Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Zasady pracy komisji powoływanych przez pracodawcówPrawne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Zasady pracy komisji powoływanych przez pracodawców

termin gwarantowany
sty12
1 dzień
sty12
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 5 stycznia 2024
790zł+ 23% VAT
Po 5 stycznia 2024
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Od 7 września 2019 r. ważne zmiany Kodeksu pracy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Pierwsza zmiana oznacza znaczące poszerzenie kręgu osób, które na drodze sądowej będą mogły dochodzić swoich praw w kontekście mobbingu. Do tej pory pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, nie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania. W stanie obowiązującym od 7 września rzesze pracowników, którzy "są w zatrudnieniu" będą mogli dochodzić odszkodowania - szacuje się, że ilość spraw mobbingowych przed sądami pracy w naszym kraju może się zwiększyć kilkakrotnie. Warto przy tym zauważyć, że pojawiło się sformułowanie "pracownik, który doznał mobbingu", zamiast wcześniejszego "pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę". 

Dla pracodawcy zmiana ta oznacza konieczność:  Powszechniejszego i bardziej starannego uświadamiania kadry i pracowników co jest a co nie jest mobbingiem. Zdecydowanego zwiększenia skuteczności prewencji antymobbingowej, w szczególności poprzez:  dopasowanie procedur antymobbingowych do aktualnych standardów wynikających z najlepszych praktyk, rzeczywiste, profesjonalne i uważne przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, wewnętrznych (komisje, zespoły antymobbingowe), tak aby zminimalizować ryzyko procesów, które mają również negatywne znaczenie wizerunkowe   

Druga zmiana oznacza wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację – w efekcie każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Do tej pory dyskryminacji nie stanowiło wrogie zachowanie wobec pracownika w innej kwestii niż wymieniona w kodeksie pracy, czyli: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, rodzaj umowy o pracę, czy wymiar etatu.  Teraz za dyskryminację uznany zostanie każdy przejaw nieuzasadnionego nierównego traktowania, a nie tylko dotyczący tych wymienionych w art. 11.3 k.p..  W ten sposób następuje praktyczne zrównanie sytuacji pracownika poddanego „zwykłemu” nierównemu traktowaniu z tym, który poddany jest dyskryminacji. Uważa się, że również i ta zmiana spowoduje zwiększenie liczby sporów sądowych. 

Dla pracodawcy zmiana ta oznacza konieczność:  Uświadomienia, szczególnie całej kadry kierowniczej, jak mogą kształtować się "te inne" przesłanki dyskryminacji (informacje z praktyki).  


Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, które oparte jest na bardzo dużej praktyce eksperta prowadzącego szkolenie. W trakcie szkolenia przedstawiane są wszystkie istotne aspekty przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, omawiane są sposoby rozpoznawania i klasyfikowania zachowań i postaw, a także sprawdzone sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym i psychologicznym. Wskazywana jest również rola i zadania poszczególnych podmiotów w organizacji w zwalczaniu mobbingu, molestowania i dyskryminacji. W trakcie szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji przekazywane są wzory ważnych dokumentów i narzędzi stosowanych w praktyce przeciwdziałania i wyjaśniania trudnych sytuacji.

Szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji adresujemy do:
- menedżerów działów kadr i dyrektorów personalnych
- członków komisji/zespołów antymobbingowych, rzeczników pracowników oraz specjalistów BHP
- pracowników działów personalnych oraz działów organizacji i zarządzania
- do osób przygotowujących procedury antymobbingowe
- prawników tworzących dokumenty wewnętrzne w organizacjach

 • szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej
 • możecie Państwo wziąć udział również on-line
 • aplikacja na której będzie szkolenie - MS TEAMS
 • prosimy o informację po przesłaniu zgłoszenia o chęci wzięcia udziału przez internet

Program

Wprowadzenie

 • Pojęcie mobbingu – właściwe rozumienie
 • Przykłady zachowań mobbingowych, a zachowania niebędące mobbingiem, identyfikacja mobbingu (45 cech mobbingu wg Heinza Leymanna – szczegółowe omówienie 45 punktów – właściwe ich rozumienie)
 • Jak wygląda „cienka czerwona linia” oddzielająca mobbing od działań, zachowań dopuszczalnych i właściwych w miejscu pracy
 • Dyskryminacja w zatrudnieniu - przejawy, rozumienie zjawiska
 • Molestowanie seksualne – przejawy rozumienie zjawiska
 • Podsumowanie – czym jest mobbing, czym się różni mobbing od dyskryminacji i molestowania

Zmiany przepisów i konsekwencje mobbingu i dyskryminacji

 • Kluczowe, przygotowane zmiany przepisów dotyczących mobbingu w latach 2020 - 2021
 • Konsekwencje zmian przepisów dla pracodawców i dla kadry kierowniczej
 • Konsekwencje związane ze zmianami ustawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Konsekwencje wprowadzenia „instytucji” sygnalistów do firm
 • Ciężar dowodu w sprawach o mobbing (dyskryminację)
 • Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia
 • Skutki mobbingu dla zakładu pracy
 • Mobber - kto i kiedy nim zostaje?
 • Kto może być ofiarą?
 • Rzeczywista skala zagrożenia w polskich realiach – wyniki badań, a rzeczywistość

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – obowiązek pracodawcy i pracowników

 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy – zestawienie
 • Działania diagnostyczne (ankiety i inne)
 • Metodologie badacze dotyczące zjawiska mobbingu w organizacjach – jak to powinno być realizowane
 • Omówienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych funkcjonujących w organizacjach
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – czy i w jakim zakresie? Przykłady sankcji stosowanych w realiach różnych zakładów pracy

Powoływanie zespołów (komisji) antymobbingowych i antydyskryminacyjnych

 • Prawne uwarunkowania dotyczące powoływania zespołów (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi
 • Powołanie zespołu
 • Podział zadań w zespole antymobbingowym (antydyskryminacyjnym)
 • Wyjaśnianie sytuacji - właściwe kroki – schemat

Dokumentacja procesu pracy komisji antymobbingowej

 • Podsumowanie pracy komisji - zawartość protokołów
 • Postępowanie komisji - propozycje dokumentów i ich omówienie
 • Regulamin pracy zespołu (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi - przykłady, omówienie, właściwe rozwiązania
 • Zasada poufności postępowania - przykłady dokumentów zobowiązujących do poufności (członkowie komisji, osoby zainteresowane, świadkowie)
 • Kwestia dopuszczalności nagrań w trakcie posiedzeń komisji
 • Przykład (formularz) zgłoszenia sytuacji mobbingowej (dyskryminacyjnej)
 • Zakończenie postępowania - przykład (schemat) protokołu końcowego zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi
 • Informacje po zakończeniu postępowania dla załogi – zasady i treść

Wyjaśnianie trudnych sytuacji - działanie komisji antymobbingowej w praktyce

 • Kwestia kluczowa - co chcemy osiągnąć, co nam wolno, a czego nie
 • Wyjaśnianie i negocjacje - punkty krytyczne
 • Dopuszczalne formy wysłuchań - osoby zainteresowane, świadkowie
 • Przykładowy zestaw pytań
 • Kwestia dopraszania osób na posiedzenia komisji antymobbingowej
 • Zadania uczestników w procesie wyjaśniania trudnych sytuacji

Korzyści

Poznanie praktycznych aspektów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Poznanie zasad tworzenia procedur i wdrażania działania antymobbingowych.

Dowiedzą się Państwo jak identyfikować symptomy zjawiska mobbingu i dyskryminacji.

Dowiedzą się Państwo jak poprawić relacje interpersonalne w zespołach pracowniczych.

Ekspert

Jarosław Marciniak
Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na kompleksowej problematyce HR (audyty, analizy), regulacjach wewnętrznych (regulaminy, procedury) oraz systemach ocen i wynagradzania. Właściciel firmy HR Audytor. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 18 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 15 książek związanych z tymi zagadnieniami (m.in. Optymalizacja zatrudnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2016, 2020; Regulaminy i procedury w firmie, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 2013 i 2018, „Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie”, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 oraz 2010, III rozszerzone wydanie w 2015).

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

termin gwarantowany
sty12
1 dzień
sty12
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 5 stycznia 2024
790zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Bardzo duża wiedza i doświadczenie eksperta. Uzyskałam odpowiedzi na wszystkie interesujące mnie pytania.
6 / 6
Dużo konkretnych informacji, szkolenie z elementami konsultacji. Pan Marciniak potrafi umiejętnie zainteresować tematem.
6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij