Zarządzanie ryzykiem zgodnie z normą PN-ISO 31000:2018Administracja publiczna

Zarządzanie ryzykiem zgodnie z normą PN-ISO 31000:2018

lis28
1 dzień
lis28
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 21 listopada 2022
690zł+ 23% VAT
Po 21 listopada 2022
830zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie Zarządzanie ryzykiem zgodnie z normą PN-ISO 31000:2018

W trakcie szkolenia zarządzanie ryzykiem zaprezentowany i omówiony zostanie ciąg czynności wykonywanych w ramach pełnego cyklu zarządzania ryzykiem wg. metodyki określonej w normie PN-ISO 31000:2018 wzbogacony o inne dobre praktyki, które autor szkolenia zgromadził w ciągu ponad dziesięcioletniego okresu zajmowania się problematyką zarządzania ryzykiem. Istotnym elementem szkolenia będzie duża ilość ćwiczeń, dzięki którym jego uczestnicy będą mogli zdobyć umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania ryzykiem.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich tych organizacji, które zamierzają wdrożyć lub doskonalić zarządzanie ryzykiem wg. normy 31000:2018, w tym także pracowników jednostek sektora finansów publicznych, gdyż wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem zawarte w Standardach kontroli zarządczej określonych przez Ministra Finansów są w całości zgodne z rozwiązaniami opisanymi w normie 31000. Uczestnictwem w szkoleniu powinny być także zainteresowane osoby z tych organizacji, które zamierzają wdrożyć lub doskonalić zarządzanie ryzykiem w związku z wytycznymi zawartymi w różnych stosowanych przez nich normach (np. PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO/IEC 17025:2018), w których określony został obowiązek zarządzania ryzykiem. Szkolenie zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej organizujemy między innymi w Warszawie.

Program

Zasady zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem i wytyczne dotyczące jego projektowania

Identyfikacja ryzyka:

 • techniki identyfikacji ryzyka
 • rejestr incydentów
 • opis zidentyfikowanego ryzyka

Ocena stosowanych sposobów radzenia sobie z ryzykiem i wpływ jej wyników na analizę ryzyka

Analiza ryzyka:

 • metody analizy ryzyk,
 • rekomendowana technika analizy ryzyka.Ryzyko akceptowane i nieakceptowane

Ewaluacja ryzyka

Postępowanie z ryzykiem nieakceptowanym:

 • rodzaje i kierunki reakcji na ryzyko
 • plan postępowania z ryzykiem

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem:

 • rejestr ryzyka
 • mapa ryzyka
 • dobre praktyki w zakresie dystrybucji rejestrów i map ryzyka

Komunikacja w procesie zarządzania ryzykiem

Monitorowanie:

 • procesu zarządzania ryzykiem
 • zarządzania nieakceptowanymi ryzykami

Korzyści

Pozyskanie wiedzy o zasadach i metodzie zarządzania ryzkiem w między innymi w administracji publicznej określonej w normie PN-ISO 31000:2018

Zdobycie umiejętności identyfikacji ryzyk, ich analizy i przygotowania właściwych reakcji (odpowiedzi) na nieakceptowane ryzyka

Pozyskanie wiedzy niezbędnej do zaprojektowania lub udoskonalenia systemu zarządzania ryzykiem w swojej organizacji

Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzkiem wykraczającymi poza normę 31000, które można wykorzystać do udoskonalenia zarządzania ryzkiem w swoim miejscu pracy

Ekspert

Marek Sawicki
Marek Sawicki

Jestem doświadczonym trenerem i autorem wielu szkoleń otwartych i zamkniętych. Specjalizuję się w problematyce zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego i budżetowania w układzie zadaniowym. Posiadam certyfikat audytora wewnętrznego wydany przez Ministra Finansów. Pracuję w urzędzie centralnym na stanowisku naczelnika wydziału - zajmuję się m. in. zarządzaniem ryzykiem oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym. Jestem autorem kilku wystąpień poświęconych problematyce zarządzania, które prezentowane były na ogólnopolskich konferencjach.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lis28
1 dzień
lis28
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Po 21 listopada 2022
830zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij