dr H. Sierocka - Jak rozumieć i sporządzać umowy handlowe w języku angielskimMenedżerskie

dr H. Sierocka - Jak rozumieć i sporządzać umowy handlowe w języku angielskim

mar20
2 dni
mar21
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 13 marca 2024
1250zł+ 23% VAT
Po 13 marca 2024
1390zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie umowy handlowe w języku angielskim skierowane jest do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie prawidłowego posługiwania się prawniczym językiem angielskim na piśmie. Zajęcia poświęcone będą nauce i szkoleniu umiejętności z zakresu tłumaczeń, interpretacji i sporządzania umów handlowych w języku angielskim. 

Warsztaty opierają się na aktywnych formach prowadzenia zajęć, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, oraz różnych technik i strategii tłumaczeniowych. Szkolenie będzie prowadzone głównie w języku angielskim – z elementami przekładu na język polski. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają gotowe wzory podstawowych umów handlowych w wersji polsko i anglojęzycznej.

Szkolenie przeznaczone dla:

- osób odpowiedzialnych za tworzenie, sprawdzanie i redagowanie umów w języku angielskim;

- pracowników biura zarządu i departamentów prawnych w firmach;

- osób zawierających umowy w imieniu firmy, pełnomocników;

- osób na stanowiskach m.in.: dyrektorów sprzedaży, dyrektorów realizacji projektów zagranicznych, kierowników kontraktu, kierowników biur prawnych, dyrektorów ds. prawnych, radców prawnych, asystentów działów prawnych;

- każdego kto chciałby podnieść swoje kompetencje językowe ww. zakresie

Wymagany poziom znajomości języka angielskiego ogólnego min. B1/B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) - intermediate (średniozaawansowany).

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna) 
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING 
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Gwarantujemy opiekę nad szkoleniem 
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

Część 1: WPROWADZENIE DO PRAWNICZEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZAKRESIE UMÓW HANDLOWYCH

 • Podstawowa terminologia i frazeologia związana umowami handlowymi 
 • specyfika prawniczego języka angielskiego ww. zakresie (wieloznaczność, archaizmy, kolokacje językowe)
 • wprowadzenie i doskonalenie niezbędnego słownictwa ww. zakresie
 • Konwencje i zasady redakcyjne umów
 • układ treści umowy
 • konwencje ortograficzne i gramatyczne
 • podział tekstu umowy na jednostki redakcyjne
 • Elementy umowy
 • postanowienia wprowadzające (np. nazwa, strony i termin zawarcia umowy)
 • zasadnicza część umowy (np. formuła zawarcia umowy, definicje, postanowienia bezpośrednio realizujące cel umowy)
 • oświadczenia stron oraz warunki i skutki wypowiedzenia umowy (np. tryb i termin wypowiedzenia umowy)
 • postanowienia końcowe (np. właściwość sądu, siła wyższa)

Część 2: WARSZTATY PRAKTYCZNE: TŁUMACZENIE, INTERPRETACJA ORAZ KONSTRUOWANIE UMÓW HANDLOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Analiza przykładowych umów i praca z tekstem
 • umowa sprzedaży
 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenie
 • umowa najmu
 • umowa spółki
 • pełnomocnictwo

Część 3: Konstruowanie umów w języku angielskim

 • Uczestnicy sporządzają wybrane dokumenty na podstawie wzorów umów i wytycznych prowadzącego oraz wykorzystując zdobyte umiejętności.

Korzyści

zdobycie lub podniesienie umiejętności w zakresie rozumienia, tłumaczenia, interpretowania i sporządzania umów handlowych w języku angielskim

zdobycie lub podniesienie umiejętności w zakresie rozumienia, tłumaczenia i interpretowania materiałów autentycznych

poznanie lub poszerzenie terminologii i frazeologii w zakresie różnych umów handlowych

zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie poszczególnych elementów umowy, znaczenia poszczególnych klauzul oraz zapisów w umowie

zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie specyfiki prawniczego języka angielskiego (archaizmy, kolokacje językowe czy wieloznaczność wyrazów)

zdobycie umiejętności wyszukiwania właściwych terminów oraz sformułowań a przez to zdobycie umiejętności unikania błędów w interpretowaniu bądź sporządzaniu umów w języku angielskim

uzyskanie gotowych wzorów podstawowych umów handlowych w wersji polsko- i anglojęzycznej

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną

Ekspert

Halina Sierocka
dr Halina Sierocka

Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Rozprawę doktorską pt. Nauczanie języka angielskiego jako obcego dla celów specjalistycznych. Planowanie i wdrażanie programu nauczania języka angielskiego dla prawników napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej-Janowskiej obroniła w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 października 2012 dr Halina Sierocka została zatrudniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na stanowiska adiunkta, gdzie dodatkowo (od 21 listopada 2012) pełni funkcję kierownika Centrum Prawniczego Języka Angielskiego (Białystok Legal English Centre). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawniczego języka angielskiego, metodyki nauczania języków specjalistycznych oraz zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL).

Autorka kilkunastu artykułów naukowych, dwóch książek – monografii Curriculum Development for Legal English Programs (wyd. Cambridge Scholars Publishing 2014) oraz podręcznika do nauczania prawniczego języka angielskiego Legal English – Niezbędnik przyszłego prawnika (wyd. Publikator 2011; wyd. Beck 2014), który został nagrodzony prestiżową nagrodą European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) w roku 2013. Jest to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Ponadto dr Halina Sierocka jest redaktorem naukowym książek z serii Egzamin na tłumacza przysięgłego wydanych przez wydawnictwo Beck „Przewodnik po prawie karnym (w języku angielskim) oraz „Przewodnik po prawie cywilnym (w języku angielskim) - podręczniki autorstwa Ewy Myrczek-Kadłubickiej oraz Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski. – autorstwa Anny Koniecznej-Purchały jak również podręcznika English for Business Professionals autorstwa Moniki Kowalskiej.

Dr Halina Sierocka od ponad czternastu lat zajmuje się tłumaczeniem oraz nauczaniem prawniczego języka angielskiego, nie tylko w macierzystej uczelni jak również współpracując z wieloma instytucjami oraz kancelariami prawniczymi. Od 2018 dr Sierocka została zaproszona do współpracy jako Linguistic expert (ekspert w zakresie prawniczego języka angielskiego) do współprowadzenia szkoleń organizowanych przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN), (www.ejtn.eu). Utworzona w 2000 roku sieć jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli, które zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej. Dr Halina Sierocka jest jedynym z Polski ekspertem z prawniczego języka angielskiego zaproszonym do współpracy przez EJTN.

Od 2014 roku dr Halina Sierocka jest członkiem EULETA (the European Legal English Teachers’ Association – Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Prawniczego Języka Angielskiego). Dodatkowo dr Halina Sierocka jest członkiem CTER (Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy) oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Współwłaścicielka portalu LEXEN (kursy prawniczego języka angielskiego) https://legalenglishhub.online

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

mar20
2 dni
mar21
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 15:30
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 13 marca 2024
1250zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij