Ekspert

Artur Przyszło

Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych, a także rachunkowości budżetowej oraz kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, doręczeń elektronicznych i nowej koncepcji systemu klasyfikacyjnego (zrealizowane blisko cztery tysiące godzin pracy trenerskiej w zakresie szkoleń dla pracowników podsektora samorządowego i rządowego. Ponadto, realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej „Finanse Publiczne” oraz „Rachunkowość budżetowa”.

Opinie o ekspercie

Prowadzący zaangażowany, potrafiący nawiązać i utrzymać kontakt z uczestnikami szkolenia. Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie.
5,7 / 6
Profesjonalny, kompetentny i zaangażowany. Wysoka wiedza i sposób przekazywania informacji.
6 / 6
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij