Nowelizacja kodeksu pracy - zmiany w zakresie umów o pracę, urlopów, zasady i dokumentacja pracy zdalnej, kontrola trzeźwościPrawne

Nowelizacja kodeksu pracy - zmiany w zakresie umów o pracę, urlopów, zasady i dokumentacja pracy zdalnej, kontrola trzeźwości

Opis szkolenia

Szkolenie nowelizacja kodeksu pracy

Znacząca nowelizacja Kodeksu pracy dotyczy kwestii zawierania umów o pracę, dokumentacji pracowniczej oraz urlopów rodzicielskich, a także nowych zasad organizacji pracy zdalnej. Uczestnicy szkolenia ostaną precyzyjnie poinformowani o zmianach, tak aby wdrożyć nowe przepisy. Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów zarządzających pracą i ludźmi, dla menedżerów/ pracowników działów personalnych/ HR. Szkolenie przewiduje przekazanie i omówienie licznych wzorów dokumentów stosowanych w pracy zdalnej – zgodnych z przepisami znowelizowanego Kodeksu pracy. 

Program

1. Zmiany w zakresie zatrudniania na okres próbny i czas określony

2. Zmiany w zakresie przygotowywania dodatkowej informacji do umowy o pracę

3. Nowa informacja dla pracownika wykonującego pracę za granicą

4. Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy

5. Uzasadnianie wypowiedzenia – nowe zasady

6. Czas szkolenia a czas pracy – nowe wytyczne

7. Nowy urlop w pilnych sprawach rodzinnych

8. Nowe urlopy opiekuńcze

9. Nowe zasady ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę

10. Nowy wniosek o elastyczną organizację pracy

11. Nowe wykroczenia zagrożone karą grzywny

12. Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie

13. Zmiany w pracy zdalnej - obowiązki pracodawcy, obowiązki pracowników - zasady rozliczania, kontroli pracowników w pracy zdalnej

14. Okoliczności uzasadniające polecenie pracy zdalnej, kiedy trzeba uwzględnić wniosek pracownika dotyczący pracy zdalnej?

15. Okazjonalna praca zdalna, wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

16. Wzory dokumentów mających zastosowanie do pracy zdalnej:

 • regulamin pracy zdalnej
 • wniosek o pracę zdalną
 • wzór informacji pracodawcy o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku (w przypadkach gdy pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku)
 • wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym
 • oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej
 • oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że stanowisko pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy - konieczne do powierzenia pracy zdalnej
 • porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy brak porozumienia, regulaminu lub polecenia)
 • porozumienie pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej o zasadach wykonywania pracy zdalnej
 • regulamin określający zasady wykonywania pracy zdalnej
 • polecenie wykonywania pracy zdalnej
 • pisemna informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej
 • wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy
 • procedura ochrony danych osobowych przyjmowanych przez pracodawcę na potrzeby wykonywania pracy zdalnej
 • oświadczenie pracownika, w którym potwierdza zapoznanie się z procedurą ochrony danych osobowych
 • wzór oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne

17. Kwestia BHP w odniesieniu do pracy zdalnej, zachowanie poufności, tajemnica pracodawcy, bezpieczeństwo danych osobowych

18. Powierzenie przez pracodawcę sprzętu, urządzeń, narzędzi – zasady i odpowiedzialność pracowników

19. Kontrola trzeźwości w miejscu pracy, kontrole prewencyjne

20. Kontrola na obecność innych środków niż alkohol

21. Konsekwencje w stosunku do nietrzeźwego pracownika

22. Kwestia osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę 

Korzyści

nowe przepisy dotyczące zwalniania pracowników, nowej ochrony przed zwolnieniem oraz roszczeń przeciwko pracodawcy

jakie klauzule w umowach o pracę będą musiały zostać usunięte ze względu na nowe przepisy

zmiany w zatrudnianiu pracowników na czas określony i na czas próbny

jak prawidłowo dokonywać kontroli trzeźwości w praktyce

Ekspert

Jarosław Marciniak
Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na kompleksowej problematyce HR (audyty, analizy), regulacjach wewnętrznych (regulaminy, procedury) oraz systemach ocen i wynagradzania. Właściciel firmy HR Audytor. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 18 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 15 książek związanych z tymi zagadnieniami (m.in. Optymalizacja zatrudnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2016, 2020; Regulaminy i procedury w firmie, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 2013 i 2018, „Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie”, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 oraz 2010, III rozszerzone wydanie w 2015).

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Bardzo duża wiedza i doświadczenie eksperta. Uzyskałam odpowiedzi na wszystkie interesujące mnie pytania.
6 / 6
Dużo konkretnych informacji, szkolenie z elementami konsultacji. Pan Marciniak potrafi umiejętnie zainteresować tematem.
6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij