AKADEMIA LEGISLACJI: Kreowanie, przekształcanie, likwidacja i znoszenie organów i instytucji – praktyczne aspekty formułowania przepisów ustrojowych i dostosowującychAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Kreowanie, przekształcanie, likwidacja i znoszenie organów i instytucji – praktyczne aspekty formułowania przepisów ustrojowych i dostosowujących

kwi18
1 dzień
kwi18
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 11 kwietnia 2024
790zł+ 23% VAT
Po 11 kwietnia 2024
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie przepisy kreujące

Przepisy ustrojowe i dostosowujące to trudne elementy poprawnie zredagowanego projektu aktu normatywnego, a zwłaszcza ustawy. Brak jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie kreowania, przekształcania, likwidowania i znoszenia organów i instytucji może utrudnić lub wręcz uniemożliwić wdrożenie nowych przepisów merytorycznych.

Szkolenie ujmuje całościowo problematykę ustrojowo-dostosowawczą we wszystkich modelach funkcjonowania aparatu administracyjnego, z omówieniem specyfiki zależnej od rodzaju podmiotu i jego formy organizacyjnej. Szkolenie poparte zostanie adekwatnymi przykładami, z propozycjami konkretnych technik prawodawczych i formuł redakcyjnych oraz autorskich rekomendacji w przypadkach rozbieżności w praktyce legislacyjnej.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w oparciu o prezentację Power Point, przy użyciu aktywnych hiperłączy z przykładami do treści omawianej na slajdach. Do większości punktów szkolenia przygotowane zostaną odrębne materiały w postaci przykładów, schematów i szablonów technik prawodawczych. Materiały szkoleniowe w formie prezentacji Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika oraz w wersji elektronicznej. Schematy, szablony i formuły redakcyjne, w tym w wersji elektronicznej do dalszego wykorzystania oraz Zasady techniki prawodawczej w postaci podręcznej broszury.

Program

Przepisy ustrojowe i dostosowujące – uwarunkowania systemowe i konstytucyjne regulacji dotyczących organów i instytucji

Kreowanie organów i instytucji - uwarunkowania praktyczne formułowania przepisów w zakresie

  • podmiotowości ustrojowej
  • zadań i kompetencji
  • sposobu finansowania
  • podległości i nadzoru

Kompletne przepisy dostosowujące jako gwarancja właściwego wdrożenia nowych lub zmienionych przepisów

  • tworzenie, przekształcanie i znoszenie organów, z uwzględnieniem specyfiki organów jednoosobowych i kolegialnych
  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja instytucji, z uwzględnieniem rodzaju podmiotowości prawnej
  • sprawy pracownicze - warunki prawidłowej zmiany pracodawcy
  • mienie i zobowiązania jako przedmiot przepisów dostosowujących

Przepisy ustrojowe i dostosowujące a przepisy końcowe

  • różnicowanie terminów wejścia w życie, a wymóg funkcjonowania organów i instytucji od dnia wejścia w życie aktu normatywnego
  • formuły redakcyjne przepisów dostosowujących i końcowych o zróżnicowanym terminie wejścia w życie

Korzyści

poprawne redagowanie przepisów ustrojowych i przepisów intertemporalnych zapewniających właściwe instytucjonalne wdrożenie ustaw i rozporządzeń

rozwiązywanie problemów związanych ze złożonymi przypadkami zmian ustrojowych

podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty ustaw i rozporządzeń

zapewnienie właściwej jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

kwi18
1 dzień
kwi18
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 15:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 11 kwietnia 2024
790zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij