Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - warsztaty praktyczneAdministracja publiczna

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - warsztaty praktyczne

Opis szkolenia

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zapraszamy na kompleksowe warsztat poruszające tematykę ZFŚS. Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze wskazaniem możliwości wprowadzania różnego rodzaju świadczeń i ich konsekwencji finansowych, zasad tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Uczestnicy poznają zasady zarządzania oraz gospodarowania środkami funduszu zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami.

Szkolenie przeznaczone jest dla: Pracodawców, Kierowników i Pracowników działów kadr i spraw socjalnych, Dyrektorów Szkół, Członków Komisji Socjalnych, Księgowych i innych osób zainteresowanych tematyką ZFŚS.

Program

Cele tworzenia ZFŚS

 • Finansowanie działalności socjalnej
 • Dofinansowanie obiektów socjalnych
 • Tworzenie żłobków i przedszkoli

Działalność socjalna

 • Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych jako jedna z zasad prawa pracy
 • Definicja i zakres działalności socjalnej
 • Omówienie poszczególnych świadczeń i możliwości ich finansowania ze środków socjalnych

Osoby uprawnione

 • Pracownicy
 • Emeryci i renciści - byli pracownicy
 • Członkowie rodzin osób uprawnionych
 • Osoby uprawnione na mocy regulaminu
 • Dopuszczalność różnicowania świadczeń między grupami osób uprawnionych
 • Czy można ograniczyć świadczenia dla emerytów

Tworzenie ZFŚS

 • Podmioty zatrudniające co najmniej 50 pracowników
 • Podmioty zatrudniające co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 50
 • Podmioty zatrudniające poniżej 20 pracowników
 • Podmioty sektora publicznego
 • Odpisy i zwiększenia
 • Koszty związane z rachunkiem ZFŚS
 • Wspólne prowadzenie ZFŚS
 • Przejęcie zakładu pracy lub części zakładu pracy, a ZFŚS
 • Tworzenie ZFŚS w podmiotach objętych kartą nauczyciela
 • Komisja socjalna
 • Zasady tworzenia regulaminu ZFŚS

ZFŚS a COVID-19

Kryteria socjalne

 • Sytuacja życiowa
 • Sytuacja rodzinna
 • Sytuacja materialna
 • Dokumentowanie sytuacji socjalnej w obliczu RODO

Udzielanie świadczeń

 • Rodzaje świadczeń z ZFŚS
 • Różnicowanie świadczeń
 • Konsekwencje braku różnicowania
 • Stanowisko ZUS w zakresie świadczeń po równo
 • Wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS

ZFŚS a PIT

 • Definicja przychodów podatkowych
 • Przychody w świetle wyroku TK K7/13
 • Koszty uzyskania i możliwość ich zastosowania do świadczeń z ZFŚS
 •  Zwolnienia podatkowe
 • - Zapomogi
 • - Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
 • - Świadczenia rzeczowe i pieniężne
 • - Opieka nad dziećmi
 • - Wypoczynek dzieci

Korzyści

nabycie praktycznej wiedzy z zakresu ZFŚS, poznanie aktualnego orzecznictwa i interpretacji urzędów w tym zakresie

zdobycie wiedzy na temat form wprowadzania zmian w wewnątrzzakładowych uregulowaniach prawa pracy

poznanie zasad tworzenia i zarządzania Funduszem oraz gospodarowania środkami ZFŚS

poznanie technik tworzenia regulaminów ZFŚS

Ekspert

Paweł Ziółkowski
Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor ponad 14.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1600 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace (GWSH w Katowicach oraz UTH w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Ekspert BDO. Stały współpracownik Universe Properties Group. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Specjalista w zakresie wdrażania PPK i ZFŚS.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij