KPA – orzecznictwo, tryby nadzwyczajne i postępowanie odwoławczeAdministracja publiczna

KPA – orzecznictwo, tryby nadzwyczajne i postępowanie odwoławcze

Opis szkolenia

Szkolenie tryby nadzwyczajne w KPA

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu tryby nadzwyczajne w KPA, w trakcie którego przedstawione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych w zakresie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji oraz postępowanie odwoławcze. 

Uczestnicy szkolenia tryby nadzwyczajne w KPA będą mogli odnieść się do doświadczeń w stosowaniu przepisów oraz skonfrontować swoją wiedzę z uczestnikami szkolenia i ekspertem. Omówione zostanie również orzecznictwo sądów oraz najczęstsze błędy popełniane przez organy administracji publicznej.

Nasze szkolenie tryby nadzwyczajne w KPA adresujemy do praktyków – pracowników organów administracji publicznej (administracji centralnej i samorządowej), którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów i radców prawnych zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.

Program

Zasady załatwiania spraw przez organ I i II instancji ze szczególnym uwzględnieniem terminów ustawowych oraz niewliczania terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, art. 35 k.p.a.

Tryby nadzwyczajne w kpa:

  • stwierdzenie nieważności decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki rażącego naruszenia prawa
  • wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
  • wznowienie postępowania z uwzględnieniem przesłanki istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji

Nadzwyczajne tryby a wniesienie odwołania

  • -sposób postępowania organu odwoławczego w przypadku rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji wniosku z brakiem formalnym i wydanie decyzji, od której następnie wniesiono odwołanie

Ustalenie stron postępowania w postępowaniu o uchylenie decyzji w trybie art. 155.

Odtworzenie akt administracyjnych oraz podstawy prawne

Korzyści

Pozyskanie wiedzy na temat prawidłowego prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych

Dowiedzą się Państwo jakie są najczęściej popełniane błędy procesowe w stosowaniu trybów nadzwyczajnych

Wyjaśnione zostaną wątpliwości natury prawnej związane z brzmieniem przepisów KPA w odniesieniu do stosowania trybów nadzwyczajnych

Szkolenie tryby nadzwyczajne w KPA poprowadzi ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, który w niezwykle ciekawej formie przedstawia materię szkolenia

Ekspert

Tomasz Lewandowski
dr Tomasz Lewandowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Czynny szkoleniowiec wysoko oceniany przez uczestników szkoleń, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Praktyk, radca prawny doradzający Klientom w ramach Kancelarii Radców Prawnych Dr Lewandowski, Majcherek i Wspólnicy oraz Koordynator Biura Prawnego w MPGM S.A. w Poznaniu. Naukowiec - adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, habilitant w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada również doświadczenie w sądownictwie - były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor książek, publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz samorządu terytorialnego. Współautor procedur administracyjnych do programu Lex Navigator Postępowanie administracyjne.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij