Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie? Jaką formę zatrudnienia wybrać – praktyka, orzecznictwo, kontrole ZUS i PIPPrawne

Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie? Jaką formę zatrudnienia wybrać – praktyka, orzecznictwo, kontrole ZUS i PIP

Opis szkolenia

szkolenie podstawy zatrudnienia i zwolnienia pracownika

Celem szkolenia jest omówienie różnych podstaw zatrudnienia i zabezpieczenie się przed negatywnymi konsekwencjami kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfika zatrudnienia pracowniczego wymaga zawarcia umowy o pracę dlatego umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie nie mogą zastępować umów o pracę. Świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę może w niektórych sytuacjach zostać uznane za obejście przepisów, a w konsekwencji w wyniku kontroli ZUS wsteczne naliczenie składek. Tak samo, gdy osoba samozatrudniona wystawia faktury VAT i jest to tylko jedna faktura miesięcznie tego przedsiębiorcy, ZUS może potraktować taki rodzaj współpracy jak zlecenie i obciążyć stronę zatrudniającą składkami na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, za cały okres trwania umowy.

Ekspertka na podstawie doświadczeń z praktyki omówi zasady obowiązujące przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę oraz specyfikę umów prawa cywilnego i samozatrudnienia oraz wskaże elementy istotne dla kontroli ZUS.

Program

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na czas określony

Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych

Dopuszczalne przyczyny zatrudnienia terminowego – przykłady z praktyki

Powiadamianie Państwowej Inspekcji Pracy o obiektywnych powodach zawarcia umowy na czas określony

Umowa o pracę na czas nieokreślony - czym różni się od zatrudnienia terminowego

Aneksowanie umów i zmiany warunków pracy i płacy

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

Zgodne porozumienie kończące zatrudnienie

Różnice w wypowiadaniu umów terminowych i umów na czas nieokreślony

Terminy wypowiedzeń i możliwość ich skracania

Przyczyny wypowiedzenie umowy leżące po stronie pracodawcy – przegląd orzecznictwa

Przyczyny wypowiedzenia umowy leżące po stronie pracownika – przegląd orzecznictwa

Czy pracownik może nie zgodzić się na rozwiązanie umowy, czy musi podpisać wypowiedzenie od pracodawcy?

Konsekwencje niezgodnego z prawem rozwiązania umowy

Ustawowe wygaszanie etatów w urzędach – co to znaczy?

Obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenie, a zgoda pracodawcy na udzielenie urlopu w tym okresie

Zatrudnienie na podstawie Kodeksu cywilnego

Stawki godzinowe i rejestry godzin zlecenia

Czego dotyczy kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy

Dopuszczalne potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy

Kontrola ZUS – możliwe pytania

Sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych

Protokół z kontroli

Zastrzeżenia do protokołu z kontroli

Odwołanie od decyzji ZUS do sądu (terminy i zasady)

Wzory, orzeczenia, interpretacje urzędowe

Korzyści

Poznają Państwo zasady obowiązujące przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę

Ekspertka wskaże istotne elementy umów brane szczególnie pod uwagę w trakcie kontroli ZUS/ PIP

Dowiedzą się Państwo jak zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami kontroli ZUS/PIP

Szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną, w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

Ekspert

Ewa Podgórska-Rakiel
dr Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, posiada doświadczenie w pracy w dziale prawnym od 2003 r. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową oraz odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR, doświadczony trener, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, przez wiele lat aktywnie zaangażowana jako członek Rady Dialogu Społecznego i grup roboczych przy Komisji Europejskiej w kwestie związane z nowelizacjami prawa pracy. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek: „Prawo pracy dla małych i średnich firm”, „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy”, „Prawo związkowe. Praktyczny komentarz”, oraz „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”. Autorka tekstów w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Wydawnictwa INFOR. Współpracuje z Wolters Kluwer Polska odpowiadając na pytania użytkowników systemu LEX. Ekspert projektów międzynarodowych realizowanych przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij