dr H. Sierocka - Tworzenie i interpretacja tekstów aktów prawnych w Unii Europejskiej w jęz. angielskimAdministracja publiczna

dr H. Sierocka - Tworzenie i interpretacja tekstów aktów prawnych w Unii Europejskiej w jęz. angielskim

wrz26
2 dni
wrz27
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 19 września 2024
1250zł+ 23% VAT
Po 19 września 2024
1390zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie tworzenie i interpretacja tekstów aktów prawnych w Unii Europejskiej

Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie prawidłowego posługiwania się językiem angielskim na płaszczyźnie zawodowej w obszarze prawidłowego stosowania aktów prawnych UE. Zajęcia poświęcone będą nauce i doskonaleniu umiejętności z zakresu tłumaczeń i interpretacji ww. dokumentów. 

Warsztaty opierają się na aktywnych formach prowadzenia zajęć, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz różnorodnych zadań i technik. Szkolenie będzie prowadzone głównie w języku angielskim – z elementami przekładu na język polski w oparciu o materiały autentyczne, takie jak teksty aktów prawnych UE, czy międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny (Interinstitutional Style Guide). 

Szkolenie przeznaczone dla:

- osób odpowiedzialnych za tworzenie, sprawdzanie i redagowanie dokumentów w języku angielskim w firmach i instytucjach;

- kadry zarządzającej oraz menedżerów różnych szczebli w firmach i instytucjach;

- osób na stanowiskach m.in.: kierowników biur prawnych, dyrektorów ds. prawnych, radców prawnych, asystentów działów prawnych;

- każdego kto chciałby podnieść swoje kompetencje językowe ww. zakresie.

Wymagany poziom znajomości języka angielskiego ogólnego min. B1/B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) - intermediate (średniozaawansowany).

Program

CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki warsztatów

  • podstawowe i przydatne materiały źródłowe
  • specyfika prawniczego języka angielskiego (m.in. wieloznaczność, archaizmy, kolokacje językowe, żargon prawniczy itp.)
  • wprowadzenie i doskonalenie niezbędnego słownictwa w zakresie tematyki warsztatów (m.in. omówienie klasyfikacji, numeracji, czy zawartości aktów prawnych i dokumentów UE oraz zaprezentowanie podstawowej terminologii ww. zakresie) 

CZĘŚĆ 2: Zasady sporządzania tekstów aktów prawnych

  • struktura aktów prawnych
  • konwencje i zasady redakcyjne
  • proces przygotowywania dokumentów

CZĘŚĆ 3: Ćwiczenia praktyczne

  • analiza i interpretacja przykładowych dokumentów i aktów prawnych
  • praca z tekstem autentycznym - tłumaczenia oraz ćwiczenia utrwalające poznaną terminologię z wykorzystaniem konkretnych aktów prawnych i dokumentów UE

Korzyści

nabędą niezbędne umiejętności w zakresie prawidłowego tworzenia dokumentów w języku angielskim w oparciu o reguły dotyczące aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej;

poznają lub poszerzą słownictwo przydatne na płaszczyźnie zawodowej;

nabędą umiejętności wyszukiwania właściwych terminów oraz sformułowań a przez to unikną błędów w interpretowaniu bądź sporządzaniu dokumentów w języku angielskim oraz w komunikacji z zagranicznym partnerem;

uzyskają gotowe wzory podstawowych dokumentów i aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej;

nabędą lub podniosą swoje umiejętności w zakresie rozumienia, tłumaczenia i interpretowania materiałów autentycznych.

wezmą udział w szkoleniu prowadzonym przez praktyka

Ekspert

Halina Sierocka
dr Halina Sierocka

Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Rozprawę doktorską pt. Nauczanie języka angielskiego jako obcego dla celów specjalistycznych. Planowanie i wdrażanie programu nauczania języka angielskiego dla prawników napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej-Janowskiej obroniła w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 października 2012 dr Halina Sierocka została zatrudniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na stanowiska adiunkta, gdzie dodatkowo (od 21 listopada 2012) pełni funkcję kierownika Centrum Prawniczego Języka Angielskiego (Białystok Legal English Centre). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawniczego języka angielskiego, metodyki nauczania języków specjalistycznych oraz zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL).

Autorka kilkunastu artykułów naukowych, dwóch książek – monografii Curriculum Development for Legal English Programs (wyd. Cambridge Scholars Publishing 2014) oraz podręcznika do nauczania prawniczego języka angielskiego Legal English – Niezbędnik przyszłego prawnika (wyd. Publikator 2011; wyd. Beck 2014), który został nagrodzony prestiżową nagrodą European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) w roku 2013. Jest to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Ponadto dr Halina Sierocka jest redaktorem naukowym książek z serii Egzamin na tłumacza przysięgłego wydanych przez wydawnictwo Beck „Przewodnik po prawie karnym (w języku angielskim) oraz „Przewodnik po prawie cywilnym (w języku angielskim) - podręczniki autorstwa Ewy Myrczek-Kadłubickiej oraz Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski. – autorstwa Anny Koniecznej-Purchały jak również podręcznika English for Business Professionals autorstwa Moniki Kowalskiej.

Dr Halina Sierocka od ponad czternastu lat zajmuje się tłumaczeniem oraz nauczaniem prawniczego języka angielskiego, nie tylko w macierzystej uczelni jak również współpracując z wieloma instytucjami oraz kancelariami prawniczymi. Od 2018 dr Sierocka została zaproszona do współpracy jako Linguistic expert (ekspert w zakresie prawniczego języka angielskiego) do współprowadzenia szkoleń organizowanych przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN), (www.ejtn.eu). Utworzona w 2000 roku sieć jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli, które zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej. Dr Halina Sierocka jest jedynym z Polski ekspertem z prawniczego języka angielskiego zaproszonym do współpracy przez EJTN.

Od 2014 roku dr Halina Sierocka jest członkiem EULETA (the European Legal English Teachers’ Association – Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Prawniczego Języka Angielskiego). Dodatkowo dr Halina Sierocka jest członkiem CTER (Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy) oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Współwłaścicielka portalu LEXEN (kursy prawniczego języka angielskiego) https://legalenglishhub.online

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

wrz26
2 dni
wrz27
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 15:30
DZIEŃ 1: 09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 19 września 2024
1250zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij