AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady opracowywania tekstu jednolitego rozporządzeniaAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady opracowywania tekstu jednolitego rozporządzenia

wrz19
1 dzień
wrz19
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 12 września 2022
750zł+ 23% VAT
Po 12 września 2022
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie zasady opracowania tekstów jednolitych

Szkolenie obejmuje w szczególności przedstawienie przesłanek wydania tekstu jednolitego rozporządzenia oraz zasad jego opracowywania w kontekście regulacji normatywnej zawartej w „Zasadach techniki prawodawczej” oraz istniejącej praktyki legislacyjnej. Przedstawione zostaną m.in. zagadnienia charakteryzujące się znacznym stopniem trudności: przenoszenie przepisów do obwieszczenia, ustalenie stanu prawnego w przypadku niejednoznacznych poleceń nowelizacyjnych, przedstawienie przyszłego stanu prawnego, głębokość ingerencji w ramach tzw. zmian o charakterze wyłącznie formalnym oraz sposoby postępowania w nietypowych sytuacjach legislacyjnych.

Wysoki stopień sformalizowania zasad opracowywania tekstu jednolitego stanowi wyzwanie nawet dla prawnika posiadającego doświadczenie legislacyjne, a niepełność regulacji normatywnej wymaga znajomości praktyki. Z tego względu w toku szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady przyjętych w praktyce rozwiązań oraz rekomendacje dotyczące techniki legislacyjnej w zakresie sporządzania tekstu jednolitego.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna)
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Możliwość zadawania pytań po szkoleniu w przeciągu 14 dni
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

Tekst jednolity a tekst ujednolicony. Domniemanie prawidłowości tekstu jednolitego i jego implikacje.

Przesłanki wydania tekstu jednolitego w świetle art. 16 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Zasady sporządzania tekstu jednolitego rozporządzenia - odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących tekstu jednolitego ustawy na podstawie § 110 ZTP a praktyka legislacyjna.

Obwieszczenie:

 • konstrukcja tytułu,
 • wskazanie nowelizacji uwzględnianych w tekście jednolitym,
 • przepisy przenoszone do Obwieszczenia.

Załącznik do Obwieszczenia (właściwy tekst jednolity):

 • operacje na tekście normatywnym wynikające z poleceń nowelizacyjnych,
 • opisywanie zmian w odnośnikach, umiejscowienie oznaczenia odnośnika, odnośniki przenoszone z poprzedniego tekstu jednolitego,
 • zakres ingerencji w oparciu o § 107 ZTP (zmiany o charakterze wyłącznie formalnym),
 • przedstawienie przyszłego stanu prawnego,
 • nietypowe sytuacje legislacyjne.

Korzyści

uczestnicy nabędą podstawowej wiedzy z zakresu teorii prawa w kontekście usytuowania i roli tekstu jednolitego w systemie prawnym

uczestnicy poznają zasady odzwierciedlania w tekście jednolitym poleceń nowelizacyjnych

będa potrafili opisać wprowadzone zmiany za pomocą odnośników

będą potrafili dokonać weryfikacji prawidłowości sporządzenia tekstu jednolitego

Ekspert

Radosław Radosławski
Radosław Radosławski

Radosław Radosławski - radca prawny z długoletnią praktyką w organach administracji specjalnej i centralnej, obecnie Wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i konstytucyjnym. Od 2003 r. zatrudniony w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, w 2004 r. ukończył sejmową aplikację administracyjną. Współpracował z Krajową Radą Radców Prawnych w zakresie tworzenia aktów prawa wewnętrznego samorządu radców prawnych. Od 2005 r. prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu tworzenia aktów prawa miejscowego, dla organów administracji rządowej szczebla centralnego w zakresie tworzenia aktów podustawowych i opracowywania ich tekstów jednolitych, a także szkolenia realizowane we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji w ramach ujednolicania praktyki legislacyjnej rządowych i parlamentarnych służb legislacyjnych. Uczestnik licznych seminariów i konferencji o tematyce legislacyjnej oraz autor publikacji z zakresu tworzenia prawa i procesu legislacyjnego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

wrz19
1 dzień
wrz19
Warszawa
10:00 - 16:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 12 września 2022
750zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij