AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady opracowywania tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego (uchwały)Administracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady opracowywania tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego (uchwały)

cze26
1 dzień
cze26
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 19 czerwca 2024
790zł+ 23% VAT
Po 19 czerwca 2024
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie opracowanie tekstu jednolitego prawa miejscowego

Szkolenie obejmuje w szczególności przedstawienie przesłanek wydania tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego (uchwały) oraz zasad jego opracowywania w kontekście regulacji normatywnej zawartej w „Zasadach techniki prawodawczej” oraz istniejącej praktyki legislacyjnej. Przedstawione zostaną m.in. zagadnienia charakteryzujące się znacznym stopniem trudności: przenoszenie przepisów do obwieszczenia, ustalenie stanu prawnego w przypadku niejednoznacznych poleceń nowelizacyjnych, przedstawienie przyszłego stanu prawnego, głębokość ingerencji w ramach tzw. zmian o charakterze wyłącznie formalnym oraz sposoby postępowania w nietypowych sytuacjach legislacyjnych.

Wynikający z art. 16 ustawy ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych obowiązek wydawania tekstów jednolitych dotyczy szerokiej gamy aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego. Tymczasem wysoki stopień sformalizowania zasad opracowywania tekstu jednolitego stanowi wyzwanie nawet dla prawnika posiadającego doświadczenie legislacyjne, a niepełność regulacji normatywnej wymaga znajomości praktyki. Z tego względu w toku szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady przyjętych w praktyce rozwiązań oraz rekomendacje dotyczące techniki legislacyjnej w zakresie sporządzania tekstu jednolitego.

Program

Tekst jednolity a tekst ujednolicony. Domniemanie prawidłowości tekstu jednolitego i jego implikacje.

Przesłanki wydania tekstu jednolitego w świetle art. 16 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Zasady sporządzania tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego - odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących tekstu jednolitego ustawy na podstawie § 110 ZTP a praktyka legislacyjna.

Obwieszczenie:

  • konstrukcja tytułu,
  • wskazanie nowelizacji uwzględnianych w tekście jednolitym,
  • przepisy przenoszone do Obwieszczenia.

Załącznik do Obwieszczenia (właściwy tekst jednolity):

  • operacje na tekście normatywnym wynikające z poleceń nowelizacyjnych,
  • opisywanie zmian w odnośnikach, umiejscowienie oznaczenia odnośnika, odnośniki przenoszone z poprzedniego tekstu jednolitego,
  • zakres ingerencji w oparciu o § 107 ZTP (zmiany o charakterze wyłącznie formalnym),
  • przedstawienie przyszłego stanu prawnego,
  • nietypowe sytuacje legislacyjne.

Korzyści

uczestnicy nabędą podstawowej wiedzy z zakresu teorii prawa w kontekście usytuowania i roli tekstu jednolitego w systemie prawnym

uczestnicy poznają zasady odzwierciedlania w tekście jednolitym poleceń nowelizacyjnych

będa potrafili opisać wprowadzone zmiany za pomocą odnośników

będą potrafili dokonać weryfikacji prawidłowości sporządzenia tekstu jednolitego

Ekspert

Radosław Radosławski
Radosław Radosławski

Radosław Radosławski - radca prawny z długoletnią praktyką w organach administracji specjalnej i centralnej, obecnie Wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i konstytucyjnym. Od 2003 r. zatrudniony w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, w 2004 r. ukończył sejmową aplikację administracyjną. Współpracował z Krajową Radą Radców Prawnych w zakresie tworzenia aktów prawa wewnętrznego samorządu radców prawnych. Od 2005 r. prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu tworzenia aktów prawa miejscowego, dla organów administracji rządowej szczebla centralnego w zakresie tworzenia aktów podustawowych i opracowywania ich tekstów jednolitych, a także szkolenia realizowane we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji w ramach ujednolicania praktyki legislacyjnej rządowych i parlamentarnych służb legislacyjnych. Uczestnik licznych seminariów i konferencji o tematyce legislacyjnej oraz autor publikacji z zakresu tworzenia prawa i procesu legislacyjnego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

cze26
1 dzień
cze26
Warszawa
10:00 - 16:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Po 19 czerwca 2024
890zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij