Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowychPrawne

Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych

Opis szkolenia

Szkolenie umowy najmu i dzierżawy

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się najmem komercyjnym. Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji. Podczas szkolenia omawiane są także kwestie związane z zasadami reprezentacji spółek (działanie przez wspólników, członków zarządu, prokurentów), a także kwestie związane z remontem lokali, wadami, karami umownymi, gwarancją...

Program

Zagadnienia ogóle:

1.  Odpis z KRS i zaświadczenie z CEIDG  jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy.

2a. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników...

2b. Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).

3. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Analiza prokury w kontekście odpisu z KRS (praca z dokumentem).

4. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna?

5. Zawieranie umów ze współwłaścicielami budynków przy „zwykłej” współwłasności. Zasady reprezentacji współwłaścicieli.

6. Zawieranie umów ze wspólnotami mieszkaniowymi. Mała a duża wspólnota, czym się od siebie różnią. Zasady reprezentacji.

7. Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście weryfikacji wynajmującego (praca z dokumentem).

Najem lokali użytkowych: 

1. Remonty, adaptacje, modernizacje lokalu, nakłady. Jak formułować zapisy w umowie, które zabezpieczałyby interes wynajmującego lub najemcy?

2. Czy umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia?

3. Zabezpieczenie interesu wynajmującego w przypadku niewypłacalności najemcy, dewastacji, zmiany przeznaczenia lokalu.

4. Umowa najmu a kara umowna.

5. Wady lokalu. Jak zabezpieczyć się w umowie przed nieuzasadnionymi zarzutami wad lokalu podnoszonymi przez najemcę?

6. Kiedy najemca może oddać lokal w podnajem. Jak zabezpieczyć się przed taką ewentualnością?

7. Problem różnych okresów wypowiedzenia dla każdej ze stron w umowie najmu.

8. Kiedy do umowy najmu należy wprowadzić adres dla doręczeń?

9. Problem podawania w umowie adresów e-mailowych i telefonów. Czy takie podanie wymaga sporządzenia aneksu?

10. Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy przysługujące wynajmującemu. Sposób zaspokojenia wynajmującego z przedmiotu zastawu.

11. Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu (czynsz, odszkodowanie, nakłady).

12. Kogo obciążają nakłady poczynione na rzecz najętą (pojęcie nakładów drobnych)?

13. Wady rzeczy najętej, uprawnienia i obowiązki stron.

14. Czy można zbyć rzecz objętą najmem? Zabezpieczenie się przez najemcę przed wypowiedzeniem najmu przez nabywcę nieruchomości.

15. Czym się różni odstąpienie od umowy, wygaśnięcie, wypowiedzenie i rozwiązanie?

16. Zaliczka a zadatek (różnice, wady i zalety).

18. Kary umowne za nienależyte wykonanie zobowiązania (problematyka kar).

19. Zasady sporządzania aneksów.

20. Najem a dzierżawa. Czym różnią się te umowy od siebie? Kiedy należy zawierać umowę dzierżawy, a kiedy umowę najmu?

Korzyści

praca z dokumentem (aneks, odpis z KRS, pełnomocnictwo)

analiza treści umowy, w tym najczęściej występujących klauzul umownych

dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych

rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów

wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point)

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z wiedzą praktyczną

Ekspert

Agnieszka Lisak
Agnieszka Lisak

Radca prawny Agnieszka Lisak. Problematyką antykorupcji zajmuje się od wielu lat, prowadząc z niej szkolenia. Jest autorką prawie 60 artykułów zamieszczanych w takich pismach jak: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Justitia, Radca Prawny, Rejent…

Ma w swoim dorobku także publikacje dotyczące korupcji i jej wykrywania:  "Zwalczanie korupcji" (Przetargi Publiczne 05.2017 r.), "Anatomia korupcji" (Rzeczpospolita 12.12.2017 r.), "Kiedy nadzór właścicielski jest efektywny" (Rzeczpospolita 04.04.2013 r.), "Czy ISO 37001 pomoże w zwalczaniu nadużyć w spółkach (Controlling i Rachunkowość Zarządca 03.2017 r.).

Jest także ekspertem w zakresie antykorupcyjnego ISO 37001. 

Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii. Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j. Przedmiotem specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Od ponad 10 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm. Dotychczas szkoliła m.in. Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Deutsche Bank S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij