy komunikacyjne, które niszczą dobrą atmosferę w zespole, motywację pracowników i zaogniają konflikty (czynnej i biernej agresji);

Wprowadzenie do NVC:

 • Cel NVC – czym jest NVC, do czego służy i czym różni się komunikacja relacyjna od tradycyjnej komunikacji;
 • 4 elementy komunikacji relacyjnej;
 • Różnice między komunikatem TY, a komunikatem JA;
 • Narzędzia NVC „Empatyczna szczerość i empatyczna Parafraza”
 • Różnice między „standardową” Parafrazą, a Empatyczną Parafrazą;
 • Różnice między „destruktywną” szczerością a Empatyczną szczerością;
 • Pułapki w praktykowaniu NVC – różnica między Empatią emocjonalną, a Empatią poznawczą wg. Paul’a Bloom’a;

Jak konstruktywnie radzić sobie ze emocjami w sytuacjach trudnych:

 • Inteligencja emocjonalna – czyli jak konstruktywnie i destruktywne metody pracy ze stresem;
 • Proces pracy ze stresem w oparciu o NVC – czyli jak zachować spokój w sytuacjach trudnych;

NVC w praktyce:

  • Formułowanie próśb w oparciu o NVC;
  • Konstruktywne odmawianie wg NVC;
  • Konstruktywne reagowanie na odmowę wg NVC;
  • Konstruktywne dziękowanie wg NVC;

  Korzyści

  Umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z własnymi emocjami przekłada się na lepsze samopoczucie pracownika, większe zadowolenie z pracy, większą motywację i odwagę do konfrontacji z trudnymi klientami. Mniejsza rotacja pracowników to mniejsze koszty związane z rekrutacją oraz szkoleniami

  Umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z emocjami współpracowników oraz poprawienie komunikacji przekłada się na zwiększenie prawdopodobieństwa odbudowania relacji i zaufania. Dzięki temu pojawia się szansa, że praca działu będzie bardziej efektywna i będzie przebiegać w bardziej przyjazdnych warunkach.

  Ekspert

  Łukasz Bieliński
  Łukasz Bieliński

  Trener biznesu i skutecznej komunikacji, Coach. Absolwent studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” Uniwersytetu SWPS. Ukończył 400 godzin szkoleń i warsztatów z modelu Nonviolent Communication. Ponadto ponad 1200 godzin szkoleń i warsztatów takich tematów jak skuteczna komunikacja, wywieranie wpływu, NLP, inteligencja emocjonalna, asertywności, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, mediacje, sprzedaż i obsługi klienta. Praktyk sprzedaży pracował jako doradca finansowo-ubezpieczeniowy oraz sprzedawca usług sieci PLAY dla Firm. Pełnił także funkcję managera doradców-finansowo ubezpieczeniowych. Zawód trenera uprawia od 2008 roku. Prowadził szkolenia m.in. dla takich firm jak NIKON, Ochnik, Polsat, PWN, White &Case, Krajowy Rejestr Długów, ING, PZU Życie, Philip Morris, Toyota.

  czytaj więcej

  Informacje organizacyjne

  Cena obejmuje:
  Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
  Lunch i nielimitowany serwis kawowy
  Materiały szkoleniowe
  Certyfikat potwierdzający udział
  Możliwość zwolnienia z VAT
  Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
  zapisz się

  Opinie

  Warsztaty były prowadzone bardzo profesjonalnie! Według mnie temat szkolenia został wyczerpany.

  6 / 6

  Bardzo fajne, merytoryczne, żywe  ze swadą. Wyczerpujące wprowadzenie do trudnego tematu.

  6 / 6

  Dostępne terminy

  Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij