AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady techniki prawodawczej – poziom podstawowyAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady techniki prawodawczej – poziom podstawowy

lis28
2 dni
lis29
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 21 listopada 2024
1150zł+ 23% VAT
Po 21 listopada 2024
1250zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie "Zasady techniki prawodawczej"

Tworzenie prawa to złożony proces wymagający, m. in. znajomości Konstytucji, obowiązujących procedur oraz zasad techniki prawodawczej. 

Sporządzenie projektu aktu prawnego odpowiadającego standardom dobrej legislacji wymaga znajomości zasad techniki prawodawczej, w ich teoretycznym i praktycznym wymiarze, oraz umiejętności ich wykorzystania.  

Zapraszamy do udziału w szkoleniu “Zasady techniki prawodawczej”, podczas którego każdy z uczestników otrzyma podstawową wiedzę niezbędną do zredagowania tekstu prawnego.

Celem szkolenia “Zasady techniki prawodawczej” jest zapoznanie uczestników z podstawowymi dyrektywami stanowienia prawa oraz zasadami techniki prawodawczej, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem: Konstytucji, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje szczegółowe omówienie zasad techniki prawodawczej oraz problemów, związanych ze sporządzaniem aktu prawnego. W trakcie części praktycznej analizowane będą kazusy, czyli przykłady błędnych rozwiązań, znalezionych w aktach normatywnych. Zwykle w trakcie szkolenia rozwiązywanych jest około 30-40 kazusów o zróżnicowanym stopniu trudności.

Szkolenie “Zasady techniki prawodawczej” kierowane jest do osób, rozpoczynających swoją „przygodę” z legislacją, które w ramach obowiązków uczestniczą w procesie prawotwórczym (m. in. pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lobbyści), a także do doświadczonych pracowników, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie objętym szkoleniem.

Zapraszamy również wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu projektowania ustaw i rozporządzeń, ich opiniowania oraz interpretacji, a także pozyskać umiejętności praktyczne, które przydadzą się podczas codziennej pracy.

Zasady techniki prawodawczej to szkolenie, prowadzone przez doświadczonego Eksperta, głównego legislatora w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu (w Senacie od 2002 r.), członka Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Program

Dobre prawo

  • reguły rzetelnej legislacji
  • zasada demokratycznego państwa prawnego

Zasady techniki prawodawczej (rozwiązywanie kazusów po każdym z bloków)

  • wstęp do zasad techniki prawodawczej
  • zasady ogólne techniki prawodawczej
  • tytuł ustawy
  • przepisy merytoryczne ustawy
  • przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
  • nowelizacja
  • przepisy upoważniające; akty wykonawcze

Ćwiczenia: rozwiązywanie przykładowych błędów

Korzyści

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa

Ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych (struktura aktu, elementy aktu, typowe środki techniki prawodawczej)

Szkolenie oparte na najlepszych praktykach oraz praktycznym doświadczeniu eksperta

Ekspert

Jakub Zabielski
Jakub Zabielski

Główny legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu (w Kancelarii Senatu od stycznia 2002 r.), członek zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji, wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wykładowca Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych UW i Podyplomowego Studium Legislacji UMCS, wykładał na aplikacji legislacyjnej i aplikacji rzecznikowskiej. Od 2006 r. szkoli urzędników administracji publicznej z zakresu: procedury prawodawczej, zasad tworzenia prawa, techniki legislacyjnej oraz zasad interpretacji przepisów. Jako legislator sporządza analizy i opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz uzasadnień tych aktów, dokonuje oceny sposobu wdrożenia prawa unijnego do polskiego porządku prawnego, opracowuje wnioski legislacyjne oraz czuwa nad zgodnością procesu tworzenia prawa z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. Zaangażowany w wypracowywanie dobrych praktyk legislacyjnych oraz współtwórca szablonu projektu aktu prawnego. W 2015 r. odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów Odznaką Honorową za Zasługi dla Legislacji.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lis28
2 dni
lis29
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 14:00
DZIEŃ 2: 09:00 - 14:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 21 listopada 2024
1150zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij