AKADEMIA LEGISLACJI: Przepisy upoważniające i projekty rozporządzeń - warsztaty z zasad techniki prawodawczejAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Przepisy upoważniające i projekty rozporządzeń - warsztaty z zasad techniki prawodawczej

Opis szkolenia

szkolenie zasady tworzenia przepisów upoważniających oraz aktów wykonawczych

Ustawy i rozporządzenia to podstawowe typy aktów prawnych w polskim systemie prawnym. Poza ogólnymi zasadami techniki prawodawczej, prawidłowe skonstruowanie przepisu ustawowego upoważniającego do wydania rozporządzenia, a następnie prawidłowe sporządzenie projektu rozporządzenia wymaga szczególnej wiedzy. Źródłem tych szczególnych wymagań są przepisy Konstytucji, od której wejścia w życie upłynęło już ponad 20 lat. Nadal jednak orzecznictwo sądowe i konstytucyjne wykazuje na wiele niedoskonałości w budowaniu poprawnej relacji pomiędzy ustawą a aktami wykonawczymi.

W trakcie szkolenia Zasady tworzenia przepisów upoważniających oraz aktów wykonawczych zaprezentowane będą zasady redagowania przepisów upoważniających oraz konstruowania aktów wykonawczych na podstawie tych przepisów. Omawiane będą przykłady oraz wnioski płynące z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zwrócona będzie uwaga na właściwe rozdzielanie tzw. materii ustawowej i zagadnień, które mogą być regulowane w akcie wykonawczym. Znaczna część szkolenia z legislacji poświęcona będzie na wykonywanie przez każdego z uczestników praktycznych ćwiczeń weryfikujących pozyskiwaną w toku szkolenia wiedzę.

Adresaci:
Legislatorzy oraz inni pracownicy administracji rządowej oraz urzędów obsługujących organy państwowe uczestniczący w procesie legislacyjnym w zakresie dotyczącym projektów ustaw lub projektów rozporządzeń.

Program

Typy aktów wykonawczych i ich relacja do przepisów aktu upoważniającego

Ustawa a rozporządzenie – podział materii

Przepis upoważniający: podmiot, przedmiot i wytyczne do wydania aktu delegowanego

Wskazówki i wymagania wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Zasady sporządzania projektu aktu wykonawczego

Redagowanie przepisów upoważniających – ćwiczenia praktyczne

Sporządzenie wybranych elementów aktów wykonawczych – ćwiczenia praktyczne

Korzyści

Nabycie umiejętności poprawnego zredagowania przepisu upoważaniającego do wydania rozporządzenia oraz sporządzenia projektu rozporządzenia na podstawie przepisu upoważniającego.

Omówienie zasad poprawnego formułowania przepisu upoważaniającego do wydania rozporządzenia.

Omówienie zasad sporządzania projektu rozporządzenia na podstawie upoważnienia.

Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych z redagowania przepisów upoważniających oraz wybranych elementów sporządzania projektu upoważnienia.

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Video

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij