dr J. Kowalczyk - Przyjazny Język Urzędowy - 2 dniowe warsztaty praktyczneAdministracja publiczna

dr J. Kowalczyk - Przyjazny Język Urzędowy - 2 dniowe warsztaty praktyczne

Opis szkolenia

Szkolenie prosty język w administracji publicznej jest poświęcone praktycznym zasadom pisania i redagowania tekstów urzędowych, które pomogą ocieplić język komunikatów kierowanych do klientów urzędów. W ramach warsztatów zostaną szczegółowo omówione kwestie stosowania przejrzystego stylu w dokumentacji indywidualnej, w rozmowach ustnych oraz na stronach internetowych instytucji publicznych. Część szkolenia będzie poświęcona omówieniu najnowszych narzędzi wspomagających budowanie pozytywnych relacji między urzędem a obywatelem. Liczne przykłady i ćwiczenia praktyczne przygotują słuchaczy do formułowania tekstów urzędowych zrozumiałych dla nieprofesjonalnych uczestników dyskursu administracyjnego. 

Upraszczanie komunikacji urząd–obywatel to jeden z fundamentów budowania społeczeństwa otwartego. Likwidowanie barier w kontaktach z instytucjami publicznymi jest formą dbałości o komfort mieszkańców. Dodatkowo, niezwykle ułatwia pracę urzędnikom, ponieważ zrozumiałe komunikaty dają realną szansę na to, że większość spraw obywatele załatwią samodzielnie i we właściwy sposób. Umiejętność poprawnego i jednocześnie klarownego formułowania dokumentów to również najlepszy sposób na kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji jako profesjonalnej, przyjaznej i pomocnej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób osiągnąć te cele, stosując odpowiednie techniki językowe.

Szkolenie prosty język w pismach urzędowych adresowane jest do wszystkich pracowników administracji publicznej, którzy chcą zdobyć kompetencje przejrzystego komunikowania się z klientami urzędu w różnych sytuacjach.

Program

Ogólne zasady nowoczesnej komunikacji instytucji z obywatelem. O czym warto pamiętać

Idea dostępności. Główne założenia

Wdrażanie zasad prostego języka w administracji publicznej w Polsce i na świecie. Warto się inspirować

Główne zasady prostego języka

 • Segmentacja tekstu i systematyzowanie informacji
 • Skracanie zdań i dzielenie ich na krótsze. Co można na tym zyskać
 • Język ogólny, naturalna gramatyka i redukowanie imiesłowów
 • Nagromadzenie trudnych terminów – jak pogodzić interesy urzędnika i obywatela
 • Nadużywanie strony biernej. Problem również ortograficzny
 • Poprawność językowa i interpunkcyjna w tekstach oficjalnych

Blok praktyczny – praca na konkretnych tekstach i dokumentach

Korespondencja elektroniczna i papierowa – najważniejsze zasady etykiety i przystępności

 • Korespondencja mailowa – zasady infotainmentu i edutainmentu
 • Mocne i słabe strony korespondencji mailowej
 • Strategie formułowania komunikatów aktywizujących do działania
 • Skracanie dystansu. Ocieplanie wizerunku instytucji
 • Redagowanie tekstów zgodnie z ideą prostego języka
 • Poprawna wszelkich usterek językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych
 • Korespondencja papierowa – jasny przekaz z przystępnym stylem wypowiedzi
 • Strategie formułowania komunikatów aktywizujących do działania
 • Skracanie dystansu. Ocieplanie wizerunku instytucji
 • Mocne i słabe strony korespondencji papierowej
 • Redagowanie tekstów zgodnie z ideą prostego języka
 • Poprawna wszelkich usterek językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych

Blok praktyczny – praca na konkretnych tekstach i dokumentach

Wewnętrzne akty normatywne

 • Pisanie regulaminów i statutów
 • Czy obowiązują zasady techniki prawodawczej?
 • Formalny styl vs. idea prostego języka
 • Precyzja wypowiedzi a przystępność tekstu
 • Mocne i słabe strony omawianych dokumentów
 • Redagowanie tekstów zgodnie z ideą prostego języka
 • Poprawna wszelkich usterek językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych

Dokumentacja wypełniana przez klienta

 • Najważniejsze aspekty konstruowania wniosków, które wypełnia klient
 • Trudna terminologia – co można zrobić
 • Strona bierna czy czynna?
 • Formalny styl vs. idea prostego języka
 • Unikanie zwrotów patetycznych, książkowych, żargonowych
 • Precyzja wypowiedzi a przystępność tekstu
 • Mocne i słabe strony omawianych dokumentów
 • Redagowanie tekstów zgodnie z ideą prostego języka
 • Poprawna wszelkich usterek językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych

Gdzie szukać porad?

 • słowniki polszczyzny ogólnej
 • słowniki ortograficzne
 • słowniki specjalistyczne
 • poradnie językowe

Korzyści

umiejętność wykorzystywania zasad prostego języka w pisemnych i ustnych formach kontaktu z klientami urzędu

umiejętność formułowania przejrzystych tekstów urzędowych zrozumiałych dla nieprofesjonalnych odbiorców

podnoszenie kompetencji w zakresie budowania pozytywnej komunikacji w kontaktach między urzędem a obywatelem z zastosowaniem metod infotainmentu

umiejętność korzystania z najnowszych narzędzi wspomagających proces upraszczania tekstów urzędowych

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z wiedzą praktyczną w zakresie komunikacji urzędowej

Ekspert

Joanna Kowalczyk
dr Joanna Kowalczyk

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo; absolwentka studiów wyższych z zakresu administracji publicznej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących komunikowania się instytucji publicznych z obywatelami. Interdyscyplinarne badania naukowe koncentruje na pragmatyce tekstów specjalistycznych: prawnych, prawniczych i urzędowych. Znaczną część swoich badań poświęciła polityce językowej w praktyce administracyjnej. W tym zakresie porusza zagadnienia strategii komunikacyjnych łączących kulturę infotainmentu i edutainmentu z tradycyjną formą przekazywania informacji. Pomysłodawczyni i założycielka Centrum Wsparcia Językowego dla Obywatela i Urzędnika „Prosty Język w Urzędzie”. Głównym celem tej inicjatywy jest redukowanie komunikacyjnych barier między obywatelami a instytucjami publicznymi.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij