Prof. M. Szwarc - Zasady prawa Unii Europejskiej – niezbędnik dla urzędników administracji publicznejAdministracja publiczna

Prof. M. Szwarc - Zasady prawa Unii Europejskiej – niezbędnik dla urzędników administracji publicznej

kwi18
1 dzień
kwi18
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 11 kwietnia 2024
790zł+ 23% VAT
Po 11 kwietnia 2024
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie – „Zasady prawa Unii Europejskiej – niezbędnik dla urzędników administracji publicznej” 

Praktyczny udział w procesie legislacyjnym wymaga znajomości nie tylko prawa krajowego, lecz także prawa międzynarodowego, w szczególności prawa Unii Europejskiej. Znajomość prawa UE jest niezbędna i przydatna na etapie udziału w procesie decyzyjnym na poziomie Unii Europejskiej, tzn. na etapie określania stanowiska państwa członkowskiego wobec projektowanych przepisów prawa UE (reprezentując polski rząd w instytucjach i organach unijnych). Warto wówczas znać i umieć zastosować w praktyce zasady prawa Unii Europejskiej określające podział kompetencji między UE a państwa członkowskie i ich wykonywanie przez Unię (zasada kompetencji powierzonych, zasada pomocniczości, zasada proporcjonalności).

Znajomość prawa UE jest niezbędna i przydatna także w procesie stanowienia prawa polskiego, zarówno w celu transpozycji przepisów prawa UE, jak również w obszarach nieobjętych harmonizacją na poziomie unijnym. Zapewnienie zgodności prawa polskiego z prawem UE wymaga przy tym nie tylko dostosowania do obowiązujących przepisów rozporządzeń i dyrektyw unijnych (prawo pochodne), lecz także - respektowania zasad ogólnych prawa UE, takich jak zasada niedyskryminacji, zasada proporcjonalności, zasada pewności prawa.

Znajomość tych reguł przez osoby zaangażowane w projektowanie ustaw i rozporządzeń pozwala na skuteczne osiąganie celów zamierzonych przez ustawodawcę, przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych i unikaniu sporów dotyczących potencjalnej niezgodności prawa krajowego z prawem UE w przyszłości.

Proponowane szkolenie„Zasady prawa Unii Europejskiej – niezbędnik dla urzędników administracji publicznej”, przygotowuje Państwa, z wykorzystaniem przykładów i ćwiczeń praktycznych, do udziału w procesach projektowania i negocjowania treści przepisów prawa UE (etap stanowienia prawa w UE) oraz w procesie opracowywania projektowanych przepisów polskich z perspektywy zasad prawa UE. Możliwe dostosowanie treści programowych oraz przykładów do specyfiki/tematyki/właściwości zamawiającego urzędu (w miarę możliwości).

Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:
- szkolenie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point oraz elektronicznych narzędzi aktywizacji uczestników (interaktywne platformy);
- uczestnicy analizują i rozwiązują kazusy przedstawione przez prowadzącego, do większości punktów szkolenia.

Dodatkowe materiały szkoleniowe:
- prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika;
- materiały źródłowe - wybór przepisów prawa UE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; kazusy; wybrana literatura.

Uwaga: W ciągu miesiąca po szkoleniu prowadzący szkolenie udziela wsparcia w zakresie utrwalenia umiejętności nabytych w trakcie szkolenia, zapewniając konsultacje mailowe i telefoniczne w sprawach objętych przedmiotem szkolenia.

Cele szkolenia:

 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów ustaw i rozporządzeń,
 • podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia.

Adresaci szkolenia:

 • osoby zaangażowane w proces opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych,
 • prawnicy i nieprawnicy z podstawową znajomością prawa.

Program

Zasady prawa Unii Europejskiej

 • definicja, funkcje zasad prawa UE w systemie prawa unijnego;
 • systematyka zasad prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnienie zasad mających znaczenie w procesie legislacyjnym w UE oraz w kraju;

Zasady regulujące podział kompetencji i ich funkcjonowanie

 • zasada kompetencji powierzonych (zasada przyznania): podstawa prawna, znaczenie, praktyczne aspekty stosowania w procesie legislacyjnym w UE;
 • zasada pomocniczości: podstawa prawna, znaczenie, praktyczne aspekty stosowania w procesie legislacyjnym w UE;
 • zasada proporcjonalności: podstawa prawna, znaczenie, praktyczne aspekty stosowania w procesie legislacyjnym w UE;
 • kontrola przestrzegania powyższych zasad: rola parlamentów narodowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Zasady systemowe - zasada lojalnej współpracy

 • zakres podmiotowy zasady lojalnej współpracy (podmioty zobowiązane do jej przestrzegania);
 • zakres przedmiotowy zasady lojalnej współpracy (zakres obowiązków spoczywających na państwach członkowskich);
 • kontrola realizacji obowiązków wynikających z zasady lojalnej współpracy: rola Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zasady ogólne prawa UE

 • definicja zasad ogólnych prawa UE, funkcja;
 • zasada niedyskryminacji: ze względu na przynależność państwową, przegląd innych zakazanych w prawie UE kryteriów różnicowania, podstawy prawne, zakres zastosowania, znaczenie;
 • zasada proporcjonalności (jako zasada ogólna): podstawy prawne, zakres zastosowania, znaczenie;
 • zasada pewności prawa: podstawy prawne, zakres zastosowania, znaczenie.   

Korzyści

utrwalenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie stosowania zasad prawa UE

umiejętność praktycznego zastosowania zasad prawa UE do oceny zgodności projektowanych przepisów prawa unijnego i prawa krajowego

szkolenie prowadzone przez doświadczoną ekspertkę z wybitną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

Ekspert

Monika Szwarc
prof. dr hab. Monika Szwarc

Pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Europejskiego, Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2004 pracownik Rządowego Centrum Legislacji. W latach 2013-2018 radca ministra w Departamencie Prawa Unii Europejskiej MSZ. Pani Profesor posiada doświadczenie naukowe oraz praktyczne w zakresie oceny zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Dodatkowo ponad dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach, warsztatach, wykładach skierowanych do praktyków zaangażowanych w zapewnianie zgodności prawa polskiego z prawem UE, zarówno z perspektywy ustawodawcy (urzędnicy administracji rządowej, słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej), jak również z perspektywy sądowego stosowania prawa (prokuratorzy, sędziowie, aplikanci radcowscy, radcowie prawni). Merytoryczne oceny ewaluacyjne prowadzonych przez ekspertkę zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczne walory przekazywanej wiedzy.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

kwi18
1 dzień
kwi18
Warszawa
DZIEŃ: 09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 11 kwietnia 2024
790zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij