Zgłoszenia naruszeń na podstawie dyrektywy o sygnalistach, rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, prawa bankowego oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzyPrawne

Zgłoszenia naruszeń na podstawie dyrektywy o sygnalistach, rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, prawa bankowego oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

paź16
1 dzień
paź16
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 9 października 2024
790zł+ 23% VAT
Po 9 października 2024
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie zgłoszenia naruszeń na podstawie dyrektywy o sygnalistach

Od kilku lat zmienia się otoczenie prawne wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Z rzeczywistości, w której postępowania prowadzone były wg dobrowolnych standardów przeszliśmy do rzeczywistości coraz bardziej regulowanej prawnie. Przepisy rozporządzenia w sprawie nadużyć na ryku, regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających nadużycia prawa Unii, a w końcu orzecznictwo sądowe – nakładają na organizacje minimalne standardy, już obligatoryjne. Ich naruszenie może skutkować odpowiedzialnością prawną oraz innymi zagrożeniami.

Od organizacji i osób prowadzących postępowania oczekuje się więc nie tylko skuteczności w wyjaśnianiu nieprawidłowości, ale również takiego działania, które mieścić się będzie w normach prawnych i budować zaufanie pracowników. 

Szkolenie ma wymiar praktyczny i warsztatowy. Uczestnicy będą mogli odnieść poznawaną wiedzę do realiów swojej pracy oraz zestawić własne pomysły z doświadczeniem uczestników z innych organizacji (elementy peer-learning). Szkolenie jest bogato ilustrowane przykładami i badaniami.

Program

Otoczenie prawne i ryzyka związane z wewnętrznymi postępowaniami wyjaśniającymi

Podmiot prowadzący postępowanie wyjaśniające

  • Optymalny skład
  • Wymogi formalne i materialne

Zasady prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w świetle przepisów prawa i orzecznictwa sądowego

  • Procedura sygnalizowania w postępowaniu wyjaśniającym
  • Kluczowe reguły postępowania. Błędy, których warto unikać
  • Poufność. Dobre praktyki
  • Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające a postępowanie sądowe

Postępowanie dowodowe

  • Źródła dowodowe
  • Świadek, sygnalista, obwiniony – prowadzenie wywiadów pracowniczych
  • Ocena wiarygodności dowodów

Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie. Odpowiedzialność prawna związana z fałszywymi zgłoszeniami

Działania następcze. Granice uznaniowości

Dokumentacja wewnętrznego postępowania wyjaśniającego

Zarządzanie i ochrona danych osobowych w postępowaniu wyjaśniającym. Dobre praktyki 

Korzyści

jakie wymogi stawiają przepisy prawa i orzecznictwo

jakie ryzyka prawne rodzi nieprawidłowe postępowanie wyjaśniające

jakie błędy popełniamy i jak ich uniknąć

kto powinien badać zgłoszenia pracownicze i prowadzić postępowanie wyjaśniające, jaki skład zespołu ds. badania zgłoszeń będzie optymalny

czy zespół prowadzący postępowanie jest sądem (różnice i podobieństwa)

jaką rolę odgrywa procedura zgłaszania naruszeń w postępowaniu wyjaśniającym

jak przygotować raport z postępowania oraz inne niezbędne dokumenty

Ekspert

Anna Wojciechowska-Nowak
Anna Wojciechowska-Nowak

Prawniczka, biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. W swoim dossier ma kilkadziesiąt wdrożonych systemów whistleblowingowych w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Przygotowuje procedury sygnalizowania, polityki wewnętrzne oraz kodeksy etyczne. Prowadzi postępowania wyjaśniające zgłoszenia pracownicze. Realizuje nietypowe audyty etyczne. W latach 2004-2015 związana była z Fundacją im. Stefana Batorego, gdzie monitorowała postępowania sądowe w sprawach sygnalistów, prowadziła poradnictwo prawne oraz rzecznictwo dotyczące uregulowania problematyki whistleblowingu w Polsce. Autorka pierwszych w Polsce założeń do ustawy o ochronie sygnalistów, analiz społecznych i prawnych, badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach dot. whistleblowingu oraz badań opinii publicznej nad postawami Polaków wobec sygnalistów i sygnalizowania. Trener i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem.

Prowadzi zajęcia na temat whistleblowingu na studiach podyplomowych na Akademii im. Leona. Koźmińskiego oraz w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

paź16
1 dzień
paź16
Warszawa
DZIEŃ 1: -09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 9 października 2024
790zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij