Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnychMenedżerskie

Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Opis szkolenia

Prawidłowa budowa planu finansowego pozwala przewidzieć trudności w realizacji inwestycji, zapewnić odpowiednie źródła finansowania i zminimalizować ryzyko przedsięwzięcia. Dobry plan finansowy pozwala także ocenić oczekiwane efekty przedsięwzięcia i prezentuje jego atrakcyjność dla inwestorów.

Celem szkolenia planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjncyh jest zaznajomienie uczestników z metodologią tworzenia planów i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z technikami prognozowania przychodów i kosztów, planowania przepływów pieniężnych oraz wyboru źródeł finansowania inwestycji. Ponadto zaprezentowane zostaną metody oceny opłacalności inwestycji na bazie zarówno planowanych wyników finansowych, jak i na bazie przyszłych przepływów pieniężnych.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów różnych szczebli, którzy w swojej pracy muszą podejmować decyzje inwestycyjne. Będzie przydatne zarówno tym, którzy posiadają już podstawową wiedzę o finansach, jak również tym, którzy nie mają na co dzień do czynienia z finansami i rachunkowością. 

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów wspieranych wykładem. W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą tworzyć plan przedsięwzięcia inwestycyjnego a następnie oceniać jego opłacalność w zależności od przyjętych rozwiązań. Uczestnicy będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Uczestnicy proszeni są o zabranie na szkolenie laptopa z zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym (preferowany MS Excel)!


Program

Konstrukcja planu finansowego

 • Elementy planu finansowego
 • Bilans jako informacja o zaangażowanych zasobach i źródłach finansowania projektu
 • Rachunek zysków i strat jako informacja o planowanych wynikach przedsięwzięcia
 • Rachunek przepływów pieniężnych jako informacja o planowanym obrocie pieniężnym

Planowanie wyniku finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego

 • Planowanie przychodów – przyrostowe i „od zera”
 • Planowanie kosztów operacyjnych – produkcji (usług), zarządu i sprzedaży
 • Planowanie kosztów finansowych
 • Planowanie wyniku finansowego i opodatkowania
 • Analiza wrażliwości

Planowanie przepływów pieniężnych

 • Koszt a wydatek, przychód a wpływ
 • Planowanie przepływów operacyjnych
 • Planowanie przepływów inwestycyjnych – ocena potrzeb inwestycyjnych, ocena wartości rezydualnej projektu
 • Planowanie przepływów finansowych – ocena możliwości finansowania projektu

Wybór źródeł finansowania projektu

 • Wady i zalety poszczególnych źródeł finansowania:
 • - środki własne
 • - kredyt
 • - dotacje unijne
 • - obligacje
 • Koszt kapitału
 • Źródła finansowania a rentowność przedsięwzięcia – dźwignia finansowa
 • Źródła finansowania a płynność i ryzyko wypłacalności

Ocena opłacalności decyzji inwestycyjnych

 • Ocena rentowności w oparciu o planowane wyniki finansowe:
 • - rentowność aktywów – ROA
 • - rentowność kapitału – ROE
 • Ocena rentowności w oparciu o ekonomiczną wartość dodaną - EVA
 • Ocena opłacalności inwestycji metodami statycznymi:
 • - księgowa stopa zwrotu – ARR
 • - okres zwrotu inwestycji – PP
 • Ocena opłacalności inwestycji metodami dynamicznymi:
 • - wartość pieniądza w czasie
 • - szacowanie współczynnika stopy dyskontowej
 • - NPV - wartość bieżąca netto
 • - IRR - wewnętrzna stopa zwrotu

Korzyści

w trakcie szkolenia planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dowiecie się Państwo: z czego powinien składać się plan finansowy przedsięwzięcia?

jak planować przychody i wpływy z przedsięwzięcia?

jak planować konieczne zasoby do uruchomienia i skutecznego prowadzenia inwestycji?

jak szacować koszty przedsięwzięcia?

jak planować przepływy pieniężne związane z projektem?

ile kosztują pieniądze pożyczone na finansowanie projektu?

jak ocenić opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego?

jak różne źródła finansowania projektu wpływają na jego rentowność i płynność finansową?

Ekspert

Adam Chmielewski
dr Adam Chmielewski

Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, controllingu oraz analiz finansowych. Asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na studiach MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW, prowadzi warsztaty i szkolenia dla kadry menedżerskiej, kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

W trakcie realizowanych szkleń stara się łączyć wiedzę akademicką z wiedzą praktyczną wynikającą z bogatego doświadczenia. Przez kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję dyrektora finansowego w prywatnej firmie. Jest członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości, controllingu oraz cash flow.

Zakres merytoryczny szkoleń to m.in.:  rachunkowość finansowa i zarządcza, analiza kosztów, rachunkowość banków.

Zakres działalności doradczej to m.in.:  opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania kosztów w firmie projektowej, opracowanie zarządczego  rachunku kosztów dla uczelni wyższej, opracowania w ramach zespołu biegłych sądowych w zakresie rachunkowości.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Warsztaty zostały zorganizowane w sposób zapewniający bardzo wysoki poziom merytoryczny, tak pod względem teoretycznym jak i praktycznym.
6 / 6
Program warsztatów spełnił moje oczekiwania, teść bardzo przydatna. Prowadzący potrafił zainteresować problematyką, chętnie odpowiadał na dodatkowe pytania uczestników.
6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij