Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - jak w praktyce chronić się przed ryzykami i odpowiedzialnością karną wynikająca z nowej ustawy?Menedżerskie

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - jak w praktyce chronić się przed ryzykami i odpowiedzialnością karną wynikająca z nowej ustawy?

Opis szkolenia

Szkolenie Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Nowa Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych raz na zawsze zmieni proces karny, ale także spowoduje konieczność transformacji wielu biznesów. Ustawa obejmie ok. 0,5 mln podmiotów zbiorowych – spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji i innych, czyli znacznej części polskiego biznesu. Każdy z nich będzie zmuszony dostosować procedury wewnętrzne do zagrożeń wynikających z ustawy. Czasu na to nie będzie zbyt wiele. Szanse na stworzenie skutecznych procedur w tak krótkim czasie są niewielkie. O podjęciu kroków trzeba myśleć już teraz.

Przed jakimi zagrożeniami stoją firmy w kontekście nowej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?

Zagrożenia wynikające z projektu są realne i poważne. Mało kto ma świadomość, że do tej pory istniała podobna ustawa. Nie pozwalała ona jednak na skuteczne ściganie spółek. Z nową ustawą sytuacja ma się zmienić. Usunięto przeszkody stojące na drodze karaniu spółek za przestępstwa popełnione w ich działalności. Pojawiła się silna wola polityczna zmierzająca do karania spółek.

Ryzyka wynikające z ustawy są poważne

Przedsiębiorstwa będą musiały się liczyć z zagrożeniem poniesienia wielomilionowych kar finansowych czy nawet rozwiązaniem. Niezależnie od kar, spółce będzie można zakazać prowadzenia działalności w pewnym segmencie rynku lub ubiegania się o dotacje. Takie działania będą mogły doprowadzić firmę do upadłości. Potencjalne ryzyka nie są odłożone w czasie, mogą pojawić się jeszcze przed skazaniem spółki. Po przedstawieniu zarzutów będzie można wprowadzić zarząd przymusowy do spółki, zabronić zawierania pewnych umów czy ustanowić zabezpieczenie finansowe. Proces karny będzie paraliżował działanie przedsiębiorstw także w inny sposób. Ważniejsze decyzje biznesowe spółki będą musiały zgłaszać prokuratorowi. Może to nie tylko spowodować realne straty wynikające z braku możliwości natychmiastowego działania, ale także narazić na ujawnienie informacji biznesowych konkurencji.

Punkty krytyczne, w których może dojść do nadużyć

Aby zabezpieczyć się przed zagrożeniami trzeba rozpoznać punkty krytyczne, w których w spółkach dochodzić może do nadużyć. Ryzyka w każdej spółce występują w innym miejscu. Ich uplasowanie zależy od szeregu czynników: wielkości spółki, sposobu zarządzania czy specyfiki branży. Nie jest możliwe całkowite uchronienie się przed przestępstwem w spółce. Natomiast można skutecznie minimalizować ryzyko poprzez prawidłowe rozpoznanie słabych punktów organizacji oraz znajomość zagrożeń prawnych.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w trakcie którego eksperci wskażą ryzyka wynikające z nowej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamywłaścicieli przedsiębiorstw, Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych, Dyrektorów generalnych, zarządzających i operacyjnych, szefów działów prawnych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance.

Program

Cele i uzasadnienie dla zmian w obowiązujących przepisach

 • Uzasadnienie wprowadzenia nowych przepisów
 • Stan obecny
 • Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w innych krajach

Czyny karalne ścigane na podstawie nowych przepisów?

 • Przestępstwa podlegające ściganiu
 • Przykłady możliwej odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na gruncie nowych przepisów

Podmioty, które będą musiały się dostosować do nowej ustawy

 • Definicja podmiotu zbiorowego
 • Odpowiedzialność spółek prawa handlowego
 • Odpowiedzialność innych podmiotów
 • Skutki podziału, likwidacji lub przekształcenia podmiotu zbiorowego

Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za działania swoich przedstawicieli

 • Katalog osób za działania, których odpowiedzialność poniesie podmiot zbiorowy
 • Odpowiedzialność za działania organów
 • Odpowiedzialność za działania przedstawicieli i kontrahentów

Postępowanie w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – interes społeczny
 • Postępowanie przygotowawcze
 • Rola i uprawnienia prokuratora
 • Środki zapobiegawcze
 • Postępowanie sądowe
 • Postępowanie retrybucyjne
 • Zarząd przymusowy nad podmiotem zbiorowym
 • Przesłanki stosowanie zabezpieczenia majątkowego

Kary i środki karne przewidziane w ustawie

 • Kary
 • Katalog środków karnych
 • Przesłanki orzekania kar i środków karnych

Zgłaszanie nieprawidłowości

 • Kim jest sygnalista?
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości
 • Ochrona sygnalisty – skutki organizacyjne i prawne dla podmiotu zbiorowego

Minimalizacja skutków – jak przygotować się do nowych przepisów?

 • Należyta staranność na gruncie nowych przepisów
 • Procesy biznesowe wymagające uwagi
 • Niezbędna dokumentacja pozwalająca minimalizować ryzyka

Korzyści

Przygotuj się na nową ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Dowiedz się, jak zarządzać ryzykiem prawnym w świetle nowych przepisów

Sprawdź, czy Twoja firma jest zagrożona sankcjami?

Posłuchaj, jak możesz zabezpieczyć siebie i swoją firmę przed ryzykami wynikającymi z nowych przepisów

Ekspert

Łukasz Chmielniak
Łukasz Chmielniak

Adwokat, założyciel i partner zarządzający kancelarii Chmielniak Adwokaci. Zajmuje prawem karnym-gospodarczym, karnym-skarbowym, jak również prawem administracyjnym – karnym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o oszustwa, niegospodarność, karuzele VAT, czy przestępstwa korupcyjne, w których reprezentuje klientów zarówno jako obrońca, jak również pełnomocnik oskarżycieli. Zajmuje się również analizą ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz projektuje rozwiązania mające je ograniczać. Jest również autorem bloga poświęconego przestępczości gospodarczej „Białe Kołnierzyki”. Przygotowuje doktorat z prawa administracyjnego - karnego na WPiA UW, jest również Przewodniczącym Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy ORA Katowice.

czytaj więcej
Robert Gniezdzia
Robert Gniezdzia

Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Chmielniak Adwokaci. Zajmuje się prawem gospodarczym i regulacyjnym, w tym problematyką ochrony danych osobowych oraz compliance. Zdobywał praktyczne doświadczenia biznesowe jako członek organów zarządzających w spółkach handlowych. Organizował i rozwijał nowe przedsięwzięcia biznesowe między innymi z obszaru nowych technologii. Przeprowadził kilka procesów restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Jako wieloletni manager i przedsiębiorca doskonale rozumie otoczenie biznesowo – prawne i świadczy usługi doradcze przedsiębiorcom oraz zarządom w efektywnym stosowaniu prawa uwzględniając praktyczne i biznesowe podejście do ryzyka. Ukończył podyplomowe studia z bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij