Praktyka wartościowania stanowisk pracy w firmie/instytucjiMenedżerskie

Praktyka wartościowania stanowisk pracy w firmie/instytucji

Opis szkolenia

Szkolenie zakłada omówienie procesu wartościowania stanowisk - w kontekście systemów wynagrodzeń oraz innych aspektów zarządzania w organizacji. Celem szkolenia jest poznanie optymalnej, możliwej do samodzielnego wdrożenia, metodologii wartościowania stanowisk pracy. Ułatwia wybór rozwiązania odpowiedniego dla danego podmiotu oraz podjęcie decyzji o wartościowaniu stanowisk. Prezentowane są praktyczne przykłady narzędzi i procedur w praktyce wartościowania.

Szkolenie adresujemy do kadry kierowniczej zajmującej się systemami wynagrodzeń, pracowników działów personalnych z firm oraz instytucji dowolnej wielkości i branży.

Program

Wprowadzenie

Optymalizacja systemu wynagrodzeń - rola i realne znaczenie wartościowania

Główne cechy wartościowania stanowisk pracy

Podstawy prawne procesów wartościowana w instytucji

Przestrzeganie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w trakcie wartościowania – szczegółowe wytyczne

Opisywanie stanowisk - analiza procesu pracy

Właściwe podejście do opisywania stanowisk pracy

Optymalny opis stanowiska

Szczegółowe wytyczne dla opisywania stanowisk - przykład dokumentu

Dopuszczalne czynniki powstawania różnic w wynagrodzeniach

Realne cele procesu wartościowana

Oczekiwania pracodawcy, oczekiwania pracowników - sposoby komunikacji przy wartościowaniu

Organizacja procesu – przedziały czasowe 

Powołanie Zespołu Wartościującego – jaka wielkość, dobór uczestników (czyj udział jest wskazany, kto może, a kto nie powinien)

Praca zespołu wartościującego – przykłady z praktyki i wytyczne dotyczące podziału ról

Kluczowe zadania grup uczestników komisji/zespołu ds. wartościowania stanowisk pracy

Stosowane metody wartościowana stanowisk pracy (syntetyczny przegląd 2-3 metod)

Charakterystyka metody analityczno -punktowej i jej odmiany

Szczegółowe omówienia przykładu metody uproszczonej analityczno-punktowej (studium przypadku - przykład)

Omówienie kryteriów, ich wybór, stopnie spełnienia – uzasadnienie dla różnic w ocenie punktowej

Przykładowe wartościowanie 2 stanowisk – procedura poglądowa, omówienie punktacji

Punktacja - jej znaczenie. Analiza wyników - co robimy z rezultatami wartościowania?

Powiązanie z opisami stanowisk – zasady

Dodatkowe informacje w procesie wartościowania – wytyczne

Podsumowanie wartościowania stanowisk pracy (wraz ze strukturą gradacji i punktacją) – przykład

Komunikacja rezultatów wartościowania do załogi - zasady

Ustalenie nowego poziomu widełek płac

Utrzymanie wyników wartościowania w czasie

Jak wartościować – odpowiedzi na pytania - rekomendacje eksperta dla uczestników zajęć

Korzyści

Dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia procesu wartościowania stanowisk pracy.

Utrzymywanie i rozwój kluczowych kompetencji ważnych dla zapewnienia wzrostu organizacji.

Zmniejszenie ryzyka konfliktów społecznych w organizacji.

Poprawa efektywności zarządzania wynagrodzeniami.

Ekspert

Jarosław Marciniak
Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na kompleksowej problematyce HR (audyty, analizy), regulacjach wewnętrznych (regulaminy, procedury) oraz systemach ocen i wynagradzania. Właściciel firmy HR Audytor. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 18 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 15 książek związanych z tymi zagadnieniami (m.in. Optymalizacja zatrudnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2016, 2020; Regulaminy i procedury w firmie, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 2013 i 2018, „Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie”, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 oraz 2010, III rozszerzone wydanie w 2015).

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij