Obowiązek raportowania umów do rejestru ministerstwa finansów przez jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z nowelizacją z dnia 01.07.2022 r.Prawne

Obowiązek raportowania umów do rejestru ministerstwa finansów przez jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z nowelizacją z dnia 01.07.2022 r.

Opis szkolenia

Szkolenie raportowanie umów przez jednostki sektora finansów publicznych

Dnia 01.07.2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy, która nakłada na jednostki sektora finansów publicznych (min. samorządowe zakłady budżetowe, gminy) obowiązek raportowania umów pod groźbą kary. Informacje w tym przedmiocie będzie należało przesyłać do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Finansów i będą one podlegać publikacji na stronach internetowych. Z tego też powodu chcieliśmy zaproponować Państwu niniejsze szkolenie.

Grupa docelowa:

Szkolenie raportowanie umów skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, na których będzie ciążyć obowiązek raportowania, a także kierowników jednostek odpowiedzialnych za raportowanie.  Szkolenie jest przydatne także dla osób odpowiedzialnych za audyt, gospodarność i kontrolę wydatków w podmiocie.

Forma szkolenia: dyskusja, prezentacja, wykład

Program

Pojęcie jednostki sektora finansów publicznych i tym samym podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy (Ustawa o finansach publicznych).

Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pojęcie prywatności osoby fizycznej. Analiza orzecznictwa.

Czy obowiązkowi publikacji podlega umowa o pracę, umowa zlecenie z osobą fizyczną?

Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa. Czym się od siebie różnią? 

Kiedy tajemnica przedsiębiorcy może doprowadzić do odstąpienia od publikacji?

Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jakich umów dotyczy obowiązek publikacji?

Problematyka umów sprzedażowych. Czy zakład wodociągowy (będący samorządowym zakładem budżetowym) ma obowiązek publikacji każdej zawartej umowy o dostawę mediów?  - Problematyka umów stanowiących przedmiot działalności podmiotu np. umowy zawierane przez NFZ.

Formy czynności prawnych, w tym problematyka formy dokumentowej i szczególnej, o których mowa w ustawie.

Umowa ustna a faktura. Czy faktura realizuje znamiona formy dokumentowej?

Umowa ustna a obowiązek publikacji.

Problem ustalania wartości umów zawieranych na czas nieokreślony (tj. dotyczących świadczeń powtarzalnych) w kontekście kwoty 500 zł, od której powstaje obowiązek publikacji. Jak liczyć w/w kwotę?

Na kim ciąży obowiązek publikacji?

Kto ponosi odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy kierownik nie jest w stanie sam dokonywać raportowania i powierza swoje obowiązki pracownikowi, pracownik czy kierownik?

Wprowadzanie procedur wewnętrznych zapewniających sprawne raportowanie umów. Co dobrze napisania procedura powinna zawierać, by mogła chronić kierownika jednostki od odpowiedzialności karnej.

Termin publikacji. Od jakiego momentu należy liczyć termin w przypadku umów, które nie są podpisywane jednocześnie?

Jakie informacje dot. umów podlegają publikacji?

Na czym polega obowiązek podania wyłączenia spod zakresu publikacji? Czy wyłączenie takie może mieć charakter zbiorczy?  - W jakim terminie należy dokonać obowiązku publikacji?

Czy za brak publikacji grożą sankcje?

Wady ustawy

Jak korzystać z obowiązków informacyjnych nałożonych przez ustawodawcę w Ustawie o finansach publicznych w kontekście zwalczania nadużyć we własnej jednostce? Zalety ustawy

Definicja korupcji

Przykłady korupcji:

  • zawieranie umów niepotrzebnych przez pracowników z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców,
  • transferowanie pieniędzy z podmiotu poprzez zawieranie niepotrzebnych umów z „zaprzyjaźnionymi” firmami (consulting, ekspertyzy, analizy, opinie, sprzedaż znaku towarowego …),
  • problematyka umów marketingowych a korupcja,
  • zagrożenia związane z zawieraniem umów sponsoringu i darowizn… 

Omówienie antykorupcyjnej normy ISO 37001 – wybrane zagadnienia. 

Korzyści

zapoznanie uczestników z obowiązkiem raportowania umów

ustalanie katalogu umów podlegającego raportowaniu i wyłączeń

zasady publikacji zawieranych umów oraz pojęciem i przykładami korupcji

zapoznanie z podstawowymi zasadami antykorupcyjnej normy ISO 37001

Ekspert

Agnieszka Lisak
Agnieszka Lisak

Radca prawny Agnieszka Lisak. Problematyką antykorupcji zajmuje się od wielu lat, prowadząc z niej szkolenia. Jest autorką prawie 60 artykułów zamieszczanych w takich pismach jak: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Justitia, Radca Prawny, Rejent…

Ma w swoim dorobku także publikacje dotyczące korupcji i jej wykrywania:  "Zwalczanie korupcji" (Przetargi Publiczne 05.2017 r.), "Anatomia korupcji" (Rzeczpospolita 12.12.2017 r.), "Kiedy nadzór właścicielski jest efektywny" (Rzeczpospolita 04.04.2013 r.), "Czy ISO 37001 pomoże w zwalczaniu nadużyć w spółkach (Controlling i Rachunkowość Zarządca 03.2017 r.).

Jest także ekspertem w zakresie antykorupcyjnego ISO 37001. 

Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii. Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j. Przedmiotem specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Od ponad 10 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm. Dotychczas szkoliła m.in. Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Deutsche Bank S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij