Jak tworzyć regulaminy zakładowe - regulamin pracy, wynagradzania, premiowania, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowiPrawne

Jak tworzyć regulaminy zakładowe - regulamin pracy, wynagradzania, premiowania, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

Opis szkolenia

szkolenie regulaminy zakładowe

Celem szkolenia regulaminy zakładowe jest praca nad stworzeniem lub zmianą regulaminów obowiązujących w zakładzie z uwzględnieniem compliance. Omówione zostaną przepisy regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. W szczególności, dowiedzą się Państwo, które przepisy obowiązkowo powinny znaleźć się w aktach prawa wewnątrzzakładowego, jakie błędy w treści przepisów generują koszty dla pracodawcy i jak poprawić regulaminy aby pozostawały w zgodzie z RODO?

Dodatkowym walorem szkolenia nt tworzenia regulaminów zakładowych będzie możliwość analizy regulaminów przyniesionych na szkolenie przez uczestników lub przesłanych wcześniej elektronicznie. Ekspertka dokona wstępnej analizy, wskaże punkty które mogą powodować wątpliwości w interpretacji i możliwe modyfikacje treści regulaminów. Wspólna praca nad przepisami pozwoli na wymianę dobrych praktyk.

Program

Przedstawiciele pracowników jako strony konsultacji regulaminów wewnątrzzakładowych

Regulamin pracy

Charakter prawny regulaminu

Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy a brak zgody związku zawodowego. Czy można regulamin wprowadzić samodzielnie?

Treść regulaminu pracy w podziale na część normatywną i informacyjną

 • Organizacja i porządek w procesie pracy
 • Obowiązki stron stosunku pracy
 • Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Wyposażenie pracowników w narzędzia i materiałyf
 • Wykaz prac wzbronionych
 • Obowiązki dotyczące BHP

Wejście w życie regulaminu pracy

Zmiana regulaminu pracy i zawieszenie jego postanowień w czasie trudności ekonomicznych pracodawcy

Regulamin wynagradzania

 • Ustalanie warunków wynagradzania i sposób tworzenie odpowiedniej treści przepisów
 • Wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą

Regulamin premiowania

 • Premia regulaminowa
 • Premia uznaniowa

Regulamin przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

 • Definicja dyskryminacji
 • Definicja mobbingu
 • Skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
 • Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących dyskryminacji i mobbingu – wrzesień 2019

Wzory regulaminów – propozycje przepisów, analiza regulaminów przyniesionych przez uczestników szkolenia, wyjaśnianie wątpliwości, propozycje zmian

Orzecznictwo i wypowiedzi PIP oraz MRPiPS

Korzyści

W trakcie szkolenia regulaminy zakładowe dowiedzą się Państwo, które przepisy obowiązkowo powinny znaleźć się w aktach prawa wewnątrzzakładowego

Dowiedzą się Państwo jakie błędy w treści przepisów generują koszty dla pracodawcy

Dowiedzą się Państwo jak poprawić regulaminy aby pozostawały w zgodzie z RODO

Szkolenie regulamny zakładowe prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną, w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań.

Ekspert

Ewa Podgórska-Rakiel
dr Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, posiada doświadczenie w pracy w dziale prawnym od 2003 r. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową oraz odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR, doświadczony trener, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, przez wiele lat aktywnie zaangażowana jako członek Rady Dialogu Społecznego i grup roboczych przy Komisji Europejskiej w kwestie związane z nowelizacjami prawa pracy. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek: „Prawo pracy dla małych i średnich firm”, „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy”, „Prawo związkowe. Praktyczny komentarz”, oraz „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”. Autorka tekstów w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Wydawnictwa INFOR. Współpracuje z Wolters Kluwer Polska odpowiadając na pytania użytkowników systemu LEX. Ekspert projektów międzynarodowych realizowanych przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Szkolenie bardzo praktyczne. Wiedza na nim zdobyta przyda mi się w realizacji zadań związanych z ZFŚS. 

6 / 6

W trakcie szkolenia dowiedziałam się jak poprawić nasze Regulaminy były one zgodne z RODO. Szkolenie z elementami konsultacji. 

6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij