Ekspert

Marek Bukowski

dr Marek Bukowski

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków – Katowice. Doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Przez kilka kadencji pełnił funkcję arbitra w Komisji Prawa Autorskiego oraz eksperta rządowego na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w Genewie. 

Jest uznanym specjalistą w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawa własności przemysłowej. Specjalizuje się ponadto w prawie konkurencji, prawie nowych technologii /IT i E-commerce/ oraz prawie mediów.

Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania i obrotu prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony. Jest uznanym doradcą prawnym i biznesowym w zakresie umów gospodarczych, tworzenia i rozwoju startupów, produkcji audiowizualnych oraz komercjalizacji wynalazków i wyników badań naukowych.

Jest cenionym wykładowcą i prelegentem na wielu ogólnopolskich konferencjach. Prowadzi wysokospecjalistyczne szkolenia i warsztaty dla biznesu, instytucji państwowych, instytutów naukowo-badawczych oraz szkół wyższych, w szczególności z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, prawa umów oraz zarządzania własnością intelektualną, w tym komercjalizacją wynalazków i wyników badań. 

Miał zaszczyt reprezentować oraz prowadzić sprawy wydawnicze noblistów Wisławy Szymborskiej oraz Czesława Miłosza, a także wielu innych znamienitych twórców i artystów. Od kilkunastu lat sprawuje przymusowy zarząd prawami do postaci z kultowej kreskówki – Bolek i Lolek.

Uczestniczył jako ekspert w pracach nad założeniami i projektami regulacji z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz zbiorowego zarządzania tymi prawami. Jest autorem publikacji naukowych i specjalistycznych z zakresu własności intelektualnej oraz współautorem obszernego i cenionego komentarza „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz”, wydanego w 2014 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer. 

Specjalizacje: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, zarządzanie i obrót prawami własności intelektualnej, w tym zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi, prawo konkurencji, prawo nowych technologii /IT i E-commerce/, prawo mediów, umowy gospodarcze, startup, komercjalizacja wynalazków i wyników badań naukowych.

Opinie o ekspercie

Profesjonalny prowadzący przedstawiający dużo ciekawych przykładów praktycznych. Bardzo pomocne w pracy zawodowej.
6 / 6
Doskonale przeprowadzone warsztaty przez wykwalifikowaną, kompetentną osobę. Ciekawe i przystępne przedstawienie skomplikowanych konstrukcji prawnych.
6 / 6
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij