E-sprawozdawczość finansowa 2018/2019Prawo / Prawo autorskie / Finanse

E-sprawozdawczość finansowa 2018/2019

Opis szkolenia

Szkolenie E-sprawozdawczość ma na celu prezentację i analizę problematyki E-sprawozdawczości finansowej w tym sprawozdania z działalności. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie istota raportowania w wersji elektronicznej w prawie bilansowym z uwzględnieniem skutków podatkowych dla jednostek „mikro”, „małych” oraz „standardowej” formy sprawozdawczej. Przedstawiona zostanie również analiza korekt zasad i szacunków w kontekście e-sprawozdania finansowego.  

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio i pośrednio za sporządzanie sprawozdania finansowego i otwarcie ksiąg rachunkowych oraz rozliczenia podatkowe. Szkolenie organizujemy w Warszawie.

Program

1. Założenia koncepcyjne sporządzania e-sprawozdania finansowego w kontekście prawa podatkowego.

 • 1.1. Cele i funkcje prawa bilansowego i prawa podatkowego
 • 1.2. „Dualizm” prawa bilansowego w polskich realiach gospodarczych (UoR, KSR, MSR/MSSF) i jego skutki podatkowe
 • 1.3. Konsekwencje odrębności prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie umów leasingu oraz amortyzacji

2. E-sprawozdanie finansowe i inne dokumenty o charakterze elektronicznym

 • 2.1. Terminarz sporządzania e-sprawozdania finansowego (e-SF)
 • 2.2. Zmiany zakładowego planu kont jako podstawa sporządzania e-dokumentów
 • 2.3. Elementy strukturyzowane oraz niestrukturyzowane e-SF
 • 2.4. Sprawozdanie z działalności w wersji elektronicznej
 • 2.5. Sprawozdanie z badania w wersji elektronicznej
 • 2.6. Przekazywanie e-dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • 2.7. Przekazywanie dokumentów bilansowych do Urzędu Skarbowego
 • 2.8. Odpowiedzialność za sporządzanie oraz podpisywanie e-dokumentów

3. Skutki zmiany polityki rachunkowości i korygowanie błędów w e-sprawozdaniu finansowym

 • 3.1. Korygowanie błędów poprzednich okresów sprawozdawczych i innych.
 • 3.2. Korekty wynikające ze zmiany szacunków i zmiana zasad rachunkowości
 • 3.3. Zmiana polityki rachunkowości i zdarzenia po dacie bilansowej

Korzyści

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną

analiza sytuacji podanych przez uczestników i wypracowanie rozwiązań

zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sporządzania bilansu i skutków podatkowych

Ekspert

Artur Hołda
Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości w WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości, finansów oraz kontroli. Szeroko współpracuje z praktyką gospodarczą w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Jest autorem ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”. Przewodniczy Radzie Programowej PICM.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij