BEZPŁATNE SZKOLENIE: Zasady techniki prawodawczej – poziom podstawowyAdministracja publiczna

BEZPŁATNE SZKOLENIE: Zasady techniki prawodawczej – poziom podstawowy

paź24
1 dzień
paź24
ON-LINE
Zobacz inne dostępne terminy
Do 24 października 2022
0zł+ 23% VAT
Po 24 października 2022
0zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które stykają się z procesem stanowienia prawa w różnych procedurach (rządowych, samorządowych i korporacyjnych), ale nie mają jeszcze dostatecznego doświadczenia, aby znać i stosować poprawne techniki prawodawcze.  Jeśli nie wiesz jak skonstruowany jest akt normatywny i jakie są rodzaje przepisów. Jeśli nie znasz tajników redagowania przepisów zgodnie z wymogami precyzji, komunikatywności i adekwatności. Jeśli nie wiesz jak łatwo i prosto znowelizować każdy akt normatywny. Jeśli nie masz świadomości, że nie sztuką jest napisać projekt, ale sztuką jest wprowadzić go prawidłowo do systemu prawnego przy użyciu przepisów przejściowych, dostosowujących i końcowych, to zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które przeprowadzi legislator z ponad ćwierćwiecznym doświadczeniem.

Warunki udziału:

 • na szkolenie przyjmujemy dwie osoby z danej instytucji / firmy
 • każda kolejna osoba z danej instytucji to koszt 550 zł netto
 • oferta skierowana jest do klientów instytucjonalnych
 • szkolenie w wersji ON-LINE

Warunki udziału:

 • warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza on-line
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • na 7 dni przed terminem organizator potwierdzi organizację szkolenia 
 • organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny

Program

1. System prawny i zasady tworzenia prawa – informacje podstawowe:

 • zasady prawidłowej legislacji jako podstawa poprawności aktów normatywnych,
 • charakter prawny „Zasad techniki prawodawczej”. 

2. Budowa aktu normatywnego:

 • rodzaje i kolejność przepisów, 
 • tytuł, jednostki redakcyjne aktu normatywnego i ich systematyzacja.

3. Redagowanie przepisów:

 • typowe środki techniki prawodawczej: definicje, odesłania, odnośniki,
 • precyzja i komunikatywność i adekwatność przepisów – wymogi języka prawnego.

4.Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów obowiązujących:

 • zasady nowelizowania, istota przepisów nowelizujących – dlaczego nie można uchylić przepisów zmieniających, które już weszły w życie,
 • podstawowe techniki nowelizacyjne, poprawne polecenia nowelizacyjne.

5. Przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące:

 • istota problemów związanych z wprowadzaniem do porządku prawnego nowych norm prawnych,
 • techniki formułowania przepisów przejściowych i dostosowujących z rozróżnieniem na akty nowe i nowelizacje.

6. Przepisy końcowe:

 • schematy formułowania przepisów końcowych,
 • określanie właściwej długości vacatio legis i dnia wejścia w życie aktów publikowanych w dziennikach urzędowych,
 • kiedy akt normatywny może wejść w życie z mocą wsteczną.

Korzyści

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych (struktura aktu, elementy aktu, typowe środki techniki prawodawczej)

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

paź24
1 dzień
paź24
ON-LINE
DZIEŃ 1: 09:00 - 13:00
ON-LINE, Platforma: CLICK MEETING
Sprawdź lokalizację
Do 24 października 2022
0zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Szkolenie w wersji on-line
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij