AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady i techniki nowelizowania aktów normatywnych - uchylanie, dodawanie, nadawanie nowego brzmienia (wzorce, schematy, szablony w przykładach typowych i nietypowych)Administracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady i techniki nowelizowania aktów normatywnych - uchylanie, dodawanie, nadawanie nowego brzmienia (wzorce, schematy, szablony w przykładach typowych i nietypowych)

Opis szkolenia

Szkolenie Zasady i techniki nowelizowania aktów normatywnych

Techniki prawodawcze odnoszące się do nowelizowania przepisów wydają się łatwe do stosowania w praktyce. Polegają głównie na stosowaniu powtarzalnych formułek redakcyjnych, ale często osoba redagująca nowelizację aktu normatywnego natrafia na przypadku nietypowe, skomplikowane, nieopisane w „Zasadach techniki prawodawczej”. Jak dodać artykuł na początku albo końcu rozdziału, jak nadać nowe brzmienie tytułowi aktu, jak zredagować przepisy przejściowe w sytuacji gdy przepisy zmieniające mają wejść w rożnych terminach? Na te i na inne pytania uzyskacie Państwo odpowiedź w trakcie szkolenia prowadzonego przez legislatora z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem, który redagował i opiniował tysiące ustaw i rozporządzeń.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Legislatorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się redagowaniem projektów aktów normatywnych o różnym stopniu doświadczenia.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna)
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Możliwość zadawania pytań po szkoleniu w przeciągu 14 dni
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

Zasady nowelizowania a uwarunkowania systemowe

 • istota i zasady nowelizowania – wymogi zasad prawidłowej legislacji
 • konsekwencje wewnętrzne i zewnętrzne zmiany przepisów jako gwarancja prawidłowości procesu nowelizacji

Uchylanie, dodawanie, nadawanie nowego brzmienia

 • podstawowe techniki prawodawcze w praktyce legislacyjnej
 • nowelizacja tytułów aktów, jednostek systematyzacyjnych, odnośników, załączników
 • nowelizacja dorozumiana – rozwiązanie połowiczne i nieskuteczne
 • ćwiczenia z nietypowych przypadków nowelizacyjnych

Nowelizacja nowelizacji i uchylanie aktów nowelizujących

 • dopuszczalność nowelizacji nowelizacji w świetle „Zasad techniki prawodawczej” i w praktyki legislacyjnej
 • techniki nowelizowania przepisów zmieniających
 • formuły redakcyjne uchylania aktów nowelizujących

Wejście w życie przepisów zmieniających a przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

 • prawidłowe formuły redakcyjne różnicowania terminu wejścia w życie przepisów zmieniających w aktach nowych i nowelizujących
 • likwidacja „dubletów” przepisów powstałych w wyniku nałożenia się nowelizacji. 

Korzyści

podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób nowelizujących ustawy i rozporządzenia

zapewnienie właściwej jakości stanowionego prawa w jednostkach organizacyjnych, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia

doskonalenie technik nowelizowania przepisów zmieniających

stosowanie prawidłowych formuł redakcyjnych uchylania aktów nowelizujących

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij