Prof. M. Szwarc - Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej - jak projektować przepisy prawa polskiego zgodne z prawem unijnym?Administracja publiczna

Prof. M. Szwarc - Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej - jak projektować przepisy prawa polskiego zgodne z prawem unijnym?

cze11
1 dzień
cze11
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 4 czerwca 2024
790zł+ 23% VAT
Po 4 czerwca 2024
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej – jak projektować przepisy prawa polskiego zgodne z prawem unijnym?

Praktyczny udział w procesie legislacyjnym wymaga znajomości nie tylko prawa krajowego, lecz także prawa międzynarodowego, w szczególności prawa Unii Europejskiej. Zgodność przepisów projektowanych przez uczestników rządowego procesu legislacyjnego wymaga nie tylko dostosowania do obowiązujących przepisów rozporządzeń i dyrektyw unijnych (prawo pochodne), lecz także respektowania reguł rynku wewnętrznego. Opiera się on na założeniu, że Unia Europejska stanowi obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewniono swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. 

Znajomość tych reguł przez osoby zaangażowane w projektowanie ustaw i rozporządzeń pozwala na skuteczne osiąganie celów zamierzonych przez ustawodawcę, przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych i unikaniu sporów dotyczących potencjalnej niezgodności prawa krajowego z prawem UE w przyszłości.

Proponowane szkolenie „Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej - jak projektować przepisy prawa polskiego zgodne z prawem unijnym”, przygotowuje Państwa, z wykorzystaniem przykładów i ćwiczeń praktycznych, do opracowywania projektowanych przepisów z perspektywy prawa gospodarczego UE. Możliwe dostosowanie treści programowych oraz przykładów do specyfiki/tematyki/właściwości zamawiającego urzędu (w miarę możliwości). 

Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:
- szkolenie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point oraz elektronicznych narzędzi aktywizacji uczestników (interaktywne platformy);
- uczestnicy analizują i rozwiązują kazusy przedstawione przez prowadzącego, do większości punktów szkolenia.
Dodatkowe materiały materiały szkoleniowe:
- prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika;
- materiały źródłowe - wybór przepisów prawa UE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; kazusy; wybrana literatura.

Uwaga: W ciągu miesiąca po szkoleniu prowadzący szkolenie udziela wsparcia w zakresie utrwalenia umiejętności nabytych w trakcie szkolenia, zapewniając konsultacje mailowe i telefoniczne w sprawach objętych przedmiotem szkolenia.

Cele szkolenia:

 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów ustaw i rozporządzeń,
 • podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia. 

Adresaci szkolenia:

 • osoby zaangażowane w proces opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych
 • prawnicy i nieprawnicy z podstawową znajomością prawa. 

Program

Założenia rynku wewnętrznego UE

 • zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową/pochodzenie towaru;
 • zakaz wprowadzania ograniczeń w dostępie do rynku państw członkowskich;
 • dopuszczalność wyjątków od powyższych reguł;
 • znaczenie właściwego ustalenia, która swoboda rynku wewnętrznego ma zastosowanie do oceny prawa krajowego;
 • skutki naruszenia zakazów przez państwa członkowskie.

Swoboda przepływu towarów

 • zakaz wprowadzania opłat o skutku równoważnym do cła (podstawa prawna, definicja, skutki naruszenia zakazu przez państwo członkowskie)
 • zakaz wprowadzania dyskryminacyjnego opodatkowania (podstawa prawna, definicja, skutki naruszenia zakazu przez państwo członkowskie);
 • jak ustalić, czy projektowane przepisy krajowe podlegają ocenie z perspektywy zakazu opłat o skutku równoważnym do cła czy zakazu dyskryminacyjnego opodatkowania (reguły, dlaczego jest to istotne dla oceny zgodności prawa krajowego z prawem UE);
 • zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych oraz środków o skutku równoważnym w przywozie i wywozie (podstawa prawna, definicja, skutki naruszenia zakazu przez państwo członkowskie)
 • możliwość uzasadnienia takich ograniczeń na gruncie prawa UE, funkcja i znaczenie zasady proporcjonalności;
 • jak ustalić, czy projektowane przepisy krajowe podlegają ocenie z perspektywy zakazu środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych czy innych zakazów ograniczeń przepływu towarów (reguły, dlaczego jest to istotne dla oceny zgodności prawa krajowego z prawem UE)

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda przepływu usług

 • swoboda przedsiębiorczości: podstawa prawna, działalność gospodarcza podlegająca tej swobodzie, uprawnienia wynikające ze swobody przedsiębiorczości, dopuszczalność wprowadzania ograniczeń swobody przedsiębiorczości i znaczenie zasady proporcjonalności;
 • swoboda przepływu usług: podstawa prawna, działalność gospodarcza podlegająca tej swobodzie, uprawnienia wynikające ze swobody przepływu usług, dopuszczalność wprowadzania ograniczeń swobody przepływu usług i znaczenie zasady proporcjonalności;
 • jak ustalić, czy regulacja działalności gospodarczej podlega ocenie z perspektywy swobody przedsiębiorczości czy swobody przepływu usług (reguły, dlaczego jest to istotne dla oceny zgodności prawa krajowego z prawem UE);
 • jak analizować projektowane przepisy krajowe o charakterze abstrakcyjnym i ogólnym z perspektywy swobody przedsiębiorczości i przepływu usług;

Swoboda przepływu kapitału

 • swoboda przepływu kapitału: podstawa prawna, jaka działalność podlega swobodzie przepływu kapitału, uprawnienia wynikające ze swobody przepływu kapitału, dopuszczalność ograniczeń tej swobody i znaczenie zasady proporcjonalności;
 • jak ustalić, czy projektowane przepisy krajowe podlegają ocenie z perspektywy swobody przepływu kapitału (reguły, dlaczego jest to istotne dla oceny zgodności prawa krajowego z prawem UE);
 • reguły obrotu nieruchomościami z perspektywy swobody przepływu kapitału.

Korzyści

utrwalenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie stosowania przepisów prawa UE ustanawiających swobody rynku wewnętrznego

umiejętność praktycznego zastosowania przepisów prawa UE ustanawiających swobody rynku wewnętrznego do oceny zgodności projektowanych przepisów prawa krajowego

szkolenie prowadzone przez doświadczoną ekspertkę z wybitną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

Ekspert

Monika Szwarc
prof. dr hab. Monika Szwarc

Pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Europejskiego, Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2004 pracownik Rządowego Centrum Legislacji. W latach 2013-2018 radca ministra w Departamencie Prawa Unii Europejskiej MSZ. Pani Profesor posiada doświadczenie naukowe oraz praktyczne w zakresie oceny zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Dodatkowo ponad dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach, warsztatach, wykładach skierowanych do praktyków zaangażowanych w zapewnianie zgodności prawa polskiego z prawem UE, zarówno z perspektywy ustawodawcy (urzędnicy administracji rządowej, słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej), jak również z perspektywy sądowego stosowania prawa (prokuratorzy, sędziowie, aplikanci radcowscy, radcowie prawni). Merytoryczne oceny ewaluacyjne prowadzonych przez ekspertkę zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczne walory przekazywanej wiedzy.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

cze11
1 dzień
cze11
Warszawa
DZIEŃ: 09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 4 czerwca 2024
790zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij