Zasady dostępu do informacji publicznej - poradnik dla urzędnikaPrawne

Zasady dostępu do informacji publicznej - poradnik dla urzędnika

Opis szkolenia

Szkolenie „Dostęp do Informacji Publicznej - poradnik dla  urzędnika” ma na celu przybliżenie Państwu podstawowych założeń ustawy, stanowić swego rodzaju pigułkę wiedzy, przekrojowo ukazując szereg aspektów związanych z udostępnianiem informacji publicznej. Powiemy o tym jak rozumieć pojęcie „informacja publiczna” czy informacja przetworzona, komu przysługuje prawo do informacji, ograniczeniach udostępniania informacji (powodach do odmowy - prywatności osoby fizycznej czy tajemnicy przedsiębiorstwa). Wskażemy jak i kiedy można odmówić udostępniania informacji publicznej oraz jakie niezbędne elementy powinny się znaleźć w takiej odmowie. Omówimy orzecznictwo sądowe. W trakcie naszego szkolenia pokażemy różnice i podobieństwa pomiędzy dostępem do informacji publicznej a ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego. Po szkoleniu, uczestnik będzie w stanie samodzielnie podejmować decyzję w obszarze realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i będzie znał podstawy żądania dostępu do informacji publicznej. Szkolenie będzie miało charakter wymiany doświadczeń i zakończy się sesją pytań i odpowiedzi. 

Program

Jak reagować gdy urząd nie posiada informacji o jaką wnosi obywatel? Czy należy sprawę przekazać według właściwości? 

Jak ocenić czy jest się w kategorii organów zobowiązanych do udostępnienia informacji?

Czy wszystko co znajduje się w urzędzie jest informacją publiczną? Definicja ustawowa, praktyka i orzecznictwo sądów na temat tego jak rozumieć pojęcie informacji publicznej. Niezbędne elementy zawarte w informacji publicznej. Co w sytuacji gdy organ i obywatel mają różne zdanie co do oceny publicznego charakteru informacji? Czy i jak obywatel może kwestionować stanowisko urzędu co do oceny publicznego charakteru informacji? Rodzaje informacji niezakwalifikowanych jako informacja publiczna.

Czy rzeczywiście każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji bez względu na obywatelstwo, wiek, zdolność do czynności prawnych? Czy wymagana jest jakaś forma wniosku? Czy organ może żądać pełnomocnictwa do reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej? Co w sytuacji gdy trzeba odmówić dostępu do informacji a zapytania przesłane zostało drogą mailową bez podania żadnych danych?  Niezbędne elementy wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Dokument urzędowy a dokument wewnętrzny.

Definicja informacji przetworzonej, w tym szczególnie istotnego interesu publicznego jako przesłanki udostępnienia. Czy należy wzywać do wykazania interesu czy można od razu odmówić? Anonimizacja a przetworzenie. Przetworzenie a przekształcenie informacji.

Ograniczenia prawa do informacji publicznej – tajemnica przedsiębiorstwa, prywatność osoby fizycznej oraz pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne.

Sposób udostępniania informacji publicznych.

Termin udostępniania informacji publicznej.

Co w sytuacji gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku? Umorzenie postępowania i jego przesłanki. Różnice w zasadach umorzenia pomiędzy tym postępowaniem a postępowaniem administracyjnym.

Kiedy wydawać decyzję – dwa przypadki. 

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji – jak je liczyć?

Kiedy i jak odmówić udostępnienia informacji publicznej? Przypadki odmowy udzielenia informacji drogą decyzji administracyjnej lub zwykłym pismem (zawiadomieniem). Niezbędne elementy w odmowie udzielenia informacji publicznej.

Tryb postępowania odwoławczego. 

Procedura dostępu do informacji a postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – trudności ze stosowaniem przepisów.

Dostęp do informacji a uprawnienia dziennikarzy.

Dostęp do informacji a prawo autorskie oraz prawo zamówień publicznych. Przepisy RODO w kontekście udzielania informacji publicznej.

Sankcje za nieudostępnienie informacji. 

Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – różnice i podobieństwa. Informacja publiczna a informacja sektora publicznego; dostęp do informacji a możliwość jej ponownego wykorzystania. 

Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Korzyści

poznanie przykładów z praktyki z omówieniem i wskazaniem przepisów prawa pomocnych w ich rozwiązaniu

zaznajomienie z zasadami odmowy udostępniania informacji publicznej

poznanie znaczenia prawa dostępu do informacji publicznej

sposób udostępniania informacji publicznych

Ekspert

Bartosz Bator
Bartosz Bator

Adwokat, publicysta i działacz społeczny. Członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Pracował dla szeregu instytucji publicznych, gdzie zajmował się doradztwem prawnym. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, w latach 2013-2016 autor i prowadzący poradnikową audycję prawną na antenie Programu 1 Polskiego Radia, a latach 2016-2019 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij