AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady tworzenia aktów wewnętrznych - jak redagować projekty zarządzeń, regulaminów, statutów, jak przygotować ich zmiany - warsztaty praktyczneAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady tworzenia aktów wewnętrznych - jak redagować projekty zarządzeń, regulaminów, statutów, jak przygotować ich zmiany - warsztaty praktyczne

wrz30
2 dni
paź1
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 23 września 2019
1090zł+ 23% VAT
Po 23 września 2019
1230zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie zasady tworzenia aktów wewnętrznych

W każdej instytucji, urzędzie, ale także w niemal każdym niepublicznym podmiocie tworzone są różnego rodzaju akty wewnętrzne. Opracowanie regulaminu pracy, czy regulaminu wynagradzania to wyzwania, którym musi sprostać niemal każdy pracodawca. W większych podmiotach, o bardziej złożonej strukturze i zasadach zarządzania – liczba aktów wewnętrznych jest niejednokrotnie bardzo duża. Te akty muszą być należycie sporządzone, muszą być jasne i zrozumiałe dla ich adresatów, muszą też tworzyć spójny system. Zmiany takich aktów muszą być poprawnie dokonane. Cele te łatwiej osiągnąć, jeżeli pracownicy odpowiedzialni za opracowywanie aktów wewnętrznych przestrzegają określonych zasad. Zasady techniki prawodawczej formalnie dotyczą tylko legislatorów zaangażowanych w proces legislacyjny prowadzony przez organy państwowe i samorządowe. W praktyce jednak, znajomość zasad techniki prawodawczej przydatna jest każdemu, kto musi sporządzać lub opiniować projekty jakichkolwiek aktów prawnych, także aktów wewnętrznych.

Uczestnicy szkolenia zasady tworzenia aktów wewnętrznych dowiedzą się, jakie są zasady tworzenia aktów legislacji wewnętrznej i jakie zasady techniki prawodawczej powinny mieć zastosowanie przy opracowywaniu takich aktów. Znaczna część zajęć będzie miała charakter praktyczny. Uczestnicy w trakcie szkolenia z legislacji weryfikować będą poprawność przedstawionych im przykładów takich aktów, a przede wszystkim będą mieli okazję samodzielnego wykonania ćwiczeń przybliżających wybrane elementy związane z procesem redagowania projektu aktu wewnętrznego.

Szkolenie prowadzone jest przez eksperta, który ma zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne wieloletnie doświadczenie w pracy legislacyjnej pozyskane w Rządowym Centrum Legislacji, w trakcie zajęć prowadzonych w Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, na Podyplomowym Studium Legislacji na UMCS w Lublinie, na Aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji oraz w ramach licznych szkoleń i warsztatów.

Celem szkolenia zasady tworzenia aktów wewnętrznych jest:
- zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami tworzenia aktów
- przedstawienie rekomendacji sposobu budowy systemu aktów legislacji wewnętrznej
- zaprezentowanie typowych środków techniki prawodawczej
- przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń weryfikujących poprawność prezentowanych przykładów aktów wewnętrznych oraz ćwiczeń umożliwiających samodzielne zredagowanie wybranych elementów aktu wewnętrznego.

Adresaci szkolenia:
Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów legislacji wewnętrznej. Pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za legislację oraz za zarządzanie wewnętrzne.

Program

Pojęcie systemu aktów prawnych. Zasady budowy systemu.

Akty powszechnie a akty wewnętrznie obowiązujące – różnice i podobieństwa.

Podstawa wydania aktu wewnętrznie obowiązującego.

Systematyka wewnętrzna aktu prawnego.

Tytuł aktu prawnego.

Rodzaje przepisów i ich wykorzystanie w ramach aktu wewnętrznego. 

Typowe środki techniki legislacyjnej (odesłania, definicje, skróty).

Kto i jak „wydaje” akt prawny?

Jak „ogłosić” akt wewnętrzny?

Nowelizacja aktu prawnego.

Korzyści

Umiejętność stosowania wybranych technik legislacyjnych przy opracowywaniu lub opiniowaniu projektu aktu wewnętrznego.

Szkolenie oparte na najlepszych praktykach oraz praktycznym doświadczeniu eksperta prowadzącego.

Umiejętność budowania systemu aktów wewnętrznych.

Znajomość podstawowych zasad tworzenia prawa.

Ekspert

Joanna Knapińska
dr Joanna Knapińska

Doktor nauk prawnych. W latach 2005 - 2018 zatrudniona w Rządowym Centrum Legislacji. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie zasad tworzenia prawa i rządowej procedury legislacyjnej dla aplikantów aplikacji legislacyjnej, studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Pełniła obowiązki patrona aplikantów na aplikacji legislacyjnej oraz przygotowywała i przeprowadzała egzaminy na aplikacji legislacyjnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zasad tworzenia prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego. Publikuje w zakresie prawa konstytucyjnego, zabezpieczenia społecznego, zasad tworzenia prawa oraz rządowej procedury legislacyjnej.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

wrz30
2 dni
paź1
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 23 września 2019
1090zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij