Udostępnianie informacji publicznej w świetle wymogów RODOAdministracja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej w świetle wymogów RODO

Opis szkolenia

Szkolenie udostępnianie informacji publicznej

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w trakcie którego zdobędą Państwo wiedzę na temat zasad udostępnienia i odmowy udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wszystkie te informacje prezentowane będą w kontekście wymogów stawianych przez przepisy RODO.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów administracji publicznej, którzy realizują wnioski o dostęp do informacji publicznej. Przebieg szkolenia opiera się o ciągłą wymianę opinii, z możliwością dyskusji i zadawania pytań prowadzącemu na każdym etapie.

Program

Podstawy prawne i pojęcie informacji publicznej

 • Czym jest prawo do informacji publicznej?
 • Pojęcie „informacja publiczna"
 • „Informacja prosta” a „informacja przetworzona”
 • Pojęcie „dokumentu urzędowego”, „dokumentu prywatnego”, „dokumentu wewnętrznego”

Zakres informacji publicznych podlegających udostępnieniu

Udostępniania informacji publicznej, a przepisy RODO

 • Tryb wnioskowy, umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej
 • Formy udzielenia odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej – procedury i obowiązujące terminy rozpatrzenia wniosku (przedłużenie terminu/odmowa udostępnienia informacji publicznej/wezwania w trybie art. 64 Kpa)
 • Wnioski uporczywe – jak sobie z nimi radzić?
 • Pobieranie opłat za tzw. koszty dodatkowe udostępnienia informacji publicznej
 • Strona BIP, a tryb wnioskowy - cel i efektywność prowadzenia stron BIP
 • W jaki sposób udostępnić informację publiczną, aby nie naruszyć przepisów RODO
 • Zasady udostępnienia danych osób nie pełniących funkcji publicznej
 • Anonimizacja dokumentów przed udostępnieniem
 • Dostęp do akt postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych

Ograniczenie prawa do informacji publicznej

 • Decyzja administracyjna jako forma odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • Ustawowe tajemnice jako przesłanki ograniczenia dostępu do informacji publicznej
 • Przesłanki odmowy w przypadku informacji publicznej przetworzonej (pojęcie szczególnie istotnego interesu publicznego)
 • Instrumenty prawne służące wnioskodawcy w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zakres informacji publikowanych na stronie BIP
 • BIP a strona www urzędu (standard WCAG 2.0)
 • Jakie dane chronione nie powinny znaleźć się na stronie BIP - zasady i wyjątki
 • RODO a treść BIP-ów

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

Korzyści

dowiedzą się Państwo jakie są ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej

uzyskają Państwo wiedzę na temat zasad funkcjonowania BIP

poznają Państwo wzajemne relacje pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej a RODO.

dowiedzą się Państwo jak udostępniać informacje publiczne bez naruszenia przepisów RODO.

Ekspert

Kamila Kędzierska
Kamila Kędzierska

Radca prawny, redaktor naczelny kwartalnika "Informacja w Administracji Publicznej", pracownik aparatu administracji samorządowej. Trener i autor szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz prawa ochrony danych osobowych. Autorka licznych publikacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, m.in. współautor „Dostęp do informacji publicznej” wyd. Beck, autor „ Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności” wyd. Beck. Ukończyła studia doktoranckie w katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij